OVERLEGMOGELIJKHEID MET HET OMGEVINGSTEAMHet nieuw opgerichte Omgevingsteam biedt de mogelijkheid om met het oog op een (omgevings)vergunningsaanvraag (tem 31/12/2017: stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en socio-economische vergunning) een informeel voorafgaand overleg te hebben met de bevoegde ambtelijke diensten en een afgevaardigde van het bestuur.

Een verzoek tot overleg met het Omgevingsteam wordt bij voorkeur verzocht voor: verkavelingen, groepswoningbouw, meergezinswoningen, projecten met een invloed op onroerend erfgoed, projecten met betrekking tot grootschalige kleinhandel, exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met mogelijke hinder voor de buurt…

Het Omgevingsteam beslist autonoom of een overleg voor het aangevraagde project wordt georganiseerd, een overleg wordt vastgelegd, minimum 1 week nadat het verzoek werd gericht.

Een overleg met het Omgevingsteam kan enkel plaatsvinden op woensdagvoormiddag.

Om een overleg aan te vragen dient u het formulier Verzoek tot overleg met het Omgevingsteam in te vullen.

Het formulier is eveneens beschikbaar via deze link: Formulier.