AANPLANTING 14.365 BLOEMBOLLEN IN WIJKENGemeente Jabbeke besliste om in het najaar van 2022 over te gaan tot de aanplanting van een aantal bloemperken in de gemeente. In totaal zullen er 14.365 bloembollen geplant worden, één bloembol symbolisch voor elke inwoner. Op deze manier worden bijen en andere insecten geholpen en wordt er kleur gebracht aan de Jabbeekse wijken.

Deze actie werd mogelijk gemaakt i.h.k.v. het bijenproject ‘Kruisbestuivers’ i.s.m. Regionaal landschap Houtland & Polders en gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor PlattelandsontwikkelingNieuws /