AKKOORD OVER PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)Op 10 maart 2023 bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

In het Vlaamse stikstofplan zitten maatregelen om:
  • de uitstoot van stikstof tegen 2030 sterk te verminderen
  • de aangetaste natuur te beschermen en te herstellen
  • en het vergunningenbeleid aan te passen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.

De Programmatische Aanpak Stikstof richt zich op gebieden in Vlaanderen die deel uitmaken van het Europese Natura 2000-netwerk: de habitatrichtlijngebieden. Die gebieden worden beschermd om de unieke fauna en flora in stand te houden.

De Programmatische Aanpak Stikstof treedt in werking als de maatregelen vastgelegd zijn in de Vlaamse wetgeving. Intussen geldt er een overgangsregeling voor de toekenning van vergunningen.

Het definitieve stikstofplan en de bijbehorende milieueffectrapporten en passende beoordeling is raad te plegen op de pagina ‘Stikstofaanpak’ Stikstof in VlaanderenNieuws /