Bestuur > Gemeenteraad > Beleid

Gemeenteraadsbeslissingen
 VERSLAGEN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 

Via deze webpagina kan je digitaal het verslag van de zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad raadplegen. De tekst van het verslag is pas definitief, op het ogenblik dat het goedgekeurd wordt door de gemeenteraad, respectievelijk OCMW-raad. Dat is na de daaropvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad en/of OCMW-raad. Het is mogelijk dat er in een volgende raadszitting opmerkingen geformuleerd worden.

Omwille van de wetgeving op de privacy worden bepaalde gegevens weggelaten uit de notulen. De weglatingen worden gemarkeerd met (…). Deze publicatie omvat ongeveer de verslagen van de laatste twee jaar.

 DATA GEMEENTERAAD 2023 

  • 30/01/23
  • 27/02/23
  • 27/03/23
  • 24/04/23
  • 15/05/23
  • 26/06/23
  • 11/09/23
  • 16/10/23
  • 13/11/23
  • 11/12/23

 PRESENTATIE VAN DE LAATSTE GEMEENTERAAD 

 NOTULEN MET DAARBIJ HET VERSLAG VAN DE BESLISSINGEN VAN GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

 Gemeenteraad 
2023


2022


2021


 OCMW-raad 
2023


2022


2021

 PRESENTATIES VAN DE GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 
2023


2022

 AUDIOVERSLAGEN GEMEENTE- EN OCMWRAAD 

2023

 

2022

 

2021