OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP GRUP VENTILUSOp 7 juli 2023 ging de Vlaamse Regering over tot de voorlopig vaststelling van het ontwerp GRUP Ventilus. De volgende fase is het openbaar onderzoek. Dit loopt van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023. Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen op het ontwerp van GRUP via deze

Het Ventilus-tracé is een belangrijke stap voor Vlaanderen. Tegelijk beseft de Vlaamse Regering dat de nieuwe hoogspanningslijn een grote impact heeft voor wie dicht bij de nieuwe lijn woont, er een activiteit uitoefent of een eigendom heeft. Daarom worden er tijdens het openbaar onderzoek verschillende digitale informatiesessies en informatiemomenten georganiseerd.

Deze informatiemomenten zijn toegankelijk na registratie. Dit kan online via deze link.

Het volledige dossier ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek ter inzage bij de gemeentebesturen van de betrokken gemeenten. U kan zich ook informeren via de projectpagina van het Departement omgeving. Suggesties, bezwaren of aandachtspunten kunnen worden ingediend onder de vorm van een inspraakreactie. Meer informatie over deze procedure is eveneens terug te vinden op de projectpagina.(laatst gewijzigd:14/08/2023)
Nieuws /