HOGERE OVERHEID VERSNELT BOOSTERVACCINATIECAMPAGNEDe hogere overheid heeft beslist om de boostervaccinatie-campagne te versnellen. Vaccinatiecentrum De Groene Meersen waar inwoners van Jabbeke en Zedelgem gevaccineerd worden, blijft de komende weken volop vaccineren. “De komende drie weken worden alvast meer dan 5.000 inwoners in het vaccinatiecentrum verwacht. We zitten volledig op vaccinatieschema en behalen nu al een vaccinatiegraad van 32% boosterprikken.” zeggen burgemeesters Daniël Vanhessche van Jabbeke en Annick Vermeulen van Zedelgem.

Waarom inschrijven op QVAX?


Heb je nog geen uitnodiging ontvangen, registreer je dan snel op QVAX. De kans is dan groot dat je de komende week een uitnodiging ontvangt voor je boosterprik.

De gewone uitnodigingstermijn duurt 10 dagen. Maar nu het interval (of tussenperiode) tussen de 2de Pfizer-prik en de 3de (booster)prik verlaagd wordt naar 4 maanden, doen de burgemeesters een oproep naar hun burgers om zich zo snel mogelijk te registreren op de QVAX-lijst.

"Want door de beslissing van hogerhand moeten meer mensen dan voorzien uitgenodigd worden, maar als we deze sneller willen vaccineren moeten we de mensen ook sneller kunnen uitnodigen. Daarom is een registratie op QVAX heel interessant. Ons vaccinatiecentrum kan hier dan direct uit putten, doen dus!", aldus de burgemeesters.

Word binnen de week na je registratie op QVAX uitgenodigd


Als je je registreert op QVAX, dan kan je binnen de week uitgenodigd worden om je te laten vaccineren met de boosterprik! Let wel: je ontvangt pas een uitnodiging indien je 2de Pfizer-prik minstens 4 maanden geleden geplaatst werd."Dankzij de QVAX-registratie kan ons vaccinatiecentrum burgers sneller oproepen en dit zal nu helpen de booster prik-campagne te versnellen.", besluiten de burgemeesters.

Hoe je registreren op QVAX?


Surf hiervoor naar de website /www.qvax.be en hou je rijksregisternummer bij de hand.Nieuws /