HISTORISCHE ZONNEWIJZER UIT 1782 TERUG IN SNELLEGEMEen replica van de historische zonnewijzer van Snellegem uit 1782 werd opnieuw in het Snellegemse straatbeeld geplaatst.

De zonnewijzer stond tot in de jaren ’60 in de tuin van de vroegere pastorie van Snellegem - dit was ook de originele plaats van opstelling van de zonnewijzer (de wijzer behoorde toen tot het patrimonium van de kerkfabriek Sint-Eligius te Snellegem). Naast de plaatselijke zonnetijd, geeft de zonnewijzer van Snellegem de tijd aan in de steden Constantinopel (het huidige Istanbul), Lima, Londen, Madrid, Mekka (hierover bestaat discussie; misschien wordt met “Meche in Africa” Mogadishu bedoeld in het huidige Somalië) en Praag, evenals in de toenmalige Aziatische landstreek Bengalen, nu Bangladesh.

Bij de afbraak van de oude pastorie werden de zonnewijzer en de sokkel waarop hij stond verplaatst naar het plein bij het gemeentehuis van Snellegem (nu gemeenschapszaal De Schelpe). Toen de zonnewijzer halverwege de jaren ’90 door vandalisme werd beschadigd, werd de marmeren plaat in opdracht van de gemeente weggenomen van deze buitenlocatie om veilig te worden gestockeerd in een binnenruimte.

Het origineel blijft tentoongesteld staan onder een stolp in het gemeentehuis van Jabbeke.

De Brugse steenkapper Kristoffel Boudens werd ingeschakeld om een replica te maken uit Carrara-marmer. Enkele dagen geleden werd deze dus opnieuw op het dorpsplein van Snellegem geplaatst, met de hulp en het advies van deskundige Eric Daled, lid van Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw.

 HET RAADSEL VAN SNELLEGEM OPGELOST 

(Bron: Zonnetijdingen - Tijdschrift van de Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw - 2002 - 4)

Amantius van Sint-Amands is de kloosternaam van Joannes Andreas Teirlinck, geboren en gedoopt te Sint-Amands (aan-de-Schelde) op 23 april 1748 als derde kind van Judocus Teirlinck en Maria Theresia Van Doorslaer. Broeder Amantius werd bij de kapucijnen ingekleed op 19 maart 1770 en woonde vanaf die tijd in Brussel. In het plaatselijke kapucijnenklooster - dat overigens over een gespecialiseerd atelier beschikte - ontpopte hij zich tot een gewaardeerde zonnewijzer- en uurwerkmaker. Op dit ogenblik zijn er nog een tiental zonnewijzers en een zestal uurwerken van hem bekend. De bouwjaren gaan van 1779 tot 1822.

De zonnewijzer van Snellegem werd in 1782 - wellicht ter gelegenheid van een verblijf in het kapucijnenklooster te Brugge - door broeder Amantius geboud voor de toenmalige pastoor van het nabijgelegen Snellegem. In zijn zeer uitgebreide en voortreffelijk standaardwerk over de kapucijnen vermeldt pater Hildebrand in dit verband de naam Constantino Pelen. Hij werd daarbij vermoedelijk in de war gebracht door de schrijfwijze van de stad 'Constantino pelen' op de betrokken zonnewijzer. Volgens de toenmalige parochieregisters zou E.H. Bernardus Leunis toen immers parochieherder geweest zijn.

De zonnewijzer getuigt in ieder geval van een reeds meer dan behoorlijke kennis van de gnomonica bij de toen 34-jarige broeder.Nieuws /