SAMEN VOOR MEER BOS IN VLOETHEMVELDBegin 2023 werd rondom Vloethemveld al 7,9 hectare extra bos aangeplant. Eind 2023 komt er nog eens 1,2 hectare bij op het grondgebied van Jabbeke, de plantwerken starten volgende week. Ook de komende jaren zullen nog plantacties volgen in kader van de verdere inrichting van het Vloethemveld.

Bossen beroeren iedereen. Ze zijn belangrijk voor planten, dieren en mensen. We moeten ze koesteren en we willen er meer. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare bijkomend bos aanplanten tegen 2030. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dragen hieraan hun steentje bij. In Vloethemveld doen ze dit samen met de gemeenten Zedelgem en Jabbeke.

In december 2023 breidt Vloethemveld in het zuiden opnieuw uit met 1,2 hectare bos, op het grondgebied van Jabbeke. Het jonge bos bestaat uit inheemse soorten zoals zomereik, wintereik, zachte berk, zwarte els, lijsterbes, gewone esdoorn, winterlinde, haagbeuk, fladderiep, boskers, sleedoorn, meidoorn, hulst, hazelaar, gaspeldoorn, boskers en ratelpopulier. Aan de randen van het perceel komen struiken zoals Europese vogelkers, wegedoorn, Gelderse roos, vuilboom, sleedoorn en lijsterbes. Aannemer Krinkels start volgende week met de uitvoering.

Binnenkort worden opnieuw extra bomen aangeplant in Vloethemveld

Binnenkort worden opnieuw extra bomen aangeplant in Vloethemveld

Inrichtingswerken in uitvoering

Naast bijkomende aanplantingen zijn er ook heel wat andere werken in uitvoering in het gebied. Ter hoogte van de onthaalpoort Os en Ezel (Jabbeke) zijn een extra ven en nieuwe grachten met brede, zachthellende oevers aangelegd. Hierdoor kan een grotere variatie aan planten ontwikkelen wat goed is voor de biodiversiteit. Ook hier komt nog extra bos in de toekomst.

Nieuw gegraven ven

Nieuw gegraven ven

Laantjes zorgen voor meer reliëf en variatie in biotopen

Laantjes zorgen voor meer reliëf en variatie in biotopen

Het onthaalplein aan het Kamphuis (Zedelgem) krijgt ook vorm. Momenteel liggen de werken echter stil door de vele regen die de voorbije weken is gevallen. Tussen het Kamphuis en de beheerloodsen van Natuur en Bos richten we een aantrekkelijk rustpunt in voor fietsers en wandelaars. Centraal komt een grindgazon. De waterdoorlaatbare fundering ziet er nu nog heel grijs uit zien, maar bovenop komt een gespecialiseerd mengsel waaruit gras kan kiemen en dat tegelijk stevig genoeg is om evenementen te laten doorgaan. Na de inrichting zal de zone tot tegen de luifel met de kunstwerken permanent toegankelijk zijn voor de bezoekers van het Vloethemveld.

Ingang aan barakken bij het Kamphuis

Ingang aan barakken bij het Kamphuis

Onthaalplein Kamphuis

Onthaalplein Kamphuis

Deze werken gebeuren in opdracht van de VLM, Natuur en Bos en de gemeentes Jabbeke en Zedelgem. Na de uitvoering zal de gemeente Zedelgem het beheer van het onthaalplein opvolgen, het Agentschap voor Natuur en Bos neemt het beheer van de nieuwe natuur voor haar rekening.Nieuws /