Gemeenteraadscommissie Verkeer GEMEENTERAADSCOMMISSIE VERKEER 

De gemeenteraadscommissie verkeer is opgericht voor de bespreking en het onderzoek van alle materies die betrekking hebben op verkeer en verkeersveiligheid. De gemeenteraadscommissie heeft als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeente-raadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De gemeenteraadscommissie kan steeds deskundigen en belanghebbenden horen.De vergaderingen van de gemeenteraadscommissie verkeer zijn in principe openbaar.

 SAMENSTELLING 

De gemeenteraadscommissie verkeer wordt voorgezeten door Jan Pollet (plaatsvervangend voorzitter: Siska Loyson).

  • Chris Bourgois (plaatsvervangd lid: Daniël Vanhessche) (CD&V)
  • Geert Depree (plaatsvervangend lid: Frank Casteleyn) (CD&V)
  • Joël Acke (plaatsvervangend lid: Carine Vandermeersch) (CD&V)
  • Piet Berton (plaatsvervangend lid: Han Vermaut) (N-VA)
  • Marleen Vanden Broucke (plaatsvervangend lid: Geert Orbie) (N-VA)
  • Peter-Jan Hallemeersch (plaatsvervangend lid: Olivier Fourier) (Groen)

Waarnemend lid: 1 vertegenwoordiger van Vooruit en Vlaams Belang.

 AGENDA EN VERSLAGEN