VERPLAATSING VIJFSTAMMIGE LINDEBOOM 2020Voor de realisatie van het inbreidingsproject in de kern van Jabbeke, heeft de gemeente opdracht gegeven tot het verplaatsen van de grote lindeboom, en dat was een uniek gebeuren in een landelijke gemeente en vond plaats in februari 2020.

Hiervoor volgde de gemeente Jabbeke het advies van landschapsarchitect Paul Deroose die de werken begeleide:

We hebben in ons land jammer genoeg te weinig traditie voor het zorgzaam omgaan met nog levend erfgoed zoals oude bomen. Deze vijfstammige lindeboom is echter een uitzonderlijk mooie boom die men zich niet kan aanschaffen. Het pleidooi voor het behoud van deze boom is gebaseerd op een overtuiging dat we de plicht hebben waardevolle elementen in onze woonomgeving in stand te houden en te bewaren voor het nageslacht, en dit in de geest van goed rentmeesterschap.

De lindeboom, met een omvang van 20 meter hoog en een diameter van 18 meter en is een zeldzaam exemplaar omwille van de 5 stammen die nooit gesnoeid werden. De boom is een beeldbepalend element in de geplande parkzone vlak bij het historisch centrum van Jabbeke. Hij kan jammer genoeg niet bewaard worden op de plaats waar hij nu staat maar door gebruik te maken van de speciale technieken kan de boom, met quasi zekerheid van slagen, verplant worden naar een locatie ongeveer 70 meter te westen van waar hij zich nu bevindt. Zodoende kan de boom een eeuwenlange toekomst tegemoet gaan, want een lindeboom kan tot 1000 jaar oud worden.

Toevallig heeft de lindeboom vijf forse stammen, wellicht omdat hij als jonge boom ooit is afgehakt. De Gemeente Jabbeke heeft vijf deelgemeenten, en zo is de Zomerlinde vlak bij het nieuwe gemeentehuis tevens een symbool zijn voor de samenhorigheid van de Jabbeekse gemeenschap. Lindebomen werden in de loop van de geschiedenis vaak aangeplant als herdenkingsbomen en vredesbomen (vrijheidsboom).

De verplaatsing is ook een uiting van de waarde die de gemeenschap hecht aan één boom, die symbool is voor de natuur en ons leefmilieu als geheel. De Nederlandse dichter Lucebert (1924-1994) P.C.Hooftprijs en Prijs der Nederlandse Letteren, zegt het al volgt: ‘Alles van waarde is weerloos’. Volgens de berekeningsformule voor had de boom een waarde van ongeveer 12.000 euro en de kosten van de verplaatsing belopen 18.000 euro + btw.

De verplaatsing van de Lindeboom kon slechts gebeuren via een gespecialiseerde firma uit Aalter en met inzet van groot materiaal. Enkele beelden:De herlocatie werd door de boom goed geaccepteerd door de nodige nazorg.Nieuws /