VERBOD OP HET AFSTEKEN VAN VUURWERK EINDEJAARSPERIODEArtikel 16 van het gemeentelijk GAS-reglement bepaalt dat er een gemeentelijke toelating nodig is voor het afsteken van vuurwerk.

Het is verboden voetzoekers, ontploffingspatronen, ontploffingstuigen of vuurwerk te gebruiken zonder dat hier een toelating van de gemeente voor werd verleend. Dus vuurwerk in de gemeente Jabbeke kan mits toestemming.

De gemeente Jabbeke beslist om niet meer te voorzien in een uitzonderingsbesluit voor de overgang van oud naar nieuw. Aldus is het in onze gemeente niet meer toegestaan om vuurwerk af te steken tijdens overgang van oud naar nieuw.

Bescherming van mensen én dieren


Het niet voorzien van een uitzonderingsregeling wordt opgezet als maatregel ter bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid, maar betekent ook goed nieuws voor de dieren die door de luide, onverwachte knallen kampen met angst en stress.

GAS-boete


Gemeenten kunnen overtredingen vervolgen en bestraffen op basis van de GAS-wet. De politie zal toezien op de naleving van de wet en het GAS-reglement.

Campagne #ikknalzondervuurwerk


De gemeente Jabbeke ondersteunt de campagne #ikknalzondervuurwerk van de brandweer. Het campagnebeeld zegt genoeg: honden zoals Charlie (en dieren in het algemeen) schrikken erg van de knallen. Brandweermannen en alle andere hulpverleners van dienst tijdens de feestdagen moeten meer dan eens slachtoffers van vuurwerk helpen en brand of schade door vuurwerk blussen of herstellen. Meer info over deze campagne kunt u vinden via https://www.zone1.be/15936-2/.Nieuws /