REGISTRATIE STEMRECHT VOOR NIET-BELGEN

REGISTRATIE STEMRECHT VOOR NIET-BELGEN

Op zondag 13 oktober 2024 worden in België de gemeente- en provincieraadsverkiezingen georganiseerd. Als niet-Belgische inwoner kan je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om als niet-Belg te kunnen gaan stemmen, dien je je te registreren voor 31 juli 2024.    HOE KAN IK ME...

Lees verder >>

PUBLIEKE INSPRAAK PLAN-MER MESTACTIEPLAN 7

PUBLIEKE INSPRAAK PLAN-MER MESTACTIEPLAN 7

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Vlaanderen ambieert met MAP 7 de nodige maatregelen te nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te...

Lees verder >>

DIENSTREGELING EN COLLECTIEVE SLUITING GEMEENTEDIENSTEN

DIENSTREGELING EN COLLECTIEVE SLUITING GEMEENTEDIENSTEN

Graag laten we u de dienstregeling voor het jaar 2024 geworden, meer bepaald de collectieve sluitingen en brugdagen van de gemeentelijke diensten. zondag 21 juli Nationale Feestdag donderdag 15 augustus O.L.V.- Hemelvaart vrijdag 1 november Allerheiligen zaterdag 2 november...

Lees verder >>

INFO JABBEKE EDITIE JULI 2024 BINNENKORT IN DE BUS

INFO JABBEKE EDITIE JULI 2024 BINNENKORT IN DE BUS

Binnenkort valt de editie Info Jabbeke juli 2024 bij jou in de bus. Voor deze editie werd gekozen om als thema te werken rond erfgoed. We geven je graag al een digitaal voorsmaakje. Bekijk de artikelen nu reeds in de volledige pdf of klik hieronder op de titels om het artikel te openen in een...

Lees verder >>

MIDDELEEUWS FESTIVAL TE SNELLEGEM OP 13 EN 14 JULI

MIDDELEEUWS FESTIVAL TE SNELLEGEM OP 13 EN 14 JULI

Op 13 en 14 juli gaat de vroegere zetel van het Merovingisch kroondomein het Oosthof in Snellegem voor de tweede maal helemaal terug naar de middeleeuwen. Op 5 ha zijn er geweldige steekspelen, roofvogels, een heel aparte vuurshow, een spectaculaire veldslag, allerlei leuke knutsel, doe en andere...

Lees verder >>

KRUISPUNT POPSTAELSTRAAT - ZANDSTRAAT TIJDELIJK ONDERBROKEN

KRUISPUNT POPSTAELSTRAAT - ZANDSTRAAT TIJDELIJK ONDERBROKEN

Van 10 tot en met 12 juli worden er graafwerken ⛏ uitgevoerd op het kruispunt Popstaelstraat-Zandstraat ten behoeve van middendruk gasleiding. Omwille van deze werken is er geen doorgaand verkeer 🚧 mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien. Voor meer informatie, contacteer Wim Staelens - 0485/88...

Lees verder >>

GRAAF- EN NUTSWERKEN IN DE ZOMERWEG

GRAAF- EN NUTSWERKEN IN DE ZOMERWEG

Op maandag 8 juli start Tech-Com in opdracht van Fluvius met graaf- en nutswerken in de Zomerweg. Dit gebeurt in drie stappen: graven van een gleuf en leggen van kabels of buizen verbinden nieuwe leidingen met bestaande netwerk aansluiten woningen, winkels en bedrijven De duur...

Lees verder >>

GRATIS VERZEKERING GEWAARBORD WONEN

GRATIS VERZEKERING GEWAARBORD WONEN

De verzekering Gewaarborgd Wonen is een gratis verzekering die je kan afsluiten na het aangaan van een hypothecair krediet bij een (commerciële) kredietinstelling voor het bouw en kopen en/of renoveren van een woning. Hiermee kan je gedurende tien jaar verzekerd worden tegen inkomensverlies door...

Lees verder >>

GRATIS PROBEERABONNEMENT LEERLINGEN EERSTE MIDDELBAAR

GRATIS PROBEERABONNEMENT LEERLINGEN EERSTE MIDDELBAAR

Al meer dan 30 jaar beweegt De Lijn door Vlaanderen en daarom geven ze ook weer dit jaar leerlingen die de overstap maken naar het middelbaar onderwijs een gratis probeerabonnement. Deze is de hele maand september geldig en zo krijgt de schoolgaande jeugd de kans om op een duurzame manier kennis te...

Lees verder >>

RENOVATIEWERKEN WANDELWEG EN VIJVEROEVER FLAMINCKA PARK

RENOVATIEWERKEN WANDELWEG EN VIJVEROEVER FLAMINCKA PARK

Vanaf 1 juli starten de werken voor het opnieuw in waarde stellen van twee belangrijke voetgangersverbindingen doorheen het Flamincka Park. Enerzijds gaat het over het pad tussen de Wielewaalstraat en het Flamincka Park ten zuiden van de vijver, anderzijds de noordelijke voetgangersverbinding rondom...

Lees verder >>

INSPIRATIENOTA

INSPIRATIENOTA

Op zondag 13 oktober 2024 worden lokale verkiezingen gehouden. Voor de eerste maal wordt een inspiratienota aangereikt door de administratie. De inspiratienota heeft de ambitie om het politiek bestuur te inspireren door hen inzichten te verlenen omtrent wat leeft bij de inwoners en welke tendensen...

Lees verder >>

NIEUWE GEMEENTELIJKE FACEBOOKPAGINA WEGENS HACKING

NIEUWE GEMEENTELIJKE FACEBOOKPAGINA WEGENS HACKING

Update: We brengen u dit nieuwsbericht nog even onder de aandacht. Er worden momenteel externe berichten op de oorspronkelijke facebookpagina Gemeente Jabbeke gepost. Dit is een gevolg van de hacking. Er werd bij Facebook aangedrongen om hierin dringend stappen te ondernemen. Dank voor uw...

Lees verder >>

EVALUATIEVERGADERING VERKIEZINGEN 9 JUNI 2024

EVALUATIEVERGADERING VERKIEZINGEN 9 JUNI 2024

Op zondag 9 juni 2024 werden de Europese, federale en parlementsverkiezingen georganiseerd. Dit gaat op lokaal vlak steeds gepaard met een groot organisatorisch gegeven. Denk maar aan onder meer het in gereedheid brengen van de diverse locaties, het organiseren van de stembureaus of het opstellen...

Lees verder >>

REGISTREER EN IDENTIFICEER JE FIETS MET EEN STICKER

REGISTREER EN IDENTIFICEER JE FIETS MET EEN STICKER

Mybike.be is het fietsregistratieplatform van de federale overheid en de 3 gewesten. Via dit platform kan je je fiets registreren en identificeren met behulp van een sticker. Zo verklein je het risico op diefstal en heling en kan je je fiets sneller terugvinden als die gestolen is. Het platform is...

Lees verder >>

UPDATE - HINDER OP GISTELSTEENWEG VANAF EIND MAART

UPDATE - HINDER OP GISTELSTEENWEG VANAF EIND MAART

Update: De Lijn laat weten dat de bushalte aan de Zeeweg nog niet volledig werd afgewerkt. De bestaande omleiding wordt verlengd tot en met de week van 3 tot 9 juni 2024. Van zodra er verdere informatie ter beschikking is over de afwerking en doorgang, wordt deze update gecommuniceerd. De Lijn is...

Lees verder >>

UPDATE CENTRAAL INSCHRIJVINGSREGISTER SOCIALE WOONGELEGENHEID

UPDATE CENTRAAL INSCHRIJVINGSREGISTER SOCIALE WOONGELEGENHEID

Update: Heb je je inschrijving als kandidaat-huurder al gevalideerd in het Centraal Inschrijvingsregister (CIR)? Neen? Dan ontvang je vanaf 13 mei 2024 een herinneringsbrief van woonmaatschappij Vivendo om dit ten laatste voor 31 mei 2024 in orde te brengen. Bevestig jouw dossier zo snel mogelijk...

Lees verder >>

NEEM DEEL AAN 'DAG VAN DE BUREN' OP 31 MEI 2024!

NEEM DEEL AAN 'DAG VAN DE BUREN' OP 31 MEI 2024!

Kom samen met jouw buren op Dag van de Buren! De 'Dag van de Buren' groeide uit tot een warme traditie en staat voor gezellig samenzijn met de mensen uit je straat of buurt. Van een babbeltje slaan op de stoep tot samen pannenkoeken bakken voor de wijk, de straat versieren bij een mooie gebeurtenis...

Lees verder >>

GROENE TROOSTPLEK TER HOOGTE VAN HET MASKOBOS

GROENE TROOSTPLEK TER HOOGTE VAN HET MASKOBOS

Aan de begraafplaats op de Aartrijksesteenweg richtte de gemeente een troostplek in. Een troostplek is een groen plekje waar je troost kunt vinden. In het najaar planten we hier samen bloembollen als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. En in het voorjaar, wanneer de bloemen groeien en...

Lees verder >>

VERSTERKING DOOR DE LIJN TIJDENS DE SCHOOLSPITS

VERSTERKING DOOR DE LIJN TIJDENS DE SCHOOLSPITS

Vanaf vandaag zullen er touringcars met Lijnbussen meerijden tijdens de drukste ritten in de schoolspits. Ze rijden dezelfde routes en stoppen aan dezelfde haltes. Dit om de grote drukte op de schoollijnen mee te helpen opvangen. Je kan de touringcars steeds herkennen aan de papieren met het logo...

Lees verder >>

MELD NESTEN VAN DE AZIATISCHE HOORNAAR

MELD NESTEN VAN DE AZIATISCHE HOORNAAR

Meld nesten van Aziatische hoornaar op www.vespawatch.be. Nadat je melding werd bevestigd volgt daarna de verdelging op kosten van het Lokaal Bestuur Jabbeke. Hoor je het in Keulen donderen als we het hebben over de Aziatische hoornaar? In enkele minuten lees je er alles over op...

Lees verder >>

ERFGOEDDAG 'THUIS' IN EN OM JABBEKE

ERFGOEDDAG 'THUIS' IN EN OM JABBEKE

Wat maakt een huis tot een (echte) thuis? Erfgoeddag op zondag 21 april 2024 zoekt uit wat het gewone zo bijzonder maakt, vroeger en nu. Een dag vol gevoelens, wetenswaardigheden, zintuigelijke ervaringen, ontdekkingen en vragen over uw nabije buurt, verbondenheid, migratie, reizen en nog veel, veel...

Lees verder >>

TIJDELIJKE VERKEERSHINDER VLAMINGVELD DOOR RIOLERINGSWERKEN

TIJDELIJKE VERKEERSHINDER VLAMINGVELD DOOR RIOLERINGSWERKEN

In het bedrijvenpark Vlamingveld dient er voor de aanleg van de parking van Agentschap Wegen en Verkeer ter hoogte van huisnummer 3 een nieuwe rioolaansluiting te gebeuren. De werken worden in de periode maandag 25 maart 2024 tot vrijdag 29 maart tussen 7u en 18u onder gunstige weersomstandigheden...

Lees verder >>

INZAMELING LANDBOUWFOLIE OP CONTAINERPARK

INZAMELING LANDBOUWFOLIE OP CONTAINERPARK

Het is gekend dat de landbouwers elk seizoen te maken hebben met vele kilo’s landbouwfolie die nog gerecycleerd kunnen worden. Door de gebruikte folies te recycleren, besparen we fors op grondstoffen. Het is dan ook een eenvoudige manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst en een...

Lees verder >>

OPNIEUW 10000 STAPPEN NATUURWANDELINGEN

OPNIEUW 10000 STAPPEN NATUURWANDELINGEN

Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag of 8000 voor 65-plussers beweeg je al voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich! Elke stap telt! Wegens het succes van de vorige edities zal...

Lees verder >>

OMLEIDING VARSENAREWEG VANAF 8 MAART 2024

OMLEIDING VARSENAREWEG VANAF 8 MAART 2024

Vanaf vrijdag 8 maart 2024 starten er voorbereidende werken voor rioleringswerken van een nieuwe verkaveling. Deze werken zullen uitgevoerd worden ter hoogte van de Varsenareweg huisnummer 12 tot 18.  De wegenwerken zullen plaatselijk zorgen voor verkeershinder. De rijweg zal op deze plaats van...

Lees verder >>

VERKOOPSPROCEDURE VARSENARE-NOORD VAN START

VERKOOPSPROCEDURE VARSENARE-NOORD VAN START

Tot 11 april 2024 kunnen kandidaat-kopers zich inschrijven op de kandidatenlijst voor de verkaveling Varsenare-Noord. Er zijn 14 loten in halfopen bebouwing en 6 loten in open bebouwing beschikbaar met een kostprijs van 250 euro/m². Geïnteresseerde kopers kunnen zich inschrijven via...

Lees verder >>

KATHLEEN MEURENS ALS KRAK VAN JABBEKE GEHULDIGD

KATHLEEN MEURENS ALS KRAK VAN JABBEKE GEHULDIGD

Kathleen Meurrens is intussen een gekend naam in Jabbeke. In augustus won ze zilver op het Europees kampioenschap G-boogschieten voor slechtzienden. Haar echtgenoot Ruben Vanhollebeke bezorgde ons land goud. Haar sport is haar grote hobby en trots. Ze is blij dat ze het boogschieten voor blinden en...

Lees verder >>

JOBSTUDENTEN SPEELKRIEBELS PAAS- EN ZOMERVAKANTIE GEZOCHT

JOBSTUDENTEN SPEELKRIEBELS PAAS- EN ZOMERVAKANTIE GEZOCHT

Speelkriebels zoekt dringend voor de buitenschoolse kinderopvang in Varsenare en Jabbeke nog jobstudenten voor de paasvakantie en de zomervakantie. Samen met het bestaande team van kinderbegeleidsters in de buitenschoolse kinderopvang zorg je voor een aangename en speelse vakantie voor kinderen...

Lees verder >>

DOE MEE AAN HET PROJECT 'VAN FRUITHOFKE TOT VOEDSELBOS'

DOE MEE AAN HET PROJECT 'VAN FRUITHOFKE TOT VOEDSELBOS'

Van Fruithofke tot Voedselbos: de win-winsituatie om je eigen tuin, maar ook je omgeving leerzamer, leuker, socialer en smakelijker te maken. Hoe kunnen we dit realiseren? Samen met jou als ambassadeur! Door ambassadeur te worden, engageer je je om buren en mede-tuineigenaars te overtuigen om...

Lees verder >>

TIJDELIJKE VERKEERSHINDER DOOR RENOVATIE VAN LANDBOUWWEGEN

TIJDELIJKE VERKEERSHINDER DOOR RENOVATIE VAN LANDBOUWWEGEN

De gemeente investeert in de renovatie van een aantal landbouwwegen. Deze werken gaan vanaf volgende week van start. Hierdoor zal er op deze plaatsen verkeershinder zijn door aangepaste verkeersmaatregelen: Legeweg Locatie: ter hoogte van kruispunt Elfhoekstraat en de brug over de...

Lees verder >>

VERGROENINGSWERKEN AAN ROTONDES IN JABBEKE

VERGROENINGSWERKEN AAN ROTONDES IN JABBEKE

Vanaf februari starten er vergroeningswerken aan drie rotondes in Jabbeke: de rotonde aan de Stationsstraat, aan de expresweg en aan de Gistelsteenweg. Tuinarchitect Jonas D’hoore stond in voor het ontwerpplan. In het ontwerp staat de verwelkoming in de gemeente centraal. Bij alle drie de...

Lees verder >>

NIEUWE GEMEENTELIJKE WEBSITE GELANCEERD

NIEUWE GEMEENTELIJKE WEBSITE GELANCEERD

Op donderdag 1 februari 2024 werd de vernieuwde website van de gemeente gelanceerd. De website van de gemeente Jabbeke bestaat in zijn huidige vorm een 10-tal jaar en voldeed niet meer aan de hedendaagse normen. In dit kader werd de website herwerkt om deze toegankelijker en...

Lees verder >>

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BETALINGSUITNODIGING RECYCLAGEPARK

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BETALINGSUITNODIGING RECYCLAGEPARK

Sinds 1 januari is er een nieuw betalingssysteem ingevoerd in het recyclagepark. Met de invoering van het nieuw betalingssysteem ontvingen heel wat inwoners van Jabbeke een betalingsuitnodiging van de jaren 2021, 2022 en 2023. Wij ontvangen heel wat vragen over deze betalingsuitnodiging....

Lees verder >>

PRIJS VOOR CULTUURVERDIENSTE VOOR FEMKE VINDEVOGEL

PRIJS VOOR CULTUURVERDIENSTE VOOR FEMKE VINDEVOGEL

De Cultuurraad van Jabbeke pakte op 15 december 2023 uit met de uitreiking van de Prijs voor Cultuurverdienste. Na een succesvolle, openbare oproep voor nominaties werden drie opmerkelijke genomineerden geselecteerd: componist Piet Swerts, auteur Femke Vindevogel en postuum geëerd...

Lees verder >>

VERPLICHTE SORTERING VAN GROENTE-, FRUIT- EN KLEIN TUINAFVAL

VERPLICHTE SORTERING VAN GROENTE-, FRUIT- EN KLEIN TUINAFVAL

Je kon er de laatste weken niet naast kijken: de berichtgeving over groente-, fruit- en klein tuinafval (gft) vloog ons om de oren. Vanaf 1 januari 2024 is het namelijk voor alle gemeenten in Vlaanderen verplicht om de gft-sortering voor zijn inwoners te voorzien. Maar hoe zit het nu met de...

Lees verder >>

NIEUW BETALINGSSYSTEEM OP RECYCLAGEPARK JABBEKE

NIEUW BETALINGSSYSTEEM OP RECYCLAGEPARK JABBEKE

In 2010 werd het DIFTAR-systeem ingevoerd op het gemeentelijk recyclagepark. De gemeente kocht toen hardware en software voor de registratie en betaling van afvalstoffen. Dit gebeurde aan de hand van de elektronische identiteitskaart. Sinds januari 2021 zijn de nieuwe elektronische...

Lees verder >>

UITNODIGING VIERING SPORTKAMPIOENEN 2023

UITNODIGING VIERING SPORTKAMPIOENEN 2023

Het Lokaal Bestuur Jabbeke wenst i.s.m. sportraad Jabbeke opnieuw een ‘VIERING SPORTKAMPIOENEN’ te organiseren, editie 2023. Ken je iemand in je club of heb je zelf gedurende 2023 speciale sportprijzen/prestaties behaald? Ben je met sport bezig op gewestelijk,...

Lees verder >>

VERBOD OP HET AFSTEKEN VAN VUURWERK EINDEJAARSPERIODE

VERBOD OP HET AFSTEKEN VAN VUURWERK EINDEJAARSPERIODE

Artikel 16 van het gemeentelijk GAS-reglement bepaalt dat er een gemeentelijke toelating nodig is voor het afsteken van vuurwerk. Het is verboden voetzoekers, ontploffingspatronen, ontploffingstuigen of vuurwerk te gebruiken zonder dat hier een toelating van de gemeente voor werd verleend. Dus...

Lees verder >>

LOKAAL BESTUUR JABBEKE INVESTEERT OPNIEUW IN IJSSCHAATSPISTE

LOKAAL BESTUUR JABBEKE INVESTEERT OPNIEUW IN IJSSCHAATSPISTE

Het Lokaal Bestuur Jabbeke investeerde naar analogie van de voorbije jaren opnieuw in een overdekte ijsschaatspiste. Kom samen met je gezin, vrienden of familie genieten van uren schaatspret of degusteer er een hapje en een drankje. De ijsschaatspiste is beschikbaar van 7 december 2023 tot en...

Lees verder >>

WINTERTIPS - BESCHERM JOUW WATERLEIDING EN WATERMETER

WINTERTIPS - BESCHERM JOUW WATERLEIDING EN WATERMETER

De koudste periode van het jaar staat alweer voor de deur. Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips. Zorg...

Lees verder >>

SAMEN VOOR MEER BOS IN VLOETHEMVELD

SAMEN VOOR MEER BOS IN VLOETHEMVELD

Begin 2023 werd rondom Vloethemveld al 7,9 hectare extra bos aangeplant. Eind 2023 komt er nog eens 1,2 hectare bij op het grondgebied van Jabbeke, de plantwerken starten volgende week. Ook de komende jaren zullen nog plantacties volgen in kader van de verdere inrichting van het...

Lees verder >>

NIEUWE CAMPAGNE 'MODDER OP DE WEG' VAN START

NIEUWE CAMPAGNE 'MODDER OP DE WEG' VAN START

In het najaar breekt er opnieuw een drukke oogstperiode aan voor de landbouwers. Hierdoor ontstaat het risico dat er modder op de weg belandt en daardoor de wegen gevaarlijk worden voor weggebruikers. In dit kader wordt jaarlijks de campagne ‘Modder op de weg’ georganiseerd,...

Lees verder >>

SAFE ON WEB LANCEERT BROWSEREXTENSIE

SAFE ON WEB LANCEERT BROWSEREXTENSIE

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België. Een van de missies van het CCB is om van België een van de meest cyberveilige landen in Europa te maken. In dit kader heeft het CCB de Safeonweb Browser Extension...

Lees verder >>

BLIJDE INTREDE VAN DE SINT - 26 NOVEMBER 2023

BLIJDE INTREDE VAN DE SINT - 26 NOVEMBER 2023

Naar jaarlijkse gewoonte is er opnieuw de Blijde Intrede van de Sint! Dit jaar gaat de Blijde Intrede door op zondag 26 november. We beginnen traditioneel met de aanmering aan Stalhillebrug om 13u30. Om 14u30 worden Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten dan begeleid naar het...

Lees verder >>

HOU JE STRAAT BLADVRIJ MET EEN BLADKORF

HOU JE STRAAT BLADVRIJ MET EEN BLADKORF

In onze groene gemeente staan heel wat bomen op het openbaar domein die in de herfst- en winterperiode hun bladeren verliezen. Het is zo dat sinds enige tijd de inwoners zelf een bladkorf aanmaken en de opgeruimde bladeren in een bladkorf aanbieden, waarna de dienst gemeentewerken het ingezamelde...

Lees verder >>

GEWIJZIGDE UITVOERING PLAATSEN BLOEMEN OP BEGRAAFPLAATS

GEWIJZIGDE UITVOERING PLAATSEN BLOEMEN OP BEGRAAFPLAATS

De begraafplaatsen op onze gemeente werden de voorbije jaren hervormd naar een groener en door de diensten beter te onderhouden zones. Vele zones werden ingezaaid met gras, werden aangeplant met bodembedekkers of bedekt met boomschors tegen onkruidgroei. Om dit verder te kunnen beheren wordt...

Lees verder >>

HINDER OP ISENBAERTSTRAAT - HERSTELLINGEN AAN DE RIJWEG

HINDER OP ISENBAERTSTRAAT - HERSTELLINGEN AAN DE RIJWEG

In de Isenbaertstraat worden vanaf 16 oktober herstellingen uitgevoerd aan de rijweg. De werken omvatten het afslijpen van het opgestoken asfalt en het opnieuw vullen van de zetvoegen tussen de betonnen rijplaten. De werken duren maximaal tot woensdag 18 oktober bij droog weer. Het verkeer...

Lees verder >>

INVESTERINGEN BIJ DIENST GEMEENTEWERKEN

INVESTERINGEN BIJ DIENST GEMEENTEWERKEN

Gemeente Jabbeke blijft graag zijn dienstverlening verbeteren voor zijn inwoners. In dit kader werden een aantal investeringen gedaan voor Dienst Gemeentewerken, ter vervanging van oudere voertuigen en materiaal. De gemeente investeerde in nieuwe werkkledij, vrachtwagens, bestelwagens, een kraan...

Lees verder >>

28STE PRIJSUITREIKING HOEVEVERFRAAIINGSWEDSTRIJD

28STE PRIJSUITREIKING HOEVEVERFRAAIINGSWEDSTRIJD

Graag nodigen we jullie uit naar de 28ste prijsuitreiking van de hoeveverfraaiingswedstrijd. De jury heeft alle deelnemers bezocht, de foto’s zijn genomen en de punten geteld. Tijd om alle deelnemers in de bloemetjes te zetten, en de winnaar bekend te maken. Er wordt u deze avond een...

Lees verder >>

HALLOWEENZOEKTOCHT - WAAR IS SPOOKJE RIK?

HALLOWEENZOEKTOCHT - WAAR IS SPOOKJE RIK?

“Er was eens een klein spookje. Zijn naam was Rik. Samen met zijn broers woonde hij in een groot en oud huis. Omdat hij zo vaak bang was, noemden ze hem wel eens plagend Bang Spookje. Of ook wel Bangerik. Maar op een dag wil Rik een dapper spook zijn, net als zijn broers. Hij besluit om de grote...

Lees verder >>

EEN KERSTBOOM IN JE WIJK OF IN JE BUURT

EEN KERSTBOOM IN JE WIJK OF IN JE BUURT

Een warme sfeer, talloze, kleurrijke lichtjes, dennengeur, kerstversiering en kerstballen... Wie houdt niet van de sfeer van kerst en de daarbij horende kerstboom? In het kader van de eindejaarsdagen, maar tevens als symbool van gezelligheid en verbondenheid. Daarom lanceert het Lokaal Bestuur...

Lees verder >>

NIEUWE GROENE HALTEWANDELING VERKENT VLOETHEMVELD

NIEUWE GROENE HALTEWANDELING VERKENT VLOETHEMVELD

In het kader van de Week van de Mobiliteit, werd op 18 september een nieuwe Groene Haltewandeling naar en door Vloethemveld feestelijk geopend. Groene Haltewandelingen zijn wandelingen die starten en eindigen aan een station, bus- of tramhalte. Startpunten van deze wandeling zijn het station van...

Lees verder >>

EZELKEURING VRIJDETIJDSCENTRUM JABBEKE OP 7 OKTOBER

EZELKEURING VRIJDETIJDSCENTRUM JABBEKE OP 7 OKTOBER

Op zaterdag 7 oktober 2023 organiseert Gemeente Jabbeke in samenwerking met De Belgische Ezel Vrienden vzw een ezelkeuring. Dit zal doorgaan aan het Vrijetijdscentrum Jabbeke (Vlamingveld 40) vanaf 10u tot 16u.  WAT IS EEN EZELKEURING?  Ezels worden voor een keuring...

Lees verder >>

WIJZIGING OPENINGSUREN VOOR DIENST OMGEVING

WIJZIGING OPENINGSUREN VOOR DIENST OMGEVING

Door een huidig personeelstekort, worden de openingsuren van de dienst Omgeving tijdelijk beperkt. De dienst was fysiek en telefonisch bereikbaar van 8u tot 12u en van 13u30 tot 17u30 in het gemeentehuis Jabbeke. Momenteel is er sprake van een beperkte...

Lees verder >>

JABBEKE 4 AWARDS: SAVE THE DATE - DAG VAN DE ONDERNEMER

JABBEKE 4 AWARDS: SAVE THE DATE - DAG VAN DE ONDERNEMER

Op vrijdag 17 november 2023 is er opnieuw ‘Dag van de Ondernemer’. Deze dag werd door UNIZO in het leven geroepen om eens een welgemeende dank u wel te zeggen aan de ondernemers van dit land. Ook gemeente Jabbeke wil zijn eigen ondernemers eens in de kijker zetten en bedanken voor hun...

Lees verder >>

HISTORISCHE ZONNEWIJZER UIT 1782 TERUG IN SNELLEGEM

HISTORISCHE ZONNEWIJZER UIT 1782 TERUG IN SNELLEGEM

Een replica van de historische zonnewijzer van Snellegem uit 1782 werd opnieuw in het Snellegemse straatbeeld geplaatst. De zonnewijzer stond tot in de jaren ’60 in de tuin van de vroegere pastorie van Snellegem - dit was ook de originele plaats van opstelling van de zonnewijzer (de wijzer...

Lees verder >>

JABBEKE BREEKT UIT MET KLEINE INGREPEN VAN ONTHARDING

JABBEKE BREEKT UIT MET KLEINE INGREPEN VAN ONTHARDING

Jabbeke breekt uit! Kleine ingrepen van ontharding zorgen voor meer ruimte voor natuur en minderwateroverlast. Op maandag 21 augustus zal er zo’n 100 m² onthard worden in het centrum van Jabbeke. Er wordt 40 m² onthard op het marktplein in de Stationsstraat en 60...

Lees verder >>

OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP GRUP VENTILUS

OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP GRUP VENTILUS

Op 7 juli 2023 ging de Vlaamse Regering over tot de voorlopig vaststelling van het ontwerp GRUP Ventilus. De volgende fase is het openbaar onderzoek. Dit loopt van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023. Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen op het ontwerp van GRUP via...

Lees verder >>

VERKEERSVEILIGHEID JABBEKE - UITBREIDING VAN DE ZONE 30

VERKEERSVEILIGHEID JABBEKE - UITBREIDING VAN DE ZONE 30

Gemeente Jabbeke wenst verder in te zetten op de verkeersveiligheid. Een van deze maatregelen is het verlagen van de toegelaten snelheden in de woonwijken, schoolomgevingen en dorpskernen naar 30 km/u. Bij een snelheid van 30km/u is de kans op een ongeval of letsel namelijk veel lager dan bij...

Lees verder >>

VASTSTELLING BESLUIT SECTORALE VOORWAARDEN WINDTURBINES

VASTSTELLING BESLUIT SECTORALE VOORWAARDEN WINDTURBINES

De Vlaamse Regering stelde op 7 juli 2023 een besluit vast met sectorale milieuvoorwaarden, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het...

Lees verder >>

PROGRAMMA KERMISWEEKEND JABBEKE 2023

PROGRAMMA KERMISWEEKEND JABBEKE 2023

In het laatste weekend van augustus gaat traditioneel het kermisweekend in Jabbeke door. Tijdens deze drie dagen staan er tal van leuke activiteiten op de planning en is er doorlopend kermis. Al benieuwd wat er allemaal te beleven valt? Ontdek het hier op deze pagina!  VRIJDAG...

Lees verder >>

DAG VAN DE JEUGD 12 AUGUSTUS 2023 - BRIEVENBUSACTIE

DAG VAN DE JEUGD 12 AUGUSTUS 2023 - BRIEVENBUSACTIE

Zaterdag 12 augustus staat in teken van onze jeugd! In 1999 hebben de Verenigde Naties deze datum uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Jeugd’. Deze dag staat volledig in het teken van jongeren van 15 tot 24 jaar en wat zij betekenen voor de wereld. Het thema van dit jaar staat in het teken...

Lees verder >>

MAAK JE EIGEN INSECTENHOTEL

MAAK JE EIGEN INSECTENHOTEL

Aan het Vrijetijdscentrum werd recent een insectenburcht geplaatst aan de bloemenweide. Dit zijn palen van verschillende hoogtes met geboorde gaten. Hierin kunnen bijen en insecten zich nestelen en eitjes leggen. Met insectenhotels kan je de voortplanting van deze...

Lees verder >>

VOETGOLFTERREIN AAN VRIJETIJDSCENTRUM OFFICIEEL GEOPEND

VOETGOLFTERREIN AAN VRIJETIJDSCENTRUM OFFICIEEL GEOPEND

Aan het Vrijetijdscentrum Jabbeke werd een definitieve opstelling van het voetgolfterrein gerealiseerd. Voetgolf is een combinatie van voetbal en golf. De spelregels van golf zijn hoofdzakelijk van toepassing bij voetgolf. Bij voetgolf vervang je de golfclub door je voeten en de golfbal door...

Lees verder >>

AANGEKONDIGDE WERKEN RIJWEGDEKSELS PERIODE 6 TOT 14 JULI

AANGEKONDIGDE WERKEN RIJWEGDEKSELS PERIODE 6 TOT 14 JULI

Het college van burgemeester en schepenen brengt graag volgende werken onder uw aandacht in de periode van 6 juli tot en met 14 juli 2023: vernieuwen rijwegdeksel ter hoogte van de Constant Permekelaan huisnummer 19 vernieuwen rijwegdeksel langs de Gistelsteenweg ter hoogte van de...

Lees verder >>

NIEUWE EDITIE ‘INFO JABBEKE’ DIGITAAL BESCHIKBAAR

NIEUWE EDITIE ‘INFO JABBEKE’ DIGITAAL BESCHIKBAAR

Door het redactieteam van de gemeente Jabbeke werd voor juni 2023 een nieuwe editie van ‘Info Jabbeke’ opgemaakt, deze keer met thema ‘Ondernemen’. Deze zal in de tweede helft van juni in de brievenbus vallen in Jabbeke, Varsenare, Snellegem, Zerkegem en...

Lees verder >>

SAMEN MET JABBEKE NAAR HET NIEUWE BUSNET

SAMEN MET JABBEKE NAAR HET NIEUWE BUSNET

Een efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer dat perfect inspeelt op de vraag. Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen jouw stad of gemeente, de NMBS, Infrabel, het Agentschap Wegen & Verkeer en De Lijn. Samen hebben we een nieuw netwerk voor jou uitgebouwd...

Lees verder >>

ONDERZOEK MOBILITEITSPLAN VERVOERREGIO BRUGGE

ONDERZOEK MOBILITEITSPLAN VERVOERREGIO BRUGGE

Jabbeke maakte samen met de andere leden van de vervoerregio Brugge een mobiliteitsplan. Benieuwd? Neem dan een kijkje op www.vervoerregiobrugge.be. Wat is onze ambitie? Meer mensen op de fiets en het openbaar vervoer. Geen verkeersdoden meer tegen 2050. Vrachtwagens op plaatsen...

Lees verder >>

VERGUNNINGSDOSSIERS VOORTAAN TE RAADPLEGEN VIA INZAGELOKET

VERGUNNINGSDOSSIERS VOORTAAN TE RAADPLEGEN VIA INZAGELOKET

Iedereen kan voortaan omgevingsvergunningsdossiers digitaal raadplegen via het Inzageloket, meer bepaald tijdens de fases dat dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is. Het...

Lees verder >>

GOELE BROUCKAERT START ALS NIEUW ALGEMEEN DIRECTEUR IN JABBEKE

GOELE BROUCKAERT START ALS NIEUW ALGEMEEN DIRECTEUR IN JABBEKE

Tijdens de gemeenteraad van maandag 15 mei legde Goele Brouckaert de eed af als nieuwe algemeen directeur van onze gemeente en ocmw. In deze functie zal zij samen met het managementteam instaan voor de goede werking van de diensten en de uitvoering van het beleid. Goele Brouckaert is de opvolger van...

Lees verder >>

PROEFOPSTELLING TRACTORSLUIS LEGEWEG VARSENARE

PROEFOPSTELLING TRACTORSLUIS LEGEWEG VARSENARE

De Legeweg wordt gekenmerkt door heel wat sluipverkeer die lokaal voor overlast zorgt. Gemeente Jabbeke wenst dit aan te pakken. In een eerste fase wordt dit geprobeerd door middel van een proefopstelling met tractorsluis. Een tractorsluis is een verhoging in het midden van het wegdek waar...

Lees verder >>

DIGIHELPERS GEZOCHT VOOR DIGIPUNTEN JABBEKE

DIGIHELPERS GEZOCHT VOOR DIGIPUNTEN JABBEKE

Jabbeke heeft twee digipunten: in de bibliotheek en buurthuis de post. In een digipunt kan je: Gratis gebruik maken van een computer met internet Vragen stellen rond gebruik van computer, tablet en smartphone aan de digihelper Vorming volgen rond gebruik van computer, tablet en...

Lees verder >>

HERAANLEG SPANJAARDSTRAAT STALHILLE - VOORONTWERP

HERAANLEG SPANJAARDSTRAAT STALHILLE - VOORONTWERP

In de gemeenteraad van 16 april 2021 werd een principiële goedkeuring gegeven voor de heraanleg van de Spanjaardstraat, tussen de Cathilleweg en de Nachtegaalstraat. Voor de uitvoering van deze opdracht werd studiebureau Lobelle aangesteld. Zij ontworpen intussen enkele voorstellen voor de...

Lees verder >>

NIEUWE INZAMELCAMPAGNE BATTERIJEN 'GA TOT DE FINISH'

NIEUWE INZAMELCAMPAGNE BATTERIJEN 'GA TOT DE FINISH'

Heb je die rommellade van je bureau de laatste tijd nog eens opgeruimd? Of die donkere kast in het gemeentehuis? Lege batterijen vind je echt overal – ook in jouw huis of op het werk! En bij Bebat telt echt elke batterij, want lege batterijen zijn immers een bron van schaarse grondstoffen die...

Lees verder >>

SPOT DE AZIATISCHE HOORNAAR #KIJKINUWKOT

SPOT DE AZIATISCHE HOORNAAR #KIJKINUWKOT

In 2022 is hete aantal nesten van Aziatische hoornaars spectaculair toegenomen in Vlaanderen. Waar we de jaren ervoor telkens een verdubbeling hadden, was er in 2022 een vervijfvoudiging. Dit heeft een hele grote invloed, niet enkel op de honingbijen, maar ook op de biodiversiteit in het algemeen....

Lees verder >>

EEN GOED ZICHTBAAR HUISNUMMER KAN VAN LEVENSBELANG ZIJN

EEN GOED ZICHTBAAR HUISNUMMER KAN VAN LEVENSBELANG ZIJN

Een goed zichtbaar huisnummer is van cruciaal belang om je woning in geval van nood te kunnen terugvinden. Teveel woningen hebben geen of een slecht zichtbaar huisnummer. Daarnaast moet een huisnummer ook in het donker goed leesbaar zijn, in geval van nood telt immers elke seconde. Brandweer,...

Lees verder >>

SPOT DE GOEIEMORGEN MORGEN!-VLAG EN WIN

SPOT DE GOEIEMORGEN MORGEN!-VLAG EN WIN

Van 20 tot 24 maart 2023 zetten Peter Van de Veire en Kim Van Oncen met het Radio2- programma Goeiemorgen Morgen! de provincie West-Vlaanderen in de kijker. In die regio wappert dan ook de Goeiemorgen Morgen!-vlag in elke gemeente en stad. Spot de vlag in Jabbeke en maak kans op een Vlaanderen...

Lees verder >>

AKKOORD OVER PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)

AKKOORD OVER PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)

Op 10 maart 2023 bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In het Vlaamse stikstofplan zitten maatregelen om: de uitstoot van stikstof tegen 2030 sterk te verminderen de aangetaste natuur te beschermen en te herstellen en het...

Lees verder >>

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ‘GROENADOPTIE IN JE BUURT’

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ‘GROENADOPTIE IN JE BUURT’

Gemeente Jabbeke wil haar inwoners meer betrekken bij de groenaanplanting in hun wijk. Om dit universeel over de gemeente te kunnen aanbieden was er nood aan een globale samenwerkingsovereenkomst omtrent ‘groenadoptie in je buurt’. Naast het aanplanten van groen werd ook het onderhoud van het groen...

Lees verder >>

PREMIE VOOR GEZINNEN DIE MET PELLETS IN BULK VERWARMEN

PREMIE VOOR GEZINNEN DIE MET PELLETS IN BULK VERWARMEN

Huishoudens die hun hoofdwoning verwarmen met pellets in bulk, krijgen een premie van 250 euro netto. Dat heeft de federale regering beslist. Die maatregel heeft als doel burgers financieel te steunen en hen te helpen het hoofd te bieden aan de stijgende prijzen voor de verwarming van hun...

Lees verder >>

AANPLANTING 14.365 BLOEMBOLLEN IN WIJKEN

AANPLANTING 14.365 BLOEMBOLLEN IN WIJKEN

Gemeente Jabbeke besliste om in het najaar van 2022 over te gaan tot de aanplanting van een aantal bloemperken in de gemeente. In totaal zullen er 14.365 bloembollen geplant worden, één bloembol symbolisch voor elke inwoner. Op deze manier worden bijen en andere insecten geholpen en wordt er kleur...

Lees verder >>

DEFECT MELDEN AAN DE OPENBARE VERLICHTING

DEFECT MELDEN AAN DE OPENBARE VERLICHTING

Een straatlamp die defect is, kan soms voor kleine of grote ongemakken zorgen. Denk maar aan het gevoel van onveiligheid of het ontstaan van gevaarlijke verkeerssituaties. Is er een lamp stuk van de straatverlichting bij jou in de buurt, zorg dan dat je steeds over de volgende informatie...

Lees verder >>

WOONPUNT JABBEKE

WOONPUNT JABBEKE

 WOONPUNT JABBEKE HEEFT OPNIEUW LOKET IN GEMEENTEHUIS  Vanaf september 2017 opende Woonpunt een loket in Jabbeke. De gemeente Jabbeke sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met Woonpunt. De intergemeentelijke dienst Woonpunt bestaat al sinds 2010 in Gistel, Ichtegem en...

Lees verder >>

STREETART - RIDDERS OP HET STALEN ROS - WIETSE HINDRYCKX

STREETART - RIDDERS OP HET STALEN ROS - WIETSE HINDRYCKX

In het kader van een proefproject in samenwerking met Treepack, werd een elektriciteitscabine van Fluvius van een mooi kunstwerk voorzien. De cabine bevindt zich op het kruispunt van de Gistelsteenweg en de Kerkeweg. Het kunstwerk werd ontworpen en geschilderd door lokale kunstenaar Wietse...

Lees verder >>

OFFICIËLE OPENING VAN BIKE TRAIL EN PUMPTRACK IN JABBEKE

OFFICIËLE OPENING VAN BIKE TRAIL EN PUMPTRACK IN JABBEKE

De technische bike-trail aan de sportvelden in Jabbeke is intussen al welbekend onder de Jabbeekse avonturensporters. Door de coronacrisis is er nog geen gelegenheid geweest om deze officieel te openen. Daar is op maandag 27 juni verandering in gekomen met een openingsmoment aan het parcour. Dit...

Lees verder >>

VERPLAATSING VIJFSTAMMIGE LINDEBOOM 2020

VERPLAATSING VIJFSTAMMIGE LINDEBOOM 2020

Voor de realisatie van het inbreidingsproject in de kern van Jabbeke, heeft de gemeente opdracht gegeven tot het verplaatsen van de grote lindeboom, en dat was een uniek gebeuren in een landelijke gemeente en vond plaats in februari 2020. Hiervoor volgde de gemeente Jabbeke het advies van...

Lees verder >>

(HER)ONTDEK DE JABBEKE-APP

(HER)ONTDEK DE JABBEKE-APP

Er werd recent update uitgevoerd van de Jabbeke-app om tegemoet te komen aan de hedendaagse noden. Het is vanaf nu mogelijk om Mijn Burgerprofiel te raadplegen via de app dankzij de integratie van Itsme. Hierdoor kan je onder andere ook je coronacertificaat raadplegen. Daarnaast werd de app ook...

Lees verder >>

PROMOFILM GEMEENTE JABBEKE

PROMOFILM GEMEENTE JABBEKE

Deze promofilm wordt vanaf heden getoond op de gemeentelijke kanalen en zal ook te zien zijn op de digitale schermen. Your browser does not support the video tag. --

Lees verder >>

GROENE STOELEN IN GEMEENTEPARKEN

GROENE STOELEN IN GEMEENTEPARKEN

Gemeente Jabbeke kocht groene stoelen aan om ontmoetingsplaatsen te creëren in het Jabbeeks groen. Hiermee wil de gemeente inwoners samenbrengen en de mogelijkheid geven om te genieten in de gemeenteparken van de zon en gezelschap. De stoelen zijn terug te vinden op volgende locaties: Park...

Lees verder >>

VRAAG TIJDIG DE KIDS-ID AAN ALS U BINNENKORT OP REIS VERTREKT

VRAAG TIJDIG DE KIDS-ID AAN ALS U BINNENKORT OP REIS VERTREKT

De zomervakantie staat voor de deur. Trekt u in die periode naar het buitenland met uw kinderen, vergeet niet een Kids-ID aan te vragen! Het Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is een geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen reizen in...

Lees verder >>

NIEUWE MUG-HELI IN ACTIE

NIEUWE MUG-HELI IN ACTIE

Een recente landing van de MUG-Heli was voor ons aanleiding om dit mooie beeld van een zoveelste levensreddende tussenkomst vast te leggen. In Jabbeke landt de MUG-Heli op heden ongeveer éénmaal per week. Ze voeren een gemiddelde van vijf à zes interventies per dag uit. De aanvliegtijd van...

Lees verder >>

OPROEP KUNSTENAARS - POËZIE IN DE TUIN 2022

OPROEP KUNSTENAARS - POËZIE IN DE TUIN 2022

Poëzie in de Tuin wijkt dit jaar af van het geijkte pad en wordt poëzie op het domein van Kenny’s Paradijs van 24 juni 2022 tot en met het weekend van 21 augustus 2022. De gedichten zijn intussen in ons bezit. Er komt nu aanvullend een oproep naar ALLE kunstdisciplines (schilderen, ceramiek,...

Lees verder >>

10.000 STAPPEN NATUURWANDELINGEN IN DE LENTE

10.000 STAPPEN NATUURWANDELINGEN IN DE LENTE

Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag of 8000 voor 65-plussers beweeg je al voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich! Elke stap telt! Wegens het succes van de vorige edities zal de...

Lees verder >>

WEKELIJKSE MARKT JABBEKE KRIJGT TIJDELIJKE NIEUWE LOCATIE

WEKELIJKSE MARKT JABBEKE KRIJGT TIJDELIJKE NIEUWE LOCATIE

Naar aanleiding van herstellingswerken in de Dorpsstraat, zal vanaf volgende week vrijdag 8 april 2022 de wekelijkse markt doorgaan op het plein voor het gemeentehuis. Hierdoor zal er op vrijdagen een tijdelijk parkeerverbod gelden tussen 6u en 14u waardoor niet op het plein geparkeerd kan worden....

Lees verder >>

FIETSEN DOOR VLOETHEMVELD MET EEN GIDS

FIETSEN DOOR VLOETHEMVELD MET EEN GIDS

Vanaf 5 april 2022 kan je nu ook met fiets en gids op pad om zo Vloethemveld en haar ruimere omgeving te leren kennen. Er worden een aantal fietstochten georganiseerd in de maanden april, mei, juni en juli door vzw Vloethemveld. Er wordt voor alle routes verzameld aan het onthaalgebouw...

Lees verder >>

SAMEN MAKEN WE DE MOBILITEITSSWITCH

SAMEN MAKEN WE DE MOBILITEITSSWITCH

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Dat doen we door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op plaatsen waar er meer reizigers vertrekken of aankomen...

Lees verder >>

NIEUW WANDELNETWERK VLOETHEMVELD GEOPEND

NIEUW WANDELNETWERK VLOETHEMVELD GEOPEND

In Zedelgem en Jabbeke is het nieuwe wandelnetwerk Vloethemveld officieel geopend. Het beschermde natuurgebied is 355 hectare en heeft een grote natuur- én historische waarde. Op de trage wegen spot je makkelijk een roofvogel of ander wild. Het netwerk is goed voor 53...

Lees verder >>

VERHALENTOCHT DOORHEEN DE DEELGEMEENTEN

VERHALENTOCHT DOORHEEN DE DEELGEMEENTEN

Tijdens de paasperiode zal je in Jabbeke een leuke verhalentocht kunnen doen. Gemeente Jabbeke werkte in samenwerking met de Raad van Lokale Economie een traject uit waarbij 25 panelen terug te vinden zijn bij lokale handelaars over de vijf deelgemeenten. Het verhaal dat tijdens deze tocht...

Lees verder >>

PAASACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD TIJDENS DE PAASPERIODE

PAASACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD TIJDENS DE PAASPERIODE

REUZEPAASEIERENZOEKTOCHT De paashaas heeft in de vijf deelgemeenten een REUZE-paasei verstopt. Kan jij ze alle vijf terugvinden? In elke deelgemeente wordt er van 2 april tot en met 18 april een reuzepaasei verstopt met een specifiek kleur. Inwoners kunnen het antwoordenformulier HIER...

Lees verder >>

MAAK JOUW TUIN BIJVRIENDELIJK - PLANTENACTIE 'JOUW TUIN ZOEMT'

MAAK JOUW TUIN BIJVRIENDELIJK - PLANTENACTIE 'JOUW TUIN ZOEMT'

Kleine bee(s)tjes maken een groot verschil. De beestjes zijn de bijen, vlinders en zweefvliegen, de beetjes zijn onze tuinen. Je zou het misschien niet meteen verwachten maar jouw tuin, hoe groot of klein ook, kan veel betekenen voor bijen en vlinders. Zelfs een klein balkon of voortuintje kan je...

Lees verder >>

VLM SPROKKELT VERHALEN UIT DE OUDLANDPOLDER

VLM SPROKKELT VERHALEN UIT DE OUDLANDPOLDER

Bij de start van het landinrichtingsproject Oudlandpolder sprokkelt de Vlaamse Landmaatschappij bij de lokale bevolking verhalen en getuigenissen over het polderlandschap vroeger en nu. Zij zullen de resultaten gebruiken bij het vormgeven van toekomstige inrichtingsprojecten van het...

Lees verder >>

VERGELIJK ENERGIECONTRACTEN EN LEVERANCIERS MET DE V-TEST

VERGELIJK ENERGIECONTRACTEN EN LEVERANCIERS MET DE V-TEST

Met de V-test kan je snel en eenvoudig contracten voor de levering van elektriciteit en/of aardgas vergelijken. De online V-test maakt een inschatting van de jaarprijs die voor elk van de aangeboden contracten zou betalen. 💡 Doe de V-test via https://vtest.vreg.be ℹ Meer informatie over de...

Lees verder >>

MAATREGELEN IN HET KADER VAN STORM EUNICE

MAATREGELEN IN HET KADER VAN STORM EUNICE

Naar aanleiding van de voorspelde storm Eunice vrijdag 18/02/2022 en zaterdag 19/02 worden de toegangen naar Maskobos en Vloethemveld afgesloten. Besluit: De Burgemeester, Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet; Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder...

Lees verder >>

ENQUÊTE VOOR JABBEEKSE ONDERNEMERS

ENQUÊTE VOOR JABBEEKSE ONDERNEMERS

Gemeente Jabbeke wil de noden en vragen van lokale ondernemers in kaart brengen aan de hand van een online enquête, nu en vooral ook na de coronacrisis. Aan de hand van de resultaten kunnen dan gerichte maatregelen, zowel op korte als middellange termijn, voorgelegd worden. OPGELET: deze enquête...

Lees verder >>

ONTDEK DE VERNIEUWDE JABBEKE-APP

ONTDEK DE VERNIEUWDE JABBEKE-APP

Er werd een update uitgevoerd van de Jabbeke-app om tegemoet te komen aan de hedendaagse noden. Het is vanaf nu mogelijk om Mijn Burgerprofiel te raadplegen via de app dankzij de integratie van Itsme. Hierdoor kan je onder andere ook je coronacertificaat raadplegen. Daarnaast werd de app ook in...

Lees verder >>

INDIENEN KANDIDATUREN SPORTLAUREATEN 2020-2021

INDIENEN KANDIDATUREN SPORTLAUREATEN 2020-2021

De sportraad heeft beslist om voor de jaren 2020 en 2021 geen specifieke viering sportlaureaten te organiseren omdat vele sporten hun competitie niet volledig of soms maar gedeeltelijk hebben kunnen afwerken. Om deze reden zouden we op vrijdag 22 april 2022 in het SPC Varsenare een 'VIERING...

Lees verder >>

TERREINWERKEN VOOR EXTRA NATUURGEBIED IN KWETSHAGE

TERREINWERKEN VOOR EXTRA NATUURGEBIED IN KWETSHAGE

Vandaag start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met de inrichting van bijkomend rietmoeras en poldergrasland in Kwetshage (Jabbeke). Zo ontstaat extra natuurgebied als compensatie voor de ontwikkeling van de Achterhaven van Zeebrugge en de aanleg van de A11. De werf ligt langs het jaagpad van het...

Lees verder >>

UITKOMST ONGEVALLEN AAN OVERWEGEN KON VERANDEREN

UITKOMST ONGEVALLEN AAN OVERWEGEN KON VERANDEREN

Vorig jaar waren er 46 ongevallen aan overwegen waarbij er helaas 9 dodelijke slachtoffers en 5 gewonden vielen. Dit is een verdubbeling van het aantal ongevallen ten opzichte van 2020 (coronasituatie), maar stabiel ten opzichte van 2019 en de jaren voordien die beter vergelijkbaar zijn. In 2021...

Lees verder >>

VERNIEUWING BESTUURSPLOEG LOKAAL BESTUUR JABBEKE

VERNIEUWING BESTUURSPLOEG LOKAAL BESTUUR JABBEKE

Bij de Provinciegouverneur en de Algemeen Directeur van de gemeente werden de voordrachtakten neergelegd voor de vernieuwing van de bestuursploeg. Schepen Frank Casteleyn werd door de CD&V fractie voorgedragen als burgemeester. De benoeming gebeurt door de Vlaams Minister van Binnelands...

Lees verder >>

GEMEENTELIJKE RECEPTIES IN DEELGEMEENTEN VOORLOPIG ON HOLD

GEMEENTELIJKE RECEPTIES IN DEELGEMEENTEN VOORLOPIG ON HOLD

Het Lokaal Bestuur Jabbeke had de intentie om in de verschillende deelgemeenten een gemeentelijke nieuwjaarsreceptie te organiseren voor haar inwoners. Omwille van de heersende Covid-19-pandemie en de daarbij horende maatregelen in het kader van de veiligheid en volksgezondheid, worden deze...

Lees verder >>

DIENSTVERLENING DE LIJN OP KERSTAVOND EN KERSTDAG

DIENSTVERLENING DE LIJN OP KERSTAVOND EN KERSTDAG

De Lijn deelt zijn aangepast aanbod mee op Kerstavond en Kerstdag. Op vrijdagavond 24 december 2021 rijden de Avondlijnen niet. Op zaterdagavond 25 december 2021 rijden de Avondlijnen volgens de week-/zondagdienstregeling, dus met een laatste vertrek vanuit Brugge omstreeks 22.10 uur (laatste...

Lees verder >>

OVERLIJDEN GEMEENTERAADSLID HILDE DESPIEGELAERE

OVERLIJDEN GEMEENTERAADSLID HILDE DESPIEGELAERE

Het lokaal bestuur Jabbeke verneemt het overlijden van gemeenteraadslid Hilde Despiegelaere.Hilde was vanaf 2007 gemeenteraadslid van de gemeente Jabbeke. In de periode 2013-2018 was zij raadslid van OCMW Jabbeke. Vanaf 2019 was zij opnieuw gemeenteraadslid. Hilde was een heel verdienstelijk en...

Lees verder >>

HOGERE OVERHEID VERSNELT BOOSTERVACCINATIECAMPAGNE

HOGERE OVERHEID VERSNELT BOOSTERVACCINATIECAMPAGNE

De hogere overheid heeft beslist om de boostervaccinatie-campagne te versnellen. Vaccinatiecentrum De Groene Meersen waar inwoners van Jabbeke en Zedelgem gevaccineerd worden, blijft de komende weken volop vaccineren. “De komende drie weken worden alvast meer dan 5.000 inwoners in het...

Lees verder >>

STILLE STUDIERUIMTE IN VRIJETIJDSCENTRUM JABBEKE

STILLE STUDIERUIMTE IN VRIJETIJDSCENTRUM JABBEKE

Komende examenperiode stelt de gemeente weer lokalen ter beschikking om in stilte te studeren. Elke weekdag van 10u tot 18u (behalve op wettelijke feestdagen of sluitingsdagen) kan je terecht in de studeerruimte in het Vrijetijdscentrum (Vlamingveld 40, Jabbeke). Opgelet: Wegens de huidige...

Lees verder >>

OPROEP INDIENEN GEDICHTEN 'POËZIE IN DE TUIN 2022'

OPROEP INDIENEN GEDICHTEN 'POËZIE IN DE TUIN 2022'

Ook voor volgend jaar gaat het project “Poëzie in de Tuin” te Zerkegem door. Ieder wie zich geroepen voelt en gedomicilieerd is of was te Jabbeke kan hiervoor dichtwerk insturen. De inzendingen worden verwacht ten laatste op 15 januari 2022. Metamorfose, de weidse vlakte, het wakkere water, de...

Lees verder >>

DE LIJN BEPERKT AVONDLIJNEN IN EN ROND BRUGGE

DE LIJN BEPERKT AVONDLIJNEN IN EN ROND BRUGGE

Gezien de geldende coronamaatregelen zoals sluitingsuur horeca, sluiting dancings, … - gaat De Lijn vanaf dit weekend onze Avondlijnen in en rond Brugge beperken qua amplitude op vrijdag en zaterdag. Van zondag tot en met donderdag blijven de Avondlijnen ongewijzigd (laatste vertrek vanuit Brugge...

Lees verder >>

INZAMELING LANDBOUWFOLIE OP HET CONTAINERPARK

INZAMELING LANDBOUWFOLIE OP HET CONTAINERPARK

Het is gekend dat de landbouwers elk seizoen te maken hebben met vele kilo’s landbouwfolie die nog gerecycleerd kunnen worden. Door de gebruikte folies te recycleren, besparen we fors op grondstoffen. Het is dan ook een eenvoudige manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst en een gezonde...

Lees verder >>

UPDATE E-IDSOFTWARE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART

UPDATE E-IDSOFTWARE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART

Als u met behulp van uw identiteitskaart online toepassingen wil gebruiken, moet de software om de kaart te lezen, regelmatig bijgewerkt worden. Om geen problemen bij het lezen van uw nieuwe kaart te ondervinden, willen we u vragen om de eID-software te updaten via volgende website...

Lees verder >>

NIEUWE NEUTRALE GELDAUTOMAAT IN DORPSSTRAAT

NIEUWE NEUTRALE GELDAUTOMAAT IN DORPSSTRAAT

Digitaal betalen zit stevig in de lift. Vooral contactloze (kaart)betalingen en mobiel betalen met de smartphone vinden steeds meer ingang. Toch is een 100% cashless maatschappij nog niet voor morgen: contant geld blijft voor heel wat mensen een belangrijk hulpmiddel voor het beheer van hun...

Lees verder >>

NIEUWE EDITIE ‘INFO JABBEKE’ DIGITAAL BESCHIKBAAR

NIEUWE EDITIE ‘INFO JABBEKE’ DIGITAAL BESCHIKBAAR

Door het redactieteam van de gemeente werd in oktober een nieuwe editie van ‘Info Jabbeke’ opgemaakt, deze keer met thema ‘Mobiliteit’. Deze zou begin november in de brievenbus vallen in Varsenare, Snellegem en Stalhille. De levering van de infobladen heeft echter vertraging opgelopen...

Lees verder >>

PADVINDERS GEZOCHT! – SAMENWERKING VZW TRAGE WEGEN

PADVINDERS GEZOCHT! – SAMENWERKING VZW TRAGE WEGEN

Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen? Welke trage wegen zijn nog toegankelijk? Waar zijn er knelpunten? Welke verbindingen zijn er mogelijk van de woonkernen naar de lokale buurtschool? Deze vragen kunnen maar beantwoord worden nadat de trage wegen in de gemeente in kaart gebracht zijn....

Lees verder >>

ICONISCHE JAGUAR XK120 KEERT TERUG NAAR JABBEKE

ICONISCHE JAGUAR XK120 KEERT TERUG NAAR JABBEKE

Sommige inwoners hadden hem reeds gespot in het weekend van 23 en 24 oktober: de iconische Jaguar XK120 die in 1953 een wereldrecord neerzette op de E40 in Jabbeke. 68 jaar later heeft de auto, met een waarde van miljoenen euro’s, zijn comeback gemaakt in Jabbeke. Deze historische terugkeer werd...

Lees verder >>

OPROEP GESPREKSAVOND MONDIALE THEMA'S EN DUURZAAMHEID

OPROEP GESPREKSAVOND MONDIALE THEMA'S EN DUURZAAMHEID

Met onze gemeente investeren we in een betere wereld. Graag doen we dit in de toekomst verder samen met u! Jabbeke ondersteunt reeds jarenlang ontwikkelingsprojecten van inwoners en dit met advies van haar GROS (raad voor ontwikkelingssamenwerking). Zo werken we onder andere mee aan betere...

Lees verder >>

VERZAMELEN EN OPHALEN VAN VALLENDE BLADEREN

VERZAMELEN EN OPHALEN VAN VALLENDE BLADEREN

De bladeren krijgen in de herfst mooie kleuren in alle variaties bruin, rood en geel, daarnaast beginnen ze ook van de bomen te vallen. Eens ze beginnen te vallen komen de harken en de bladblazers boven. Hoe u de vallende bladeren van de laanbomen te lijf gaat, leggen we via deze weg graag kort...

Lees verder >>

RESTAFVALZAKKEN IVBO KRIJGEN KLEINERE INHOUD

RESTAFVALZAKKEN IVBO KRIJGEN KLEINERE INHOUD

Op 1 april 2021 werd de Nieuwe Blauwe zak ingevoerd. Door de nieuwe sorteerregels kan er veel meer in de PMD-zak en is er een pak minder restafval (tot 8kg minder per jaar). Het zware afval blijft in de restafvalzak terecht komen, waardoor er door de IVBO werd beslist om de restafvalzakken te...

Lees verder >>

NIEUWE LOCATIE VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SNELLEGEM

NIEUWE LOCATIE VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SNELLEGEM

Sinds 1999 wordt er in gemeente Jabbeke buitenschoolse kinderopvang georganiseerd. Doorheen de jaren is deze dienstverlening uitgegroeid en is er nu in elke deelgemeente een buitenschoolse kinderopvang terug te vinden. In 2007 werd de locatie in Varsenare reeds vernieuwd en in 2016 verhuisde de...

Lees verder >>

HUBERT MINNEBO IS VIERDE EREBURGER VAN GEMEENTE JABBEKE

HUBERT MINNEBO IS VIERDE EREBURGER VAN GEMEENTE JABBEKE

Op zaterdag 11 september werd internationaal kunstenaar Hubert Minnebo officieel gehuldigd als vierde ereburger in gemeente Jabbeke. Hij staat vanaf nu in het lijstje samen met Johan Museeuw, Bruce Sundlun en Hugo Broos. De huldiging ging door in het Vrijetijdscentrum in aanwezigheid van...

Lees verder >>

TONEELSTUK ‘ZWINS’ OP 24 EN 25 SEPTEMBER

TONEELSTUK ‘ZWINS’ OP 24 EN 25 SEPTEMBER

Kom kijken naar ZWINS! Een toneelstuk over de varkenstiel op locatie bij varkensboerderij ‘Hoeve Vermeire’ in Stalhille. Deze productie van Theatermakery Het Eenzame Westen is volledig in het sappige West-Vlaams en zal je door de unieke openlucht ervaring nog lang bijblijven. Janne Desmet en Lien De...

Lees verder >>

VERNIEUWING JAAGPAD VAARTDIJK-NOORD VANAF 15 SEPTEMBER

VERNIEUWING JAAGPAD VAARTDIJK-NOORD VANAF 15 SEPTEMBER

Vanaf 15 september 2021 vernieuwt De Vlaamse Waterweg nv ongeveer een kilometer van de Vaartdijk-Noord langs het kanaal Gent-Oostende in Jabbeke om fietsers meer comfort te bieden. Als alles vlot gaat, is het jaagpad klaar midden oktober. Vlaanderen investeert in fietscomfort In het kader van...

Lees verder >>

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG TE JABBEKE

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG TE JABBEKE

Op zondag 12 september is het terug zo ver, dan openen monumenten over heel Vlaanderen hun deuren voor het grote publiek. De uitgelezen kans om een kijkje te nemen op die plekken waar je anders niet of minder makkelijk komt. Ook in de gemeente Jabbeke valt er op die dag heel wat te beleven rond...

Lees verder >>

PLANTJESWEEKEND KOM OP TEGEN KANKER - 17 EN 18 SEPTEMBER

PLANTJESWEEKEND KOM OP TEGEN KANKER - 17 EN 18 SEPTEMBER

Op 17, 18 en 19 september vindt het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker plaats. Het symbool van de actie is de Gentse azalea, te koop aan 7 euro/stuk. Ook de Gemeente en Sociaal Huis Jabbeke doen dit jaar mee! U kunt één plantje of meerdere exemplaren bestellen via het Sociaal Huis Jabbeke,...

Lees verder >>

RENOVATIE LANDBOUWWEGEN GAAT VAN START VANAF 13 SEPTEMBER

RENOVATIE LANDBOUWWEGEN GAAT VAN START VANAF 13 SEPTEMBER

In de gemeenteraad van 12 december 2020 werd de opdracht “Renovatie van landbouwwegen 2020” goedgekeurd. Specifiek gaat het over de Zandweg naar Aartrijke, Vloethemveldstraat, Pannedreef, Oosternieuwweg, Oude Bruggeweg en Krauwerstraat. De renovatie van deze landbouwwegen gaat vanaf 13 september...

Lees verder >>

VACCINATIE 12-JARIGEN MOGELIJK TOT 9 SEPTEMBER

VACCINATIE 12-JARIGEN MOGELIJK TOT 9 SEPTEMBER

Kinderen die ten laatste op 9 september 12 jaar worden, kunnen zich nog laten vaccineren! Daarom een warme oproep: Heb jij kinderen die ten laatste op 9 september 12 jaar worden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het callcenter via 050 81 02 22 om een afspraak in te boeken voor de...

Lees verder >>

KUNSTEXPO 'JABART' VAN START OP 4 SEPTEMBER

KUNSTEXPO 'JABART' VAN START OP 4 SEPTEMBER

Tijdens het weekend van 4 en 5 september 2021 is er de tweede editie van de kunstexpo Jabart. De gemeente wenst de lokale kunstenaars te ondersteunen door hen de mogelijkheid te bieden om een gezamenlijke expositie te bieden. Voor deze editie zijn er werken van een 40-tal lokale kunstenaars te...

Lees verder >>

HUBERT MINNEBO WORDT GEHULDIGD ALS EREBURGER VAN JABBEKE

HUBERT MINNEBO WORDT GEHULDIGD ALS EREBURGER VAN JABBEKE

Dit jaar zet Gemeente Jabbeke de internationale kunstenaar Hubert Minnebo in de bloemen. Op 3 september opent de expo “De Wereld van Minnebo” in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke. De expositie komt er naar aanleiding van de huldiging als ereburger van de gemeente op 11 september. Hubert...

Lees verder >>

SOLIDARITEITSACTIE OVERSTROMINGEN WALLONIË

SOLIDARITEITSACTIE OVERSTROMINGEN WALLONIË

Op dit moment is er al 2,3 miljoen euro uitgegeven aan onmiddellijke hulp. Dat geld werd gebruikt om noodzakelijk materiaal aan te kopen zoals dekens, veldbedden, elektrische apparaten, eerste hulpmateriaal, hygiënekits, drogisterij,… en om voedsel te bezorgen aan de slachtoffers. Voor de volgende...

Lees verder >>

ZWEMVERBOD RECREATIEDOMEIN 'KLEIN STRAND' OPGEHEVEN

ZWEMVERBOD RECREATIEDOMEIN 'KLEIN STRAND' OPGEHEVEN

Tijdens de visuele controle van de zwemvijver werd vastgesteld dat de ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën of cyanobacteriën uit de volledige vijver verdwenen was. In navolging van de opvolgingsprocedure werd er door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op een monstername voor de...

Lees verder >>

3DE EDITIE VAN 111 TRIATLON - AANGEPASTE VERKEERSSITUATIE

3DE EDITIE VAN 111 TRIATLON - AANGEPASTE VERKEERSSITUATIE

Op zondag 1 augustus wordt de 3de editie van de 111 triatlon georganiseerd door BRO Go Events op en rond het gemeentepark aan het Vrijetijdscentrum. De wedstrijd gaat voornamelijk door in de Varsenareweg, Krauwerstraat en Vlamingveld. De fietsonderdelen van het event verspreiden zich over Gemeente...

Lees verder >>

OPGELET VOOR PHISHING MAILS OVER COVID CERTIFICATEN

OPGELET VOOR PHISHING MAILS OVER COVID CERTIFICATEN

Er doen momenteel phishing mails de ronde die melden dat er "urgente document(en) in uw 'My e-Box in verband met uw COVID-certificaat" ter beschikking staan. Met een frauduleuze link proberen deze mails persoons- en bankgegevens van de ontvanger los te krijgen. De mails zijn opgemaakt in de...

Lees verder >>

GENIET VAN HET VOORDELIG ZOMERAANBOD VAN DE LIJN

GENIET VAN HET VOORDELIG ZOMERAANBOD VAN DE LIJN

Deze zomer kan je weer naar al je grote en kleine geluksmomenten. Kies je om daar met bus en/of tram naartoe te gaan? Dan komt het zomeraanbod van De Lijn goed van pas, want daarmee kan je zorgeloos en voordelig op stap. 1+1 maand gratis met het zomerabonnement Met het zomerabonnement, de...

Lees verder >>

DAG VAN NATIONALE ROUW

DAG VAN NATIONALE ROUW

Vandaag staan we allen stil bij de slachtoffers van een van de grootste natuurrampen die dit land al gekend heeft. De overstromingen in ons land hebben veel leed en schade berokkend bij een groot aantal gezinnen. De beelden hebben ongetwijfeld bij iedereen een diepe indruk nagelaten. Daarom...

Lees verder >>

ZOMERACTIE PLEEGZORG VLAANDEREN GAAT VAN START

ZOMERACTIE PLEEGZORG VLAANDEREN GAAT VAN START

Sinds dit jaar is gemeente Jabbeke het engagement als pleegzorggemeente aangegaan. Dit houdt in dat de gemeente pleegzorg bekend maakt op een laagdrempelige manier, om zo meer kandidaat-pleeggezinnen aan te trekken en het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg als hulpverlening te vergroten en de...

Lees verder >>

BONSECOURSTRAAT TIJDELIJK ONBEREIKBAAR OP 20 JULI

BONSECOURSTRAAT TIJDELIJK ONBEREIKBAAR OP 20 JULI

In de Bonsecourstraat in Varsenare wordt op dinsdag 20 juli 2021 n.a.v. van een filmopdracht de straat verkeersvrij gemaakt van 8u tot het einde van de filmproductie. Er wordt daarnaast een parkeerverbod ingevoerd voor de parkeerplaatsen in de Schaakstraat. De straat en parkeerplaatsen...

Lees verder >>

WINNAAR PROMOACTIE 'WEEK VAN DE MARKT' IS BEKEND

WINNAAR PROMOACTIE 'WEEK VAN DE MARKT' IS BEKEND

Van 28 juni t.em. 4 juli vond de Week van de Markt plaats. In dit kader werd er door de Raad van Lokale Economie en de gemeente een promoactie georganiseerd waarbij er een waardebon ter waarde van €300 te winnen was. Deze promotieactie had als doel om de aantrekkingskracht van de markt te...

Lees verder >>

OPENING MULTISPORTTERREIN IN KOORNBLOMME

OPENING MULTISPORTTERREIN IN KOORNBLOMME

Op woensdag 7 juli werd het multisportterrein in de wijk van de Koornblomme officieel geopend. De buurtbewoners werden uitgenodigd voor een receptie met een hapje en een drankje. De speelzone nabij de Koornblomme is al jaren dé uitvalsbasis voor kinderen uit de buurt om samen te voetballen en te...

Lees verder >>

OVERLEGMOGELIJKHEID MET HET OMGEVINGSTEAM

OVERLEGMOGELIJKHEID MET HET OMGEVINGSTEAM

Het nieuw opgerichte Omgevingsteam biedt de mogelijkheid om met het oog op een (omgevings)vergunningsaanvraag (tem 31/12/2017: stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en socio-economische vergunning) een informeel voorafgaand overleg te hebben met de bevoegde ambtelijke diensten en een...

Lees verder >>