30638 - publicatiedatum 29/07/2021 - Burgermeestersbesluit 29/07/2021 - Klein Strand - visuele controle en monstername - opheffing zwemverbodEr is het bericht op donderdag 29 juli 2021 van de Afdeling Preventie van het Agentschap Zorg & Gezondheid dat er tijdens de visuele controle van de zwemvijver aan het Klein Strand vastgesteld werd dat de ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën uit de volledige vijver verdwenen was.

In navolging van de opvolgingsprocedure werd er door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op een monstername voor de bepaling van microcystines uitgevoerd.

Uit de analyseresultaten blijkt dat de gezondheidskundige advieswaarde van 20 μg/l microcystines, op het ogenblik van de monstername, niet overschreden werd. Omdat de bloei van cyanobacteriën verdwenen is en het gehalte microcystines onder de gezondheidskundige advieswaarde ligt kan het eerder opgelegde zwemverbod worden opgeheven.

Er is het burgemeesterbesluit van 20 juli 2021 betreffende een tijdelijk zwemverbod in de zwemzone van de vijver Klein Strand in Jabbeke.

Gelet op de gedane vaststellingen en het schrijven van Agentschap Zorg & Gezondheid kan het zwemverbod opgeheven worden.

BESLUIT:

Artikel 1

De beslissing van de burgemeester van 20 juli 2021 (I/FRO/2021/551157) inzake het tijdelijk zwemverbod wordt opgeheven.

Artikel 2

Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de exploitant en van:
- Joachim Pelicaen, Verantwoordelijke VMM: j.pelicaen@vmm.be
- Betrokken buitendienst van de VMM: bactana.kust&wvl@vmm.be
- Agentschap Zorg en Gezondheid : recreatiewater@vlaanderen.be.

Artikel 3

Door de dienst gemeentewerken worden de aangebrachte waarschuwingsborden "Zwemverbod" weggenomen.