GRATIS VERZEKERING GEWAARBORD WONENDe verzekering Gewaarborgd Wonen is een gratis verzekering die je kan afsluiten na het aangaan van een hypothecair krediet bij een (commerciële) kredietinstelling voor het bouw en kopen en/of renoveren van een woning. Hiermee kan je gedurende tien jaar verzekerd worden tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting van een zelfstandige activiteit.

 VOOR WIE? 

  • Je bent op dat ogenblik en de twaalf maanden die hieraan voorafgaan volledig arbeidsgeschikt en oefent een beroepsactiviteit uit.
  • Je moet bij een (commerciële) kredietinstelling een hypothecair krediet hebben afgesloten van minstens 50.000 euro voor de bouw of het kopen (al dan niet met renovatie) van een woning of van 25.000 euro voor het louter renoveren van een woning.
  • De woning ligt in het Vlaamse Gewest, wordt je hoofdverblijfplaats en is je enige woning in volle eigendom.
  • De verkoopwaarde van de woning mag de vastgestelde normen niet overschrijden.

 

 HOE DEZE VERZEKERING AANVRAGEN? 

Je vraagt deze verzekering ten laatste één jaar na de eerste kapitaalsopname van de lening digitaalaan via het formulierenloket van het Vlaams Woningfonds. Meer info kun je vinden op www.vlaamswoningfonds.beNieuws /