GEMEENTE FINANCIERT VERDELGING NESTEN AZIATISCHE HOORNAARJe hoorde zonder twijfel al van de Aziatische hoornaar!!  De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een wespensoort uit zuidoost China. Sinds 2016 is de soort ook aanwezig in België. We noemen ze een ‘invasieve exoot’.  Invasief omdat ze het – helaas – véél te goed doet bij ons.  De soort valt honingbijen en andere inheemse insecten aan, die ze gebruiken als eiwitbron.  We zijn ze eigenlijk liever kwijt dan rijk. 

Gemeente Jabbeke heeft zich borg gesteld voor de verdelging van nesten van Aziatische hoornaar.  De verdelging ervan beschouwen we als ‘van algemeen belang’.    

 Hoe werkt het?  

Voor iedereen die denkt een nest te vinden van Aziatische hoornaar, moet er eigenlijk maar één iets gebeuren : meld het nest via ‘www.vespawatch.be’. Via de button ‘Meld een nest’, word je naar een invulformulier geleid, waar gevraagd wordt naar een aantal gegevens over het nest (ligging, grootte, hoogte, …).  Via een kaart (google maps) kan je het bekende ‘gele mannetje’ pinnen op de exacte locatie van het nest.  Het systeem maakt daar onmiddellijk X/Y coördinaten van.  Er wordt ook gevraagd naar een foto van de nestbewoner zélf (het nest met zekerheid identificeren als van Aziatische hoornaar kan enkel met een foto van zijn bewoner).  Tot slot bezorg je ook je gegevens als melder.

 Wat gebeurt er op dat moment? 

Je melding wordt gevalideerd. Dat kan enkele dagen duren.  Als het effectief om een nest van Aziatische hoornaar gaat, dan bevelen we automatisch de verdelging van dat nest door een erkend verdelger.  Die gaat aan de slag op basis van de gegevens die achtergelaten werden via je melding.  De factuur is voor de gemeente.

Opgepast! De verwerkingscyclus neemt wat tijd!  Tussen melding en bestrijding kan vlot twee weken en meer gaan!  Voor vele nesten hoeft dat geen probleem te zijn.  De Aziatische hoornaar is immers op zich een niet agressieve soort richting mensen (tenzij zijn nest verstoord wordt!).  Ervaar je echter een nest als een acuut gevaar, dan staat het je vrij om zélf en op eigen kosten de verdelging te organiseren via de brandweer (indien deze de service levert) of een erkend verdelger.  Laat evenwel niet na om het nest te melden (nuttig ifv de statistieken rond de soort!).  Geef in het ‘opmerkingenveld’ echter aan ‘verdelgd op eigen initiatief’.  Zo vermijden we nodeloze verplaatsingen van onze verdelger. 

Een lijst van erkende verdelgers in Vlaanderen vind je op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaarNieuws /