VLM SPROKKELT VERHALEN UIT DE OUDLANDPOLDERBij de start van het landinrichtingsproject Oudlandpolder sprokkelt de Vlaamse Landmaatschappij bij de lokale bevolking verhalen en getuigenissen over het polderlandschap vroeger en nu. Zij zullen de resultaten gebruiken bij het vormgeven van toekomstige inrichtingsprojecten van het landinrichtingsproject Oudlandpolder.

Ze gaan dus op zoek naar specifieke plekken, verhalen, anekdotes, verklaringen van veldnamen, ... die getuigen van het leven in de Oudlandpolder vroeger en nu. Hoe beleven de bewoners dit plattelandsgebied? Wat hebben ze hun ouders of grootouders over de polder horen vertellen? Welke plekken of gebruiken hebben ze zien veranderen? Welke landschappen mogen volgens hen nooit verloren gaan? Kennen ze legendes of familieverhalen over specifieke plaatsen in de polder?

De verhalen worden verzameld op volgende manieren:

  • Via een online bevraging voor verschillende zones. Men kan er aan de hand van kaartmateriaal een aantal vragen beantwoorden. Ook kinderen kunnen deelnemen. Zij zullen het trouwens fijn vinden om met de digitale pen en de post-its aan de slag te gaan.

  • Wie zich onwennig voelt bij online kaarten, pennen en post-its, kan ons via mail inspireren met informatie, meningen of inzichten over de polder vroeger, nu en in de toekomst. Reacties zijn welkom bij elisabeth.vanbesien@vlm.be.
  • Meer informatie via de website van de VLM    Nieuws /