VACCINATIECENTRUM DE GROENE MEERSEN NODIGDE REEDS ALLE +12 JARIGEN UITDe vaccinatiecampagne is intussen al een hele tijd intensief aan de gang. Op 23 februari 2021 opende het vaccinatiecentrum De Groene Meersen voor de eerste keer zijn deuren. Vijf maanden later kunnen lokale besturen Jabbeke en Zedelgem met trots meedelen dat de volledige bevolking (+12 jarigen) een uitnodiging heeft ontvangen. De allerlaatste uitnodigingen gingen de deur uit op vrijdag 23 juli 2021.

Sinds het begin van de vaccinatiecampagne werden er 9.384 (66,64%) Jabbekenaars en 14.902 (65,07%) Zedelgemnaars volledig gevaccineerd. Dit zijn cijfers op datum van 25/07/2021.

Als we kijken naar de meerderjarige bevolking liggen de cijfers hoger waarbij 80,32% van de Jabbekenaren en 79,93% van de Zedelgemnaren reeds volledig werden gevaccineerd. "De vaccinatiebereidheid bij de Jabbeekse en Zedelgemse bevolking ligt zeer hoog waardoor we heel hoge cijfers halen. Door de grote flexibiliteit binnen het vaccinatiecentrum en de goede werking van de callcentra proberen we iedereen maximaal te bereiken. We proberen ook om alle 12 t.e.m.15-jarigen nog voor de start van het schooljaar een tweede prik te geven.", zeggen burgemeesters Annick Vermeulen van Zedelgem en Daniƫl Vanhessche van Jabbeke.

De beslissing van de Vlaamse overheid om de minimumleeftijd voor het Pfizer-vaccin te verlagen naar 12 jaar zorgt ervoor dat we de groepsimmuniteit nog hoger kunnen brengen. De eerste jongeren tussen de 12 en 15 jaar werden reeds op 14 juli uitgenodigd dankzij QVAX, de Vlaamse reservelijst. Intussen kregen op heden (26/7/2021) al 211 jongeren, opgeroepen via de QVAX-lijst binnen deze leeftijdscategorie, een eerste prik.

Belangrijk om te weten is dat alle jongeren van 12 t.e.m.15 jaar vergezeld moeten zijn door een ouder/voogd of, indien dit niet mogelijk is, een toestemmingsbrief mee moeten brengen op het moment van hun vaccinatie. Deze kan je dowloaden en invullen via www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen. Het is uiteraard van belang dat je dit met de jongere bespreekt en samen de beslissing neemt.

Opgelet:

  • Je kan pas gevaccineerd worden als je effectief 12 jaar bent. Word je binnenkort 12 jaar, dan mag je zeker nog een uitnodiging verwachten. Om een of andere reden toch geen uitnodiging ontvangen? Contacteer het callcenter van Zedelgem op het nummer 050 288 330 of Jabbeke op het nummer 050 810 222.
  • Of kijk meteen zelf via www.mijngezondheid.be of www.burgerprofiel.be , hou hierbij je identiteitskaart klaar.
  • Inhaalmoment voor eerste en tweede prikken

    Nu iedereen officieel voor een eerste prik werd uitgenodigd, kan de organisatie van een inhaalmoment voor eerste en tweede prikken van start gaan. Er zijn nog inwoners die niet of slechts deels gevaccineerd werden omwille van diverse redenen. Deze worden een tweede keer opgeroepen om zich te laten vaccineren.

    Momenteel is het vaccinatiecentrum volop bezig met het plannen en organiseren van dit inhaalmoment. Van zodra er informatie is over hoe en wanneer dit zal plaatsvinden, wordt de bevolking op de hoogte gebracht via de gebruikelijke communicatiekanalen.    Nieuws /