NIEUWE CAMPAGNE 'MODDER OP DE WEG' VAN STARTIn het najaar breekt er opnieuw een drukke oogstperiode aan voor de landbouwers. Hierdoor ontstaat het risico dat er modder op de weg belandt en daardoor de wegen gevaarlijk worden voor weggebruikers. In dit kader wordt jaarlijks de campagne ‘Modder op de weg’ georganiseerd, zodat we samen de wegen veilig kunnen houden. Want wederzijds begrip zorgt voor vlotter en veiliger verkeer!

 HET HELE JAAR DOOR 

Tijdens de campagne kunnen door de landbouwers signalisatieborden aangevraagd worden bij de dienst Gemeentewerken zodat deze op de weg geplaatst kunnen worden om modder te signaleren. Dit moet weggebruikers ook aansporen om hun snelheid te matigen en hun rijgedrag aan te passen. Deze campagne is gestoeld op een gedeelde verantwoordelijkheid: de landbouwers zorgen voor een effectieve en veilige manier voor het reinigen van de beslijkte wegen en het aanduiden van mogelijk gevaar en de weggebruikers matigen hun snelheid en passen hun rijgedrag aan.

Daarnaast wil de campagne ook de verantwoordelijkheidszin van de weggebruiker stimuleren door het melden van modder op de weg, zonder en met incident.

  • Heb je modder op de weg gezien? Meld dit via het nummer 1700 of via www.meldpuntwegen.be.
  • Getuige van een ongeval? Bel naar het nummer 112 of 101

 CONCRETE MAATREGELEN EN REINIGING 

In de voorbije jaren namen de landbouwers en de loonwerkers concrete maatregelen om op een effectieve en veilige manier het wegdek te reinigen. Steeds vaker worden machinale veegborstels gebruikt en wordt de modder onder druk weggespoten.

Het verkeersreglement bepaalt dat het verboden is om stoffen op de openbare weg achter te laten die het verkeer kunnen hinderen of onveilig maken. Dit betekent dat de beslijkte wegen onmiddellijk moeten worden schoongemaakt. Daarnaast moeten de bestuurders hun snelheid aanpassen aan o.a. de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid en de staat van de weg. Op beslijkte wegen moet dus voorzichtiger worden gereden.

Het probleem van de vervuiling van de openbare weg verdwijnt niet met de provinciale campagne. De weggebruikers worden nu echter wel gewaarschuwd voor de gevaren en de landbouwers kunnen op een veiliger manier oogsten. De sensibilisatie werkt maar het blijft noodzakelijk om de campagne jaarlijks opnieuw in de aandacht te brengen. Zowel landbouwers als de weggebruikers hebben verplichtingen.

Door gebruik te maken van de signalisatieborden van de campagne kan de landbouwer op een veilige manier de rijbaan reinigen en wordt de weggebruiker gewezen op het gevaar.

👉 Meer informatie over veilig modder verwijderen op de proviniale themapagina.(laatst gewijzigd:31/10/2023)
Nieuws /