RENOVATIEWERKEN WANDELWEG EN VIJVEROEVER FLAMINCKA PARKVanaf 1 juli starten de werken voor het opnieuw in waarde stellen van twee belangrijke voetgangersverbindingen doorheen het Flamincka Park. Enerzijds gaat het over het pad tussen de Wielewaalstraat en het Flamincka Park ten zuiden van de vijver, anderzijds de noordelijke voetgangersverbinding rondom de vijver van het Flamincka Park, welke tevens een historische brug omvat.

Beide paden worden intensief gebruikt en zijn dringend aan heraanleg toe. De aanwezige betontegels liggen los en vormen een gevaar. Waar de vijver aansluit bij het openbaar domein zal deze geruimd worden, meer bepaald wordt de sliblaag die zich gedurende de jaren heeft gevormd verwijderd. Het pad tussen de Wielewaalstraat en de straat het Flaminckapark ten zuiden van de vijver wordt heraangelegd in een gestabiliseerde, waterdoorlatende grindverharding. Deze verharding wordt aangelegd over de volledige beschikbare ruimte tussen de afsluitingen.

Langs de noordelijke voetgangersverbinding rondom de vijver zal de verwilderde beplanting verwijderd worden, de waardevolle beplanting blijft behouden en waar nodig wordt de oever hersteld en verstevigd met een houten beschoeiing. Het pad in betontegels wordt heraangelegd. Het historische brugje zal weggenomen worden om door een deskundig lokale smid gerestaureerd te worden. Na de heraanleg wordt langs de oever een jonge Moerascypres (Taxodium distichum) geplant, een typische parkboom voor langs het water. Tot slot wordt de signalisatie vernieuwt door een kleiner en ander type borden.Nieuws /