ENQUÊTE VOOR JABBEEKSE ONDERNEMERSGemeente Jabbeke wil de noden en vragen van lokale ondernemers in kaart brengen aan de hand van een online enquête, nu en vooral ook na de coronacrisis. Aan de hand van de resultaten kunnen dan gerichte maatregelen, zowel op korte als middellange termijn, voorgelegd worden.

OPGELET: deze enquête kan enkel ingevuld worden door personen die een onderneming hebben op het grondgebied Jabbeke.

Vul de enquête (duur: 5 min) in via www.jabbeke.be/link/enquetejabbeekseondernemersNieuws /