SOLIDARITEITSACTIE OVERSTROMINGEN WALLONIËOp dit moment is er al 2,3 miljoen euro uitgegeven aan onmiddellijke hulp. Dat geld werd gebruikt om noodzakelijk materiaal aan te kopen zoals dekens, veldbedden, elektrische apparaten, eerste hulpmateriaal, hygiënekits, drogisterij,… en om voedsel te bezorgen aan de slachtoffers.

Voor de volgende 8 maanden heeft CRB op basis van zijn analyse een langetermijnplan uitgewerkt voor de hulp aan de slachtoffers.

De focus zal liggen op 5 grote projecten:
  • Financiële hulp aan de meest kwetsbare slachtoffers: Er zal 10 miljoen euro rechtstreeks verdeeld worden onder de meest kwetsbare slachtoffers van de overstroming in alle getroffen gemeenten. Het gaat naar schatting om zo’n 10.000 personen die een bedrag zullen ontvangen.
  • Financiële steun voor lokale projecten in de negen zwaarst getroffen gemeenten: 10 miljoen euro gaat naar de negen gemeenten die het zwaarste getroffen zijn: Chaudfontaine, Esneux, Liège, Limbourg,
  • Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz en Verviers. CRB zal met deze gemeenten samenwerken en een aantal opties aanbieden waaruit ze kunnen kiezen, volgens de noden die in iedere gemeente anders zijn. (bv. onthaal- of verdeelcentrum, wc/douches,…). In Verviers kwam CRB bijvoorbeeld al tegemoet aan de vraag van de gemeente om elektrische huishoudtoestellen te voorzien.
  • Voedselhulp: 5 miljoen euro wordt besteed aan voedselhulp, in samenwerking met het leger.
  • Huisvesting: 5 miljoen euro wordt besteed aan tijdelijke huisvesting.
  • Hulp voor de terugkeer naar school: Op korte termijn voorzien we ook 2 miljoen euro voor de 8.000 leerlingen van het lager en secundair onderwijs in het getroffen gebied. Dat bedrag zal dienen om schoolmateriaal aan te kopen en om ’s middags maaltijden aan te bieden.
  • Naast deze 5 projecten trekt CRB ook 1,5 miljoen euro uit voor basishulp zoals EHBO-materiaal, opklapbedden, dekens, farmaceutische producten, hygiëneproducten, enz.) Verder zal er nog 1,5 miljoen gespendeerd worden aan psychosociale ondersteuning, transport en logistiek.

Dit plan van aanpak voor de volgende acht manden kwam tot stand op basis van de financiële middelen waarover CRB beschikt en de huidige prioritaire noden van getroffenen. Die kunnen in de volgende maanden nog evolueren. CRB zal die blijven monitoren in samenspraak met de verschillende partners.

Zoals voor alle uitgaven van het CRB, worden ook deze uitgaven door een externe auditeur gecontroleerd. Specifiek voor de inkomsten van de actie 2525 komt er een apart rapport dat publiek zal worden gemaakt.

*De negen gemeenten die beschouwd worden als zwaarst getroffen volgens de provinciegouverneurs: Chaudfontaine, Esneux, Liège, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz en Verviers.Nieuws /