KANDIDEREN NATUURBEHEERWERKEN DOMEINEN AGENTSCHAP NATUUR EN BOSVoor het uitvoeren van bepaalde beheerwerken in haar natuurdomeinen wenst het Agentschap Natuur en Bos niet betalende concessies natuurbeheer af te sluiten. In dit kader zoeken we kandidaat beheerders voor het uitvoeren van beheerwerken in volgende gebieden:

Regio Naam beheergebieden Gewenst beheer Beheergebieden op kaart
Regio Kust-Westhoek Oost Middenkust polder Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Kust-Westhoek Westkust polders – Ijzer – Handzamevallei Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Zandig Vlaanderen Zandig Vlaanderen West Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Brabantse Wouden  Zoniënwoud Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Brabantse Wouden  Hallerbos Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Brabantse Wouden  Floordam- en Silsombos Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Demerland en Zuiderkempen  Noordoostelijk Demerland Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Demerland en Zuiderkempen  Noordwestelijk Hageland Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Antwerpse Kempen  Antwerpse Kempen Oost Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Taxandria Arendonk – Ravels - Turnhout Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Taxandria Grote Nete Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Taxandria Kleine Nete – Kempense Heuvelrug Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Taxandria Mark en Koloniën Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Taxandria Postel Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Vlaamse Ardennen en Schelde-Leie Schelde-Leie Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Regio Vlaamse Ardennen en Schelde-Leie  Vlaamse Ardennen Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Lage tot aan Hoge Kempen  Wijers Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Lage tot aan Hoge Kempen  Kempen-Broek Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Lage tot aan Hoge Kempen  Bosland Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Hoge Kempen tot Voeren  Haspengouw 1 Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Hoge Kempen tot Voeren  Haspengouw 2 Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Hoge Kempen tot Voeren  Hoge Kempen Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Hoge Kempen tot Voeren  Voeren Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Groene Gordels  Groene Gordels Noord Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart
Groene Gordels  Groene Gordels Zuid Maaien en/of begrazen Raadpleeg de kaart


 OPROEP 

Interesse als beheerder? U kunt zich tot uiterlijk 01/12/2023 kandidaat stellen door dit formulier in te vullen. U kan zich opgeven voor meerdere beheergebieden en voor meerdere types beheerwerk.
Opgelet, als u reeds concessionaris bent bij Natuur en Bos moet u zich niet officieel kandidaat stellen.

 WIE KOMT NIET IN AANMERKING? 

Volgende kandidaten komen niet in aanmerking voor de lijst van gegadigden:

 • Kandidaten die in de 5 jaar voorafgaand aan de opmaak van de lijst van gegadigden, het voorwerp waren van een ambtshalve vroegtijdige opzeg van een ANB-concessie natuurbeheer om redenen van gebrekkige uitvoering.
 • Kandidaten die in de 5 jaar voorafgaand aan de opmaak van de lijst van gegadigden een overtreding op de natuurwetgeving hebben begaan.
 • Natuur & Bos- medewerkers en ex-medewerkers van Natuur & Bos tot 2 jaar na hun vertrek uit het agentschap.

 PROCEDURE 

Per beheergebied wordt een lijst van gegadigden opgemaakt aan de hand van de kandidaturen, rekening houdend met volgende criteria: 

 1. Voor de zittende gebruiker: de regio heeft de dienstverlening positief geëvalueerd en wenst in de toekomst verder samen te werken met deze gebruiker.
 2. Voor een nieuwe gebruiker:
  • a. Beschikken over de nodige technische uitrusting en/of dieren
   • bij begrazing van schrale of vochtige terreinen: een geschikte raskeuze in overeenstemming met de te begrazen terreintypes,
   • bij maaibeheer: een machinepark dat in overeenstemming is met het type natuurbeheer dat moet uitgevoerd worden: type maai- en hooimachines, tractor en getrokken materieel met aangepaste profiel, geen te hoge bandendruk…
  • b. Snelle interventies op het terrein kunnen garanderen.

 TOEWIJZING VAN DE BEHEERSWERKEN 

De regio selecteert de meest geschikte kandidaat op basis van het invulformulier en hanteert hierbij de volgende regels:

 • Bij positieve evaluatie van de dienstverlening wordt de niet-betalende concessie toegekend aan de zittende gebruiker.
 • Voor nieuwe percelen of omdat de zittende gebruiker afhaakt, wordt een niet-betalende concessie natuurbeheer toegewezen aan de kandidaat met de meest relevante ervaring met agrarisch natuurbeheer en de meeste kennis van het terrein. U kan dit bij voorbeeld aantonen aan de hand van reeds uitgevoerde overeenkomsten of concessies bij natuurverenigingen of ANB.

In geval van kandidaten met gelijkwaardige ervaring en kennis van het terrein, wordt de concessie toegewezen aan de kandidaat waarvan de bedrijfszetel het dichtst bij de betrokken percelen gelegen is. 

 OPENBAARHEID EN LIJST VAN GEGADIGDEN 

De lijst van gegadigden wordt vastgesteld met een proces-verbaal en ter kennisgeving bezorgd aan alle kandidaten. De lijst is op eenvoudige vraag raadpleegbaar door derden. De lijst blijft 5 jaar geldig.

 WEDERZIJDSE VERBINTENISSEN 

De niet-betalende concessie natuurbeheer wordt bekrachtigd door het afsluiten van een overeenkomst.

Voor vragen kunt u mailen naar: concessiesnatuurbeheer.anb@vlaanderen.beNieuws /