Bestuur > Beslissingen gemeenteraad > Beleid

DE GEMEENTERAADSBESLISSINGEN  VERSLAGEN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD  

Via deze webpagina kan je digitaal het verslag van de zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad raadplegen. De tekst van het verslag is pas definitief, op het ogenblik dat het goedgekeurd wordt door de gemeenteraad, respectievelijk OCMW-raad. Dat is na de daaropvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad en/of OCMW-raad. Het is mogelijk dat er in een volgende raadszitting opmerkingen geformuleerd worden.

Omwille van de wetgeving op de privacy worden bepaalde gegevens weggelaten uit de notulen. De weglatingen worden gemarkeerd met (…). Deze publicatie omvat ongeveer de verslagen van de laatste twee jaar.

  DATA GEMEENTERAAD 2024 

  • 22/01/24
  • 19/02/24
  • 18/03/24
  • 15/04/24
  • 06/05/24
  • 03/06/24
  • 24/06/24
  • 04/11/24
  • 02/12/24 (installatievergadering)
  • 16/12/24

  PRESENTATIE VAN DE LAATSTE GEMEENTERAAD  

  NOTULEN EN VERSLAGEN VAN DE BESLISSINGEN VAN GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD  

GEMEEENTERAAD 2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
OCMW-RAAD 2024
2023
  2022
  2021
  2020
  2019

  PRESENTATIES VAN DE GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD  

PRESENTATIES 2024
  2023
  2022
 

  AUDIOVERSLAGEN VAN DE GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD  

AUDIOVERSLAGEN 2024
  2023
  2022
  2021