ZWEMVERBOD RECREATIEDOMEIN 'KLEIN STRAND' OPGEHEVENTijdens de visuele controle van de zwemvijver werd vastgesteld dat de ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën of cyanobacteriën uit de volledige vijver verdwenen was. In navolging van de opvolgingsprocedure werd er door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op een monstername voor de bepaling van microcystines uitgevoerd.

Uit de analyseresultaten blijkt dat de gezondheidskundige advieswaarde van 20 µg/l microcystines, op het ogenblik van de monstername, niet overschreden werd.

Omdat de bloei van cyanobacteriën verdwenen is en het gehalte microcystines onder de gezondheidskundige advieswaarde ligt kan het eerder opgelegde zwemverbod worden opgeheven.

De opheffing van het zwemverbod wordt gestaafd met het officieel besluit van de burgemeester.Nieuws /