INSPIRATIENOTAOp zondag 13 oktober 2024 worden lokale verkiezingen gehouden. Voor de eerste maal wordt een inspiratienota aangereikt door de administratie. De inspiratienota heeft de ambitie om het politiek bestuur te inspireren door hen inzichten te verlenen omtrent wat leeft bij de inwoners en welke tendensen de komende jaren op het lokaal bestuur afkomen. Het is een bundeling van alle noden, behoeften, sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen die uit de verschillende analyses naar voren zijn gekomen.

Deze inspiratienota is opgemaakt met de input van de medewerkers van de organisatie, allen met de motivatie om constructief bij te dragen aan de toekomst van Jabbeke.

Klik op de afbeelding om de inspiratienota te openen of open de pdfNieuws /