DEFECT MELDEN AAN DE OPENBARE VERLICHTING
Een straatlamp die defect is, kan soms voor kleine of grote ongemakken zorgen. Denk maar aan het gevoel van onveiligheid of het ontstaan van gevaarlijke verkeerssituaties.

Is er een lamp stuk van de straatverlichting bij jou in de buurt, zorg dan dat je steeds over de volgende informatie beschikt:
  • gaat het om een defecte lamp (of lampen) of om een beschadiging (bijvoorbeeld naar aanleiding van een ongeval of vandalisme)
  • schrijf het nummer op dat op de bewuste verlichtingspaal staat of noteer tussen welke huisnummers de lamp zich bevindt
  • zorg ervoor dat je de straatnaam en de naam van de gemeente vermeldt
Wanneer je over deze informatie beschikt, neem je het best rechtstreeks contact op met Infrax. Dit kan online via een contactformulier op de website van Fluvius (www.fluvius.be of telefonisch via het gratis nummer 0800-63 535.

Bij een melding kan mogelijks gevraagd worden om een paalnummer. Dit nummer staat vermeld op de paal zelf. Voor Jabbeke begint het nummer altijd met 25, gevolgd door vier cijfers.Nieuws /