Algemeen overzicht maatregelen

Update 15 juli: veilig terug van reis - stappenplan

Update 18 juni: nieuwe stappen in het Zomerplan

Update 9 juni: richtlijnen heropening horeca

Het Overlegcomité heeft besloten dat de horeca vanaf 9 juni weer de deuren volledig kan openen. Om de heropening van de horeca te begeleiden, heeft de FOD Economie zijn gids met tips en enkele communicatiedragers aangepast. Zo worden de restaurant- en café-uitbaters geholpen om hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten.

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en hun klanten.

Het gaat onder meer om:
 • algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants;
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes;
 • hygiënemaatregelen;
 • het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter;
 • manieren om fysiek contact te beperken;
 • klanteninformatie;
 • organisatie van de dienst;
 • door de klanten te respecteren richtlijnen, enz.

Luchtkwaliteitsmeter

Met uitzondering van open terrassen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht in binnenruimten. Dat apparaat moet voor bezoekers goed zichtbaar worden aangebracht in elke afzonderlijke ruimte die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden.

De streefnorm van 900 ppm CO2 is van toepassing. Voor waarden tussen 900 ppm en 1.200 ppm moet de uitbater een actieplan hebben om te zorgen voor compenserende maatregelen van ventilatie, verluchting en/of luchtzuivering om het CO2-niveau onder 900 ppm te brengen. Boven 1.200 ppm moet de inrichting gesloten worden.

De restaurant- en café-uitbaters moeten hun klanten ten minste met een duidelijk zichtbare affichering informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen.

Om hen te helpen, heeft de FOD Economie specifieke affiches en ander communicatiemateriaal ontwikkeld. Hiermee kunnen de restaurant- en de café-uitbaters hun klanten, binnen en/of buiten hun zaak en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, informeren.

Gids voor de horeca

Update 8 juni: nieuw basisprotocol cultuursector

Basisprotocol cultuursector

Update 8 juni: belangrijkste wijzigingen Ministerieel Besluit en overlegcomité 4 juni

Overlegcomité: vrij en veilig reizen tijdens de zomer

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. Woensdag 9 juni aanstaande treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers.

Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal coronapatiënten op intensieve zorg blijft dalen en zich ruim onder de richtdrempel van 500 bedden bevindt. Ook de vaccinatiecampagne is op tempo en intussen hebben meer dan acht op tien kwetsbaren (65-plussers en mensen met onderliggende aandoening) al twee weken hun eerste vaccindosis gekregen. Meer info kun je vinden via deze link.

Overlegcomité: openingsuren horeca

Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8u ’s ochtends naar 5u ’s ochtends. Verder beslist het Overlegcomité dat vanaf 9 juni ook het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 uur wordt gebracht.

Overlegcomité: evenementen

Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens. Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (minder dan 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse.

Er geldt een plafond van maximaal 75.000 bezoekers.

Overlegcomité: twee gratis testen

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid. De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Lees hier het Ministerieel Besluit.

Lees hier de gecoördineerde versie van het Ministerieel Besluit.

Lees hier de FAQ's.

Update 12 mei: In 4 stappen terug naar een normaal leven

Update 29 april: Maatregelen voor de start van het buitenplan vastgelegd in een ontwerp van ministerieel besluit

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft het ontwerp van ministerieel besluit met de coronamaatregelen die werden beslist tijdens de Overlegcomités van 14, 23 en 28 april 2021 voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het ontwerp bevat de maatregelen die ingaan op 8 mei 2021, de start van het zogenaamde buitenplan. Daarnaast worden alle maatregelen verlengd tot en met 30 juni 2021.

Aangezien er voldoende tijd is voorafgaand aan het in werking treden van de maatregelen op 8 mei 2021, legt de minister van Binnenlandse Zaken het ontwerp van ministerieel besluit voor advies voor aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Hieronder geven we een overzicht van de maatregelen, onder voorbehoud van het gevraagde advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Horeca

Vanaf 8 mei 2021 mogen de open terrassen van de horeca en feest- en receptiezalen openen, mits naleving van een aantal voorwaarden:
 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd;
 • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan, behoudens in geval van een huishouden - een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden;  enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
 • minstens één volledig zijde van het terras is te allen tijde geopend en dient een voldoende ventilatie te verzekeren;
 • dranken en maaltijden dienen verplicht buiten te worden geconsumeerd;
 • de klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortstondig betreden om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, om het open terras te betreden of om de rekening te betalen;
 • de klanten en het personeel dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof. De klanten mogen hun mondmasker afzetten wanneer zij aan tafel zitten;
 • de openingsuren van de open terrassen zijn beperkt van 08.00 uur tot 22.00 uur;
 • het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden.

Evenementen

Na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, mag een zittend publiek van maximum 50 personen evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden in buitenlucht bijwonen, voor zover het door professionelen wordt georganiseerd, en mits naleving van de geldende maatregelen. Ook handelsbeurzen, met inbegrip van salons, zullen buiten kunnen worden georganiseerd voor 50 bezoekers.

Activiteiten in georganiseerd verband

Voor buitenactiviteiten in georganiseerd verband wordt de leeftijdslimiet van 18 jaar opgeheven. De activiteiten mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van maximaal 25 personen, begeleiders niet meegeteld. Voor kinderen tot en met 12 jaar mag dit binnen voor groepen van maximum 10. De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve niet-professionele sporttrainingen. In dat laatste geval mag elke deelnemer tot en met 18 jaar worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden. Niet-professionele sportieve wedstrijden blijven verboden.

Erediensten

Maximum 50 personen, waarbij de kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet worden meegeteld, mogen tegelijkertijd aanwezig zijn bij burgerlijke huwelijken, bij de uitoefening van de eredienst en van de niet-confessionele morele dienstverlening en bij activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, voor zover die buiten worden georganiseerd op de plaatsen die daartoe bestemd zijn.

Avondklok

Het verbod om zich tussen 0u en 5u ’s ochtends op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden, wordt op 8 mei 2021 vervangen door een verbod op samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan 3 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. De leden van eenzelfde huishouden mogen zich samen verplaatsen.

Ontvangen van gasten thuis of in een toeristisch logies

Ieder huishouden mag maximum 2 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tegelijk in huis of in een toeristische logies ontvangen, op voorwaarde dat deze personen tot eenzelfde huishouden behoren. Met de genodigden dient de afstand te worden bewaard, behalve met het knuffelcontact.

Pretparken, brocante en rommelmarkten

Vanaf 8 mei 2021 mogen ook buitenruimten van pretparken heropenen. Hetzelfde geldt voor de buitengedeelten van brocante- en rommelmarkten, voor zover het professionele verkopers betreft.

Update 8 januari: Overlegcomité doet tussentijdse evaluatie en bevestigt bestaande regels

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag via videoconferentie in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.

Het Overlegcomité stelt met name vast dat het aantal besmettingen langzaam daalt. Ondanks deze algemene dalende trend, stijgt het reproductiegetal opnieuw licht (Rt = 1,004). Ook de bezettingsgraad van intensieve zorgen blijft op een hoog niveau.

Het is volgens het Overlegcomité echter nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren.

Het Overlegcomité heeft daarom de volgende beslissingen genomen:
 • Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten zijn.
 • Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden. Er komen meer controles op het naleven van testing en de verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis. Ook de controles van het terugkerend reisverkeer over de weg zullen worden opgedreven. De huidige regels voor reizen zullen gelden tot zeker na de Krokusvakantie.
 • Sneller vaccineren. Het Overlegcomité vraagt de Taskforce Vaccinatie om het vaccineren te versnellen en efficiënter te maken. Het nieuws over de verdubbeling van de Europese aankoop van vaccins van Pfizer en BioNTech is in dat kader van bijzonder belang.
 • Meer testen. De ministers van Volksgezondheid en de Taskforce Testing krijgen de opdracht om binnen de huidige testcapaciteit het aantal PCR-testen en antigeentesten op te voeren.
 • Waakzaamheid in het onderwijs. Extra aandacht moet gaan naar het respecteren van de sanitaire maatregelen en het respecteren van de quarantaine van schoolgaande jongeren, in het bijzonder voor schoolgaande jongeren uit onze buurlanden die een minder gunstige epidemiologische situatie kennen.

Update 7 december: Vrijetijdscentra gesloten voor alle indooractiviteiten

Wegens de stijging van de Covid-besmettingen heeft het bestuur beslist om vanaf vandaag donderdag 10 december 2020 de Vrijetijdscentra terug te sluiten voor alle indoor activiteiten en dit voor onbepaalde duur. De geplande sportkampen kunnen ook indoor niet plaatsvinden in deze centra.

Update 1 december: Religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten

Het Overlegcomité van 27 november 2020 besliste om de richtlijnen voor activiteiten van de eredienst te verlengen tot en met 15 januari 2021. De collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging zijn verboden.

Deze volgende activiteiten kunnen enkel onder strikte voorwaarden plaatsvinden:
 • huwelijken
 • begrafenissen en crematie
 • opgenomen erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening die via alle beschikbare kanalen verspreid worden

Update 1 december: Lokale bronopsporing en contactonderzoek

De Vlaamse Regering legde op 13 november 2020 de juridische contouren vast van de lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek als gevolg van de coronacrisis.

De regering kent ook een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse gemeenten als ondersteuning voor de bijkomende inzet in preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek.

Update 28 november: Nieuw Ministerieel Besluit en nieuwe FAQ

Op 28 november 2020 verscheen een nieuw ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad. Dat past het vorige MB aan op basis van de beslissingen van het Overlegcomité van 27 november 2020. De FAQ van de federale overheid zijn ook aangepast.

Update 27 november: Beslissingen Overlegcomité 27 november 2020

 1. Heropening van winkels onder strikte voorwaarden
 2. Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen met vanaf 1 december 2020. Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:
  • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
  • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
  • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten.
  • Personeel krijgt een passende opleiding.
  • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt.
  • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
  • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel. Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels
  • gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.
 3. De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:
  • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
  • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
  • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
  • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Musea en zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.

  Kerstperiode

  Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Alleenstaanden zullen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn. Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden. De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod. Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.

  Update 24 november: Heropstart indoor-jeugdtrainingen

  Het ministerieel besluit besliste op 1 november 2020: "Indoor sporten is verboden, behalve voor sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar".

  Hierdoor mochten de Vrijetijdscentra normaal terug opengaan voor trainingen voor kinderen onder de 13 jaar maar er werd op dat moment wegens een te slechte coronacijfer te Jabbeke geopteerd om nog dicht te blijven voor onbepaalde duur.

  Op heden zijn de cijfers aan de betere hand en is de alarmdrempel van niveau 3 naar niveau 1 gezakt te Jabbeke . Het college van Burgemeester en schepenen besliste gisteren in zitting dat het indoorsporten / de trainingen terug kunnen aanvangen vanaf maandag 30 november 2020 voor kinderen onder de 13 jaar.

  De trainingen voor - 13 jarigen van de verenigingen die reeds gepland staan worden enkel toegelaten.

  Volgende maatregelen zijn nog steeds van toepassing:
  • Handen ontsmetten bij het binnen en buitengaan van het complex en de sportzalen.
  • De sociale distance van 1.5 m is op iedere moment en plaats verplicht te houden.
  • Gebruikte materiaal ontsmetten.
  • De kleedkamers en douches zijn gesloten.
  • Verplicht om een mondmasker te dragen van zodra men het complex binnentreed.
  • Een ouder of begeleider van de kinderen kunnen enkel aanwezig zijn in de inkom (waar ook een mondmasker verplicht is).
  • De ouder of begeleider moet direct na het afgeven van hun kind(eren) het centrum verlaten. Idem bij het afhalen.
  • Samenscholingen moeten vermeden worden.
  • In de zalen worden sprayers en doeken voorzien zodat voor, tijdens en na de trainingen het gebruikte materiaal kan ontsmet worden.
  • De namen van de deelnemers moeten bijgehouden worden zodat de dienst Vrije tijd de lijst iedere moment kan opvragen als het nodig blijkt.

  Bij het zien van overtredingen mag het aanwezige personeel de politie verwittigen.

  Aan de verenigingen wordt gevraagd om onderstaande maatregelen nogmaals duidelijk over te brengen aan hun trainers, de ouders en begeleiders van de kinderen.

  De vereniging krijgt de toestemming van het lokaal bestuur Jabbeke voor het organiseren van sport voor -13 jarigen zolang er geen regelgeving is die dit verbiedt.

  Onderstaande voorwaarden dienen ten allen tijde te worden gerespecteerd. Zo niet zal de toestemming worden ingetrokken.

  • Mondmaskerplicht bij het afzetten en ophalen van het kind.
  • Samenscholingsverbod bij het afzetten en ophalen van het kind.
  • Dat een kind niet mag komen als het ziek is of symptomen vertoont.
  • De afspraken indien het kind ziek wordt of symptomen vertoont tijdens training.
  • Verplichte verwittiging indien een kind thuis ziek wordt na de training.
  • De verschillende activiteiten die worden voorzien en de daarbij horende organisatorische maatregelen en afspraken over eten & drinken, geen gebruik kleedkamers, niet douchen,...
  • Materiaal dat ouders zelf meegeven waaronder een drinkbus, papieren zakdoeken, vraag om alles te labelen.
  Voor de begeleiding: Te vermelden in het veiligheidsdraaiboek en in de interne afspraken:
  • Mondmasker verplicht ALTIJD in de publieke ruimten van de locatie.
  • Symptomen, ziek of risicocontact is onmiddellijk stoppen !! (Hier gebeuren de meeste groepsbesmettingen).
  • Externen mogen nooit tot bij de kinderen komen.

  Het volledig en strikt volgen van het protocol is verplicht.

  De maatregelen die je treft ter voorkoming van Covid-besmetting moeten gedocumenteerd aanwezig zijn op de locatie en kunnen door de politie of een afgevaardigde van de gemeente worden gecontroleerd.

  Indien er zich besmettingen voordoen is men verplicht om de sportdienst te contacteren.

  Mogen we vragen om tegen donderdag 26 november 2020 de dagen, uren en zaal waarop je terug trainingen zal geven aan kinderen tot -13 jaar door te geven aan sportdienst@jabbeke.be zodat we een duidelijk schema kunnen opstellen van alle trainingen en gebruikte zalen.

  Update 20 november: Nieuwe COVID-19-teststrategie

  De testcapaciteit in ons land is inmiddels weer toereikend om ook asymptomatische personen vanaf maandag 23 november opnieuw te testen.

  Personen zonder klachten die een hoogrisicocontact hebben gehad of die terugkeren uit een rode zone uit het buitenland, krijgen vanaf maandag een activatiecode per sms om zelf een afspraak te maken voor een PCRtest. Dat gebeurt via de website mijngezondheid.be en dus niet langer via de huisarts. Via dezelfde website kunnen ze ook een quarantaineattest downloaden.

  De afspraak voor de PCR-test moet pas op de 7e dag na het laatste hoogrisicocontact of na terugkeer naar België vallen. Is de test negatief, dan mag de persoon de quarantaine verlaten. Is de test positief, dan wordt de 7 dagen quarantaine gevolgd door 7 dagen isolatie. Als er gekozen wordt om geen test te doen, bijvoorbeeld bij jonge kinderen, stopt de quarantaine na 10 dagen.

  Belangrijk is dat iedereen die getest wordt, een SMS zal krijgen met de boodschap ‘“Coronalert-gebruiker? Registreer uw coronatest en ontvang direct uw resultaat op uw app. Ook wie de app niet gebruikt, krijgt deze SMS.

  Update 20 november: COVID-19-test zelf koppelen met corona-app

  De nieuwe teststrategie heeft ook voor de app Coronalert een impact. Wie zich moet laten testen op COVID-19, ontvangt vanaf maandag een activatiecode per sms om zelf een afspraak te maken voor een PCR-test via de reservatietool. Wie de app Coronalert gebruikt, krijgt meteen de mogelijkheid om de 17-delige code van de app te kunnen koppelen aan zijn activatiecode van de test.

  Update 18 november: Ziektebeeld COVID-19: meer dan koorts

  Het coronavirus kan zich op verschillende manieren manifesteren. Vaak denken mensen dat ze niet naar de dokter moeten gaan en zich niet hoeven te laten testen omdat ze geen koorts hebben. Dat klopt niet: koorts is een belangrijk symptoom van het coronavirus, maar zeker niet het enige.

  De belangrijkste symptomen van COVID-19 zijn:
  • hoest
  • kortademigheid
  • koorts
  • spierpijn
  • vermoeidheid
  • verlies van reuk- en smaakzin
  • verstopte neus
  • keelpijn
  • diarree

  Wie een van bovenstaande symptomen heeft, blijft meteen thuis. Hij of zij neemt contact op met de huisarts, die advies geeft over een COVID-19-test.

  Update 13 november: Coronamaatregelen in onderwijs - opstarten na de herfstvakantie

  Na overleg tussen de onderwijspartners en de minister van Onderwijs is er meer duidelijkheid over de heropstart na de verlengde herfstvakantie, de organisatie van de lessen lichamelijke opvoeding en het laptopproject. U vindt alle informatie terug in de extra nieuwsbrief over de coronamaatregelen in het onderwijs.

  Update 6 november: Culturele activiteitenpremie

  Sinds 3 november 2020 kunnen aanvragen voor de organisatie van een culturele activiteit via de applicatie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media ingediend worden. Met de culturele activiteitenpremie wilt het departement de sector de kans geven om in de toekomst weer activiteiten te organiseren en alternatieve presentatievormen, zoals livestreaming en virtuele workshops, ondersteunen.

  De premie kan een extra impuls zijn om te innoveren en die vormen verder uit te diepen zodat mensen in deze moeilijke tijd van cultuur kunnen blijven proeven.

  U vindt alle informatie op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

  Update 6 november: Invoering administratieve geldboete De Lijn bij niet-naleving coronamaatregelen

  De Vlaamse Regering geeft de controleurs van De Lijn de bevoegdheid om op te treden tegen reizigers die de coronaverplichtingen van de verschillende overheden niet naleven. Het gaat hier meer bepaald om de mondmaskerplicht in de voertuigen, aan de haltes of in de openbare ruimtes van De Lijn.

  De regering wijzigt daarom het exploitatie- en tarievenbesluit van VVM De Lijn met de vermelding dat het niet naleven van de regels een boete van 250 euro oplevert.

  Update 6 november: Religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten

  De collectieve uitoefening van erediensten, niet-confessionele morele dienstverlening en activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging zijn verboden sinds 2 november 2020 tot en met 13 december 2020.

  Deze activiteiten kunnen enkel onder stikte voorwaarden plaatsvinden:
  • huwelijken
  • begrafenissen en crematie
  • opgenomen erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening die via alle beschikbare kanalen verspreid worden

  Meer info vindt u op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be.

  Update 30 oktober: COVID-19: Overlegcomité gaat over tot verstrengde lockdown

  De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

  Sociaal leven:
  • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
  • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand.
  • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
  • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
  • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
  • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.
  Economisch leven
  • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
  • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin.
  • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer. Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
  • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
  • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
  • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten.
  • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
  • Dierenparken sluiten.
  Scholen
  • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
  • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
  • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
   • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
   • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
   • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.

  De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020. De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité.

  Update 27 oktober: Coronamaatregelen verstrengd met ingang van woensdag 28 oktober

  De Vlaamse overheid verstrengt coronamaatregelen vanaf woensdag 28 oktober om middernacht. Lees het na via vlaanderen.be/corona, het het ministerieel besluit en verkort via onderstaande visual.

  De bijkomende maatregelen:
  • Algemeen: Er komt geen mondmaskerplicht. Er geldt een samenscholingsverbod vanaf 4 personen, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend. De avondklok blijft van kracht tussen middernacht en 5u.
  • Vrije tijd: Alle georganiseerde vrijetijdsbesteding boven 12 jaar wordt stopgezet. Jeugd- en sportkampen voor jongeren onder 12 jaar zijn wel nog toegelaten, maar zonder overnachting. Indoor activiteiten zijn verboden, dat houdt in dat zwembaden, binnenspeeltuinen, bowlings, bioscopen, fitnesscentra, wellnesscentra en sauna's, casino's en gokkantoren moeten sluiten. Alle evenementen (kermissen, rommelmarkten, kerstmarkten, winterdorpen, schaatsbanen,...) worden verboden. Alleen de wekelijkse markten mogen doorgaan.
  • Cultuur, jeugd en sport: Alle cultuurhuizen gaan dicht. Zowel de activiteiten van de professionele sector als socio-culturele activiteiten worden stopgezet. Alle sportactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden. Professionele sportbeoefening kan wel nog, maar zonder publiek. Niet-professionele sportbeoefening kan nog outdoor: individueel of met maximaal vier personen, volgens de regels voor samenscholingen. Eén ouder of begeleider mag zijn kind jonger dan 12 jaar naar de sportclub brengen en blijven kijken. De afspraken over de mondmaskerplicht en afstand bewaren blijven gelden. Alle jeugdactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden. Jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 zijn nog toegelaten (zonder overnachting), met respect voor de geldende afspraken. Outdoor speelpleinen en sportterreinen blijven open, ook voor +12-jarigen. Het samenscholingsverbod moet daarbij gerespecteerd worden.
  • Erediensten, huwelijken en begrafenissen: Erediensten, huwelijken en begrafenissen kunnen doorgaan. Er mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn en de afstandsregels moeten gerespecteerd worden.
  • Economie: Er moet maximaal thuisgewerkt worden, conform het MB. Winkelen mag, met maximaal 2 volwassenen of 1 ouder met minderjarige kinderen. Bedrijven en winkels blijven maximaal open. Ondernemingen die door de coronamaatregelen verplicht moeten sluiten, hoeven voor deze periode van verplichte sluiting hun omzetverlies niet te bewijzen om in aanmerking te komen voor het Vlaams beschermingsmechanisme.
  • Onderwijs: Het hoger onderwijs schakelt naar code rood. Daarbij zal enkel nog online afstandsonderwijs mogelijk zijn. Vanaf 12 november zal voor eerstejaarsstudenten enige flexibiliteit qua contactmomenten mogelijk zijn. Ook practica zullen nog kunnen doorgaan. Het leerplichtonderwijs en volwassenenonderwijs sluiten op 9 en 10 november. Vanaf 12 november gaan de scholen weer open.
  • Zorg: Het bezoek in zorgvoorzieningen voor ouderen en kwetsbaren wordt beperkt tot 1 knuffelcontact en 1 extra contact per 14 dagen. Er wordt onderzocht of mantelzorgers tijdelijk kunnen inwonen in de woonzorgcentra. Om extra buffercapaciteit voor de ziekenhuizen te creëren, zet Vlaanderen prioritair in op herstelverblijven en revalidatieziekenhuizen. Het volledige zorg- en welzijnsaanbod blijft doorlopen, met speciale aandacht voor het mentaal welzijn.
  • Handhaving: Er ligt een aanpassing van het preventiedecreet in functie van de handhaving van de quarantaine klaar om goedgekeurd te worden door het Vlaams Parlement. Er komt een reglementaire basis, in eerste instantie voor controleurs van De Lijn om GAS-boetes uit te schrijven, bijvoorbeeld wegens het niet naleven van de mondmaskerplicht. De Vlaamse Regering roept de federale regering op om standaard GAS-boetes mogelijk te maken in het kader van de handhaving van de coronamaatregelen. De Vlaamse Regering beseft dat deze maatregelen een zware inspanning vragen van iedereen, maar roept iedereen om de maatregelen de komende weken goed op te volgen. Die inspanning zal nodig zijn om een totale lockdown te vermijden, maar ook om een perspectief om kerst en nieuwjaar met familie open te houden.

  Update 25 oktober: Herfstvakantie wordt met twee dagen verlengd

  De herfstvakantie zal verlengd worden: alle scholen - basis-, secundair-, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs - maken de brug naar 11 november en openen opnieuw op donderdag 12 november tot de kerstvakantie. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist in overleg met de onderwijspartners. Dat besluit komt er op basis van een nieuw advies dat de virologen vandaag hebben overgemaakt aan de minister.

  Update 23 oktober: Covid 19 alarmniveau 4 - Overlegcomité verstrengt coronaregels voor sport, cultuur en hoger onderwijs

  Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4.

  De strengere regels zijn nodig om ziekenhuizen te ontlasten, te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten, de gehele economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algemene lockdown.

  Het gaat om de volgende strengere coronaregels:
  • Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.
  • Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars.
  • Indoor evenementen en activiteiten (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.
  • Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.
  • Pretparken worden tijdelijk gesloten.
  • Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
  • Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

  Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie op vrijdag 23 oktober 2020. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

  Het Overlegcomité herinnert daarnaast aan de algemene regels voor alarmniveau 4 die reeds op maandag 19 oktober van kracht gingen:
  • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
  • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
  • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
  • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
  • Cafés en restaurants zijn gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22u. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
  • Nachtwinkels moeten sluiten om 22u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20u.
  • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.

  Update 23 oktober: Politiebesluit gouverneur inzake verplicht sluitingsuur voor uitbatingen met alcoholische dranken in het aanbod

  Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20u tot 5u 's morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van automaten.

  Artikel 1: Alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, die alcoholische dranken te koop aanbieden of verschaffen, zijn verplichtend gesloten, afgesloten of onbereikbaar gemaakt voor ieder publiek vanaf 20u tot 5u s morgens.

  Artikel 2: De inbreuken op onderhavig besluit kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro of één van deze straffen afzonderlijk.

  Artikel 3: De politiediensten worden gevraagd hierop controles uit te voeren en de vaststellingen hiervan over te maken aan de bevoegde justitiële diensten.

  Artikel 5: Onderhavig besluit treedt in werking vanaf vrijdag 23 oktober 2020 om 0u tot op het ogenblik van de opheffing ervan.

  Onderhavig politiebesluit wordt voor uitvoering overgemaakt aan:
  • de burgemeesters van West-Vlaanderen;
  • de korpschefs van de lokale politiezones van West-Vlaanderen;
  • de Directeur-Coördinator van de provincie West-Vlaanderen;
  • de Procureur des Konings van West-Vlaanderen;
  Onderhavig politiebesluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
  • de Eerste Minister Alexander De Croo;
  • de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden;
  • de Minister-President van de Vlaamse Regering Jan Jambon;
  • de Procureur-Generaal van Gent Erwin Dernicourt;
  • de Directeur-Generaal van het Crisiscentrum Bart Raeymakers;
  • de Préfet du Nord et Hauts de France Michel Lalande;
  Onderhavig politiebesluit wordt voor publieke kennisgeving overgemaakt aan:
  • de burgemeesters van de kustgemeenten van de provincie West-Vlaanderen;

  Update 19 oktober: Covid 19 alarmniveau gaat in - strengere regels

  Het Overlegcomité heeft vandaag kennisgenomen van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich sinds vandaag op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid). De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde. Het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg ligt vandaag 2,5 keer hoger dan eind maart.

  Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:
  • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon.
  • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
  • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
  • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
  • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
  • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
  • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
  • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
  • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

  De federale regering en de deelstaten regering zullen alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen. Zo zal de federale regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, verdubbelen. Bestaande steunmaatregelen zullen worden verlengd. Er komt ook een vrijstelling van RSZ. De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

  Update 15 oktober: Leerplichtonderwijs blijft voorlopig in code geel

  Het leerplichtonderwijs blijft voorlopig in fase geel met een fijnmazige aanpak. Die aanpak blijft het mogelijk maken om indien nodig lokaal te schakelen naar een andere kleurencode.

  Cijfers stabiel

  Het aantal besmettingen en quarantaines van leerlingen en leraren basis- en secundair onderwijs blijft immers redelijk stabiel, volgens het onderzoek van de CLB's. De meeste besmettingen blijken bovendien te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren. Dat er vooral getest wordt omwille van het vertonen van COVID-19 symptomen of een nauw contact binnen de gezinscontext, bevestigt die stelling.

  De gedetailleerde draaiboeken en strikte veiligheidsvoorschriften én de nauwgezette naleving van die voorschriften binnen een strikt gecontroleerde omgeving, leveren binnen de schoolmuren betere resultaten op het vlak van de verspreiding van COVID-19 op dan erbuiten.

  Aanpassing draaiboeken

  Uiteraard is het onderwijs geen eiland in de maatschappij. Het virus verspreidt zich razendsnel en zowat alle maatschappelijke geledingen voeren bijkomende en drastische maatregelen in. Ook binnen het onderwijs is er bereidheid om over te schakelen naar code oranje. Daarom overleggen de onderwijspartners op maandag 19 oktober 2020 verder over een aanpassing van de bestaande draaiboeken gericht op veiligheid, praktische haalbaarheid, onderwijskwaliteit en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel.

  Scholen maximaal openhouden

  Om de scholen maximaal open te kunnen houden, vraagt het Vlaamse Onderwijsveld ondertussen met aandrang dat de samenleving nu duidelijk prioriteit geeft aan het onderwijs, aan de leerlingen en het onderwijspersoneel. Concreet dringen de onderwijspartners bijvoorbeeld aan op verdere maatregelen in het kader van de vervoersstromen.

  Update 13 oktober: Sportwereld naar code oranje

  Vanaf woensdag 14 oktober geldt in Vlaanderen code oranje voor de sport. De situatie wordt geëvalueerd na de herfstvakantie.

  In het kort gelden deze regels voor de sport:

  In georganiseerd verband - mits naleving van de protocollen die gelden voor de sport
  • outdoor kan sporten mét of zonder contact;
  • indoor kan sporten enkel als je 1,5 meter afstand houdt (+12), ook in zwembaden;
  • voor kinderen tot en met 12 jaar blijven alle indoor- en outdoorsportactiviteiten mogelijk, met contact;
  • kleedkamers en douches blijven altijd gesloten, behalve in zwembaden;
  • publiek is indoor (max. 200) en outdoor (max. 400) toegelaten tijdens wedstrijden;
  • publiek is niet meer toegelaten tijdens trainingen.
  In niet-georganiseerd verband:
  • je mag sporten met je eigen 3 nauwe contacten (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend);
  • je mag sporten met max. 3 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen.
  Registratie, toeschouwers, wedstrijden en mondmaskers
  • Bij sportlessen, zwembaden en wellnesscentra geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres. Download een template van zo'n registratieformulier voor sportorganisatoren;
  • De Vlaamse sportsector adviseert om zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. Ook buiten moet je zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren;
  • Voor wedstrijden geldt algemeen dat je maximum 200 toeschouwers binnen en maximum 400 toeschouwers buiten mag toelaten;
  • Op trainingen - indoor en outdoor - is geen publiek meer toegelaten. Tenzij er medische begeleiding nodig is;
  • Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen:
  • Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden: in een sporthal ook aan de toegangshal, gangen,
  • toiletten, cafetaria wanneer je recht staat...
  • Voor een sportieve wedstrijd met meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, heb je een toelating van de gemeente nodig.

  Raadpleeg deze website voor meer informatie.

  Update 12 oktober: Wijziging kleurcodes sportsector en jeugdwerk

  Op dit moment stijgen de coronacijfers zorgwekkend. Daarom schakelen de sportsector en het jeugdwerk in heel Vlaanderen vanaf woensdag 14 oktober over naar kleurcode oranje. Een algemene aanpassing van de kleurcode voor onderwijs is voorlopig nog niet aan de orde.

  Kleurcode oranje voor de sportsector

  Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden tijdelijk verboden worden voor iedereen boven 12 jaar. Voor sporters onder 12 jaar verandert er op dat vlak niets. De kleedkamers en douches sluiten, behalve in zwembaden. De sportkantines zijn open en volgen de richtlijnen van de horeca. Publiek is toegelaten op sportactiviteiten conform de bepalingen daarover in het Ministerieel Besluit en de toepassing van het Covid Event Risk Model (CERM). Tijdens de herfstvakantie kunnen sportkampen doorgaan in kleinere groepen, volgens de protocollen die gelden voor alle jeugdkampen. De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd. Meer informatie over de kleurencodes voor sport.

  Jeugdwerk gaat naar code oranje

  Vanaf 14 oktober schakelt ook het jeugdwerk over op code oranje. Net als bij code geel wordt een groot deel van de jeugdwerkregels die gelden sinds de zomer doorgetrokken. In kleurcode oranje verkleint de bubbel voor +12-jarigen bij binnenactiviteiten naar 20 kinderen of jongeren. Het dragen van een mondmasker is tijdens die activiteiten verplicht. Voor buitenactiviteiten blijft een bubbel van 50 mogelijk en moet geen mondmasker gedragen worden. Bekijk alle richtlijnen voor de kleurcode oranje in het jeugdwerk op de website van De Ambrassade.

  Update 9 oktober: Duiding drankgelegenheden en restaurants

  Op 9 oktober werden de nieuwe richtlijnen ter bestrijding van Covid 19 bekendgemaakt. Om elke discussie te vermijden worden voor café's en restaurants de nationale richtlijnen gedefinieerd.
  • Drankgelegenheid: plaats toegankelijk voor het publiek bedoeld voor de consumptie van al dan niet alcoholische dranken ter plaatse, ook al is deze activiteit slechts bijkomstig. Hiermee worden meer bepaald bedoeld cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse
  • Restaurant: plaats toegankelijk voor het publiek in hoofdfunctie bedoeld om maaltijden te bereiden en/ of ter beschikking te stellen van het publiek die ter plaatse worden genuttigd of meegenomen worden en die op zijn minst voldoen aan de volgende specifieke regels in geval van verbruik ter plaatse

  Een handelszaak wordt enkel beschouwd als een restaurant indien het beschikt over een toelating afgeleverd door het FAVV, voor het uitvoeren van activiteit 1.1: Detailhandel in levensmiddelen.

  Voor aanvullende informatie kun je steeds terecht op www.info-coronavirus.be en op www.jabbeke.be/corona.

  Update 6 oktober: Strengere maatregelen en COVID-19 commissaris

  De federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten hebben zich vandaag gebogen over de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Het Overlegcomité beoordeelt de situatie als bijzonder ernstig en heeft daarom beslist de maatregelen te verstrengen. Het Overlegcomité heeft ook een COVID-commissaris aangeduid.

  Verstrenging maatregelen

  De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder zorgwekkend;het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.
  • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
  • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk.
  • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen.
  • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen.
  • Sluitingsuur cafés: 23u.
  • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
  • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

  Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de provincies waar de situatie ernstiger is (op basis van de toekomstige barometer) moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Deze maatregelen kunnen gelden voor de hele provincie of een deel ervan.

  Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Ons sociaal leven zal verder worden ingeperkt en onze economie ernstige schade toegebracht. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

  Aanduiding COVID-19 commissaris

  Het Overlegcomité heeft dhr. Pedro FACON aangeduid als COVID-19 commissaris. Hij zal worden bijgestaan worden door mevr. Carole SCHIRVEL, adjunct-COVID-19 commissaris. Het Overlegcomité heeft de COVID-commissaris belast om de barometer zo snel mogelijk te operationaliseren, dit omvat onder meer een aanpassing van de sectorale protocollen en een communicatieplan.

  De COVID-commissaris zal instaan voor de coördinatie van het gezondheidsbeleid van de federale overheid en dat van de deelstaten. Zijn mandaat loopt voor een periode van twaalf maanden en is verlengbaar per periode van zes maanden.

  De commissaris zal worden bijgestaan door een inter- en multidisciplinair wetenschappelijk comité, dat kan worden aangevuld met buitenlandse wetenschappers en door een team van projectbeheerders, dat op een gestructureerde manier nieuwe inzichten over het virus bijhoudt en waakt over de maatschappelijke, economische en sociale impact van de maatregelen.

  Verdere uitwerking COVID-19 barometer

  Het Overlegcomité heeft kennis genomen van de werkzaamheden van CELEVAL met betrekking tot de barometer. De COVID-commissaris krijgt de opdracht om de barometer verder uit te werken, met name de sectorale protocollen aan te passen en te integreren in de barometer. Zo moet bij elke fase (kleur) van de barometer volledig duidelijk zijn welke specifieke maatregelen in de verschillende sectoren gelden.

  Van zodra de barometer volledig is uitgewerkt en met duidelijke indicatoren, maatregelen aangepast aan elke sector en doelgroep en een stresstest van het mechanisme is uitgevoerd, kan deze worden gelanceerd.

  Update 6 oktober: Samen tegen corona - download de contacttracingsapp

  De Coronalert app is het nieuwe instrument in de strijd tegen COVID-19: een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen corona te verslaan. De app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is met het virus. Ook voor contacten die je niet persoonlijk kent. De app draagt zo bij tot een snellere, krachtige contactopsporing.

  HOE WERKT CORONA-ALERT?


  De app registreert via Bluetooth wanneer je met anderen in contact komt, op minder dan 1,5 meter en langer dan 15 minuten. Bijvoorbeeld wanneer je op de trein, bus of op café naast iemand zit. Dankzij de app krijg je automatisch een waarschuwing als je in contact kwam met een besmette persoon. Tenminste als die andere persoon ook de app gebruikte toen jullie in contact kwamen. Bovendien gebeurt dat anoniem. Je weet niet wie de besmette persoon is en waar of wanneer er contact was, maar wel dat er een risico op besmetting is.

  TESTRESULTAAT


  Laat je een coronatest afnemen (omdat je symptomen hebt, op reis was in een rode zone, of in contact was met een besmet persoon)? Dan kun je het resultaat direct in de app ontvangen. Zo ben je meteen op de hoogte en kan je sneller voorzorgen nemen om anderen te beschermen als je test positief is. Laat bij het voorschrijven de testcode van je app registeren, of voer zelf de testcode in die je kreeg van je arts.

  HOE GEBRUIK JE DE APP?

  • Download de app gratis via je gebruikelijke app store.
  • Installeer de app en geef je toestemming om Bluetooth te gebruiken. Zet je Bluetooth niet uit!
  • Check regelmatig je meldingen; zo bescherm je jezelf en de anderen.
  • Update 5 oktober: Drempelwaardes aantal besmettingen voorlopig overschreden

   De voorbije dagen werd in de gemeente Jabbeke een hoger aantal besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Er moet benadrukt worden dat het hier evenwel om een eerste signaal gaat.

   De besmettingen in de gemeente worden gemonitord aan de hand van drie indicatoren met een drempelwaarde:
   • De cumulatieve incidentie (nieuwe besmettingen) in de laatste zeven dagen
   • De rapportage van nieuwe gevallen gedurende minstens vijf dagen.
   • Een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de voorbij zeven dagen.

   Gelet op het feit dat er meerdere drempelwaardes werden overschreden, komt de gemeente Jabbeke in een alertfase en wordt er door het Agentschap Zorg en Gezondheid verder onderzoek gestart. Op dit moment is er voor de gemeente Jabbeke een cumulatieve incidentie van 108 bereikt, waarbij het hoofdzakelijk individuele gevallen met enkele gezinsuitbreidingen betreft.

   Indien er bijkomend onderzoek moet gebeuren, wordt contact opgenomen met de zorgraad van de eerstelijnszone om af te toesten of er hulp nodig is bij het opstarten van het brononderzoek. Het eventuele brononderzoek houdt in dat extra personen bevraagd worden naar de bezochte plaatsen tijdens de incubatieperiode, waardoor er gerichte maatregelen kunnen worden genomen.

   Aan de bevolking wordt met aandrang verzocht om alle maatregelen na te leven om zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en volledige medewerking te verlenen bij eventueel verder brononderzoek.Op dit ogenblik is er nog geen nood aan extra maatregelen. Hou alvast de gemeentelijke communicatiekanalen in de gaten voor opvolging.

   Hanteer steeds de zes gouden regels en bovenal, draag een mondmasker om jezelf en anderen te beschermen:

   • Respecteer de hygiëneregels;
   • Doe je activiteiten liefst buiten;
   • Denk aan kwetsbare mensen;
   • Hou afstand
   • Beperk je nauwe contacten;
   • Volg de regels over bijeenkomsten

   Je kunt verdere informatie steeds nalezen via deze website en de informatiewebsite www.info-coronavirus.be.

   Update 24 september: Lancering strategie risicobeheer: responsabilisering

   De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is samengekomen om zich te buigen over het werk van Celeval, aan wie gevraagd was een langetermijnvisie uit te werken voor risicobeheer.

   In deze langetermijnvisie staan de zes gouden regels centraal:
   • Het respecteren van de hygiëneregels;
   • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
   • Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
   • Afstand houden (1,5m);
   • Nauwe contacten beperken;
   • De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

   Wat de sociale contacten betreft, mogen mensen iedereen zien die ze willen zien, op voorwaarde dat ze altijd afstand houden en, als dat niet mogelijk is, een mondmasker dragen. In elk geval mogen mensen niet meer dan 10 personen ontmoeten op dezelfde plaats op hetzelfde moment (kinderen niet inbegrepen).

   Nauwe contacten met iemand die geen deel uitmaakt van het gezin, gedurende meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker, moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Als mensen toch een referentiecijfer willen (studies tonen aan een meerderheid daar nood aan heeft) raden experts aan om in dit stadium individueel met niet meer dan 5 personen (buiten het gezin) per maand nauwe contacten te hebben.

   Bij evenementen die niet door professionelen worden georganiseerd, mogen nooit meer dan 10 personen tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig zijn (kinderen niet inbegrepen). Voor evenementen die door professionelen worden georganiseerd, zullen daarentegen geen beperkingen gelden voor het aantal genodigden, zo lang de horecaregels en de protocollen in acht worden genomen. Voor het aantal personen per tafel blijft de limiet van 10 gelden. Dansen is in dit stadium nog steeds niet toegestaan.

   Voor evenementen met publiek blijven de bestaande regels van toepassing tot de protocollen zijn aangepast. De Nationale Veiligheidsraad heeft aan Celeval gevraagd om samen met de bevoegde ministers en de verschillende sectoren deze regels te herwerken om de sectoren meer stabiliteit, voorspelbaarheid en uitzicht op economisch herstel te bieden, terwijl de volksgezondheid beschermd blijft.

   Wat het dragen van het mondmasker betreft, dat blijft verplicht wanneer de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd. Maar omdat het nutteloos is om het overal en altijd te verplichten, zal het dragen van een mondmasker vanaf 1 oktober niet meer verplicht zijn buitenshuis, behalve op drukbezochte plaatsen waar de veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd (bepaald door de lokale autoriteiten) en op specifieke overdekte plaatsen, zoals op het openbaar vervoer, in winkels of bioscopen en ongeacht het aantal mensen (voor een complete lijst, raadpleeg het ministerieel besluit).

   Wat winkelen betreft, daar is er geen beperking meer qua aantal personen (altijd op veilige afstand) en qua tijd.

   Op de werkvloer wordt telewerken nog steeds aanbevolen als dat mogelijk is.

   Op basis van de zes gouden regels blijven de experten van Celeval werken aan een zogenaamde epidemiologische barometer op nationaal, regionaal en provinciaal niveau, die geleidelijk zal worden ingevoerd. Deze barometer moet nog worden verfijnd. Hij zal werken volgens een gefaseerd principe: hoe ongunstiger de gezondheidssituatie wordt, hoe restrictiever de maatregelen. De barometer zal voornamelijk, maar niet uitsluitend, gebaseerd zijn op de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames. Het doel is om over twee weken een consensus te bereiken in het Overlegcomité.

   Op het gebied van testing werden de volgende beslissingen genomen:
   • Het verhogen van de testcapaciteit van de bestaande triagecentra en het opzetten van nieuwe screeningspunten. De deelgebieden werken hier momenteel aan;
   • De oprichting van een callcenter waardoor het mogelijk wordt om alle vragen in één enkel informatiepunt te verzamelen en de huisartsen te ontlasten;
   • Het opzetten van een afsprakenplatform voor het dispatchen van de vragen via de beschikbare centra;
   • Het verlichten van de administratieve lasten van artsen door het creëren van het “Corona-voorschrift” (midden oktober) voor bepaalde asymptomatische gevallen - zoals bijvoorbeeld na terugkeer van vakantie;
   • Of het stimuleren van patiënten om de testresultaten rechtstreeks van het internet te halen, onder meer via het Cozo-systeem of masanté.be.

   Voor de tracing wordt op 30 september de mobiele applicatie Coronalert gelanceerd. Eind deze maand wordt een persconferentie georganiseerd met alle informatie over de applicatie.

   De quarantaine werd verkort en vereenvoudigd:
   • Als hij of zij symptomen heeft, moet een patiënt zich onmiddellijk 7 dagen isoleren en contact opnemen met zijn arts om zich zo snel mogelijk te laten testen. Als de test positief is, blijft de persoon in quarantaine. Bij een negatieve test mag hij uit quarantaine zodra zijn klinische situatie dat toelaat.
   • Asymptomatische personen die nauw contact hebben gehad met iemand die positief heeft getest, moeten, zodra ze dit vernemen of worden gecontacteerd via de contacttracing, onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gaan – 7 dagen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon. Op de 5e dag moet de persoon zich laten testen. Als de test positief is, wordt de quarantaine met nog eens 7 dagen verlengd. Bij een negatieve test stopt de quarantaine na de 7e dag.
   Wat de terugkeer van vakantie betreft:
   • Vanaf vrijdag zal het sterk afgeraden worden om naar een rode zone te gaan, maar dit zal niet langer verboden zijn.
   • Bij de terugkeer uit een oranje zone is een test niet langer aanbevolen.
   • Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen meteen na hun terugkeer in quarantaine moeten. Op dag vijf moeten ze zich laten testen. Ze kunnen aan deze verplichting ontsnappen indien ze een zelfevaluatiedocument invullen en na analyse daarvan groen licht krijgen. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders.

   Voor koppels met een verschillende nationaliteit en/of die in verschillende landen wonen, worden de voorwaarden om elkaar te ontmoeten versoepeld. Voortaan wordt hen gevraagd om aan te tonen dat ze minstens 6 maanden (in plaats van 1 jaar) samenwonen, of 1 (in plaats van 2) jaar een relatie hebben, met 2 ontmoetingen in plaats van 3 op een totaal van 20 dagen in plaats van 45, rekening houdend met de geplande maar geannuleerde bezoeken omwille van Covid, of zoals voorheen, het bestaan van een gemeenschappelijk kind te bewijzen.

   Update 8 september: Procedure adviesaanvraag CIRM-loket

   Sinds 1 juli 2020 kunnen cultuur- en sportorganisaties die een evenement willen organiseren gebruik maken van het COVID Event Risk Model (CERM) om inzicht te krijgen in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Voor uitbaters van permanente sport- of culturele infrastructuur zoals stadions, sporthallen, theaters, concertzalen en congreslocaties lanceert de Vlaamse overheid op 8 september een tool die zich specifiek tot hen richt: het COVID Infrastructure Risk Model (CIRM). CIRM beroept zich (deels) op dezelfde set parameters als CERM, maar focust zich op hoe de infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig organiseren van evenementen.

   Het CIRM richt zich in eerste plaats tot de lokale besturen. Als de infrastructuur activiteiten wil organiseren die het maximumaantal toeschouwers onder de wettelijke bepalingen uit het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 overschrijden, kan het lokale bestuur zich wenden tot het CIRM-loket via cirm@eventflanders.com. Deze uitzonderingen zijn enkel mogelijk voor permanente infrastructuren die evenementen, voorstellingen of wedstrijden organiseren voor een zittend publiek.

   Het CIRM-loket zorgt voor een gecoördineerde adviesverlening van de bevoegde minister, in overleg met het vakdepartement en de virologen (waar nodig), in lijn met de geldende sectorprotocollen en richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Het advies wordt gericht aan de bevoegde burgemeester, die finaal beslist over de aanvraag.

   U vindt alle informatie over de CIRM-tool, de aanvraagprocedure bij het CIRM-loket en veel gestelde vragen op de website van Toerisme Vlaanderen en via covideventriskmodel.be.

   Update 23 augustus: Ministerieel besluit 22 augustus 2020

   Het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van coronavirus COVID-19 te beperken werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Neem hier kennis van: Ministerieel Besluit 22 augustus 2020.

   Update 21 augustus: Update richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria

   De richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria zijn aangepast naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus.

   Tot en met 31 augustus:
   • mogen begrafenisceremonies plaatsvinden in aanwezigheid van maximum 100 mensen, mits naleving van de social distancing-maatregelen, de verplichting om mondmaskers te dragen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
   • mogen er maximum 10 volwassenen aanwezig zijn op een koffietafel, mits naleving van de regels die gelden voor de horecasector.
   Vanaf 1 september en voor een periode van één maand:
   • mogen begrafenisceremonies plaatsvinden in aanwezigheid van maximum 200 mensen binnen en 400 mensen buiten, mits naleving van de social distancing-maatregelen, de verplichting om mondmaskers te dragen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
   • mogen er maximum 50 volwassenen aanwezig zijn op een koffietafel, mits naleving van de regels die gelden voor de horecasector.

   U vindt de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria op lokaalbestuur.vlaanderen.be.

   Update 20 augustus: aanpassing maatregelen door Nationale Veiligheidsraad

   De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is op donderdag 20 augustus samengekomen om de balans op te maken van de epidemiologische situatie en om te bepalen welke maatregelen moeten worden verlengd en welke maatregelen kunnen worden versoepeld.

   Naast het stabiliseren van onze gezondheidssituatie waren de maatregelen van de afgelopen weken gericht op het vrijwaren van het begin van het nieuwe schooljaar – dat wil zeggen om ervoor te zorgen dat de circulatie van het virus voldoende onder controle is om alle kinderen in staat te stellen terug te keren naar school.

   Alle leerlingen zullen dus weer naar school kunnen gaan, over alle onderwijsniveaus heen, op basis van de “code geel” die door de gemeenschappen is bepaald. Ter herinnering: de code geel verwijst naar een situatie waarin het virus nog steeds actief is, maar wel onder controle is. Dit systeem maakt een normale schoolweek van 5 dagen mogelijk, mits bepaalde gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals het verplicht dragen van mondmaskers voor leerlingen ouder dan 12 jaar en voor leerkrachten, en het opschorten van bepaalde buitenschoolse activiteiten in het secundair onderwijs.

   Naast dit gemeenschappelijke systeem zullen de ministers van Onderwijs in gemeenten waar besmettingspieken worden waargenomen, overstappen op kleurcode oranje. Deze kleurcode impliceert aanpassingen, zoals een verminderd aantal schooldagen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Ouders, kinderen en leerkrachten zullen door de scholen op de hoogte worden gebracht.

   Op het niveau van het hoger onderwijs vindt, aangezien het schooljaar daar later begint, nog steeds overleg plaats om de regels die op de studentencampussen zullen gelden te harmoniseren.

   Vanaf 1 september en voor een periode van één maand:
   • Blijft de sociale bubbel van 5 personen – d.w.z. mensen met wie je nauw contact kan hebben – gelden, onder dezelfde voorwaarden als in augustus. Contacten waarbij de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd, zijn nog steeds beperkt tot 10 personen tegelijk.
   • Algemene maatregelen met betrekking tot sociaal contact zijn op langere termijn moeilijk te handhaven. We moeten in staat zijn om van crisisbeheer over te stappen op een langetermijndynamiek van risicobeheer. We moeten de manier waarop we sociale contacten onderhouden op een duurzame manier kunnen heruitvinden. Om dit zo normaal mogelijk te doen en met respect voor de gezondheid van iedereen, is aan de experts van Celeval gevraagd om – met de steun van andere specialisten zoals bv. psychologen – zich prioritair over deze kwestie te buigen.
   • Rouwmaaltijden na een uitvaart kunnen plaatsvinden met maximaal 50 personen, met inachtneming van de regels die gelden voor de horecasector. De volgende Nationale Veiligheidsraad zal zich buigen over de kwestie van een mogelijke versoepeling van de regels voor recepties in het algemeen.
   • Wat de winkels betreft, zal het nu mogelijk zijn om met z’n tweeën te winkelen (deze twee personen kunnen worden vergezeld door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door een persoon die hulp nodig heeft), en dit zonder tijdslimiet. Het spreekt voor zich dat een beroep wordt gedaan op eenieders verantwoordelijkheidsgevoel om massale drukte te vermijden. In tegenstelling tot de andere maatregelen die vanaf 1 september van kracht zijn, zal deze maatregel vanaf 24 augustus van toepassing zijn.
   • Wat publiek betreft, zal het maximumaantal personen dat voor een publiek wordt toegelaten – bij sportevenementen, in het theater, in het kader van culturele activiteiten, in gebedshuizen, congreszalen of auditoria – worden uitgebreid tot 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht, net als het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen. Om professionelen meer flexibiliteit te bieden – wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd – kan van deze regel worden afgeweken na onderzoek door de burgemeester en toestemming van de bevoegde ministers.
   • Mensen die in de afgelopen maanden fysiek zijn gescheiden omdat ze uit verschillende landen komen en die bewijzen dat ze een duurzame relatie hebben maar niet getrouwd zijn, zullen vanaf 1 september de grens mogen oversteken. Zij zullen aan dezelfde test- en quarantaineregels worden onderworpen als de anderen.
   Wat reizen betreft: er werd aan herinnerd dat sinds 1 augustus alle personen die op Belgisch grondgebied aankomen na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur, het Passenger Locator Formulier moeten invullen, waarmee kan worden nagegaan waar de reiziger naartoe is gegaan. Bovendien:
   • Moet iedereen die terugkeert uit een rode zone worden getest en in quarantaine blijven, zelfs als hij/zij geen symptomen vertoont;
   • Als de persoon terugkomt van een oranje zone, gaat het om een aanbeveling. Deze aanbeveling moet echter ernstig worden genomen, vooral als de persoon die terugkeert uit een oranje zone risicovolle contacten heeft gehad;
   • Bovendien worden de burgers gevraagd om actief deel te nemen aan de contact tracing met de verantwoordelijken van de regionale callcenters, wat het mogelijk maakt om met iedereen contact op te nemen.

   Update 17 augustus: Start schooljaar in pandemieniveau geel

   Na overleg beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen vandaag om het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) te laten starten in pandemieniveau geel met grote waakzaamheid.

   Voor het secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs (vanaf 12 jaar) worden enkele maatregelen in de pandemieniveaus aangepast.
   • In niveau geel en oranje dragen volwassenen en leerlingen een mondmasker, ook in de klas. Dit is niet nodig bij pauzes in openlucht of tijdens sportactiviteiten.
   • In niveau geel wordt de aanwezigheid van niet-essentiële derden beperkt en indien toch vereist met de nodige veiligheidsmaatregelen. Ook de extra-murosactiviteiten worden tijdelijk opgeschort.
   • In het secundair onderwijs wordt in niveau geel standaard uitgegaan van een vijfdaagse schoolweek.
   • Niveau oranje werd aangepast voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze leerlingen kunnen, gelet op de beperkte impact op de transmissie van het virus en pedagogische overwegingen, in pandemieniveau oranje alsnog 5 dagen naar school.

   In functie van een vlotte opstart van het schooljaar verwelkomen alle basis- en secundaire scholen in de eerste lesweek alle leerlingen, dus ook de leerlingen uit de 2de en 3de graad in pandemieniveau oranje. Kwetsbare leerlingen worden in niveau oranje altijd op school uitgenodigd.

   Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar niveau oranje. Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG, wordt de bestaande lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid, samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing van dit overleg mee aan de betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren. De beslissing om een school (gedeeltelijk) te sluiten omwille van een infectieziekte en dus ook COVID-19 wordt genomen door het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, na overleg met de CLB-arts. De betrokken school meldt deze beslissing aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het team Infectieziektebestrijding beslist na overleg met de CLB-arts, de arbeidsarts en de preventie-adviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten. De school informeert het personeel, leerlingen en ouders.

   Verdere operationalisering volgt zo snel als mogelijk zodat scholen, CLB’s en internaten het schooljaar in goede orde kunnen voorbereiden.

   Update 31 juli: Aangepaste protocollen sportsector

   Sport Vlaanderen heeft ook de gedragscodes en protocollen aangepast aan de strengere coronamaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 27 juli heeft bepaald. U vindt alle informatie en protocollen op de website van Sport Vlaanderen.

   Update 31 juli: Aangepaste protocollen cultuur

   Naar aanleiding van de maatregelen waarover de Nationale Veiligheidsraad op maandag 27 juli heeft beslist, heeft ook de cultuursector het basisprotocol aangepast. Sinds 29 juli geldt de vierde versie van dat basisprotocol.

   Update 31 juli: Nieuwe coronamaatregelen voor ondernemers

   VLAIO heeft een nieuwsbrief verstuurd, om ondernemers en bedrijven te informeren over een aantal coronagerelateerde onderwerpen.

   Update 31 juli: Aanpassing richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria

   Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli en het ministerieel besluit van 29 juli zijn de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria aangepast.

   - Op uitvaartdiensten mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn, met respect voor de afstandsregels. Mondmaskers zijn verplicht.

   - Koffietafels mogen doorgaan, maar er mogen maximaal 10 volwassenen aanwezig zijn. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld.

   U vindt meer informatie op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

   Update 29 juli: Ministerieel Besluit 28 juli en gecoördineerde versie Ministerieel Besluit 30 juni

   In link het Ministerieel Besluit van 28/7 en ook de (officieuze) gecoördineerde versie van het Ministerieel Besluit van 30/6.

   Update 29 juli: Aangepaste gidsen voor handel en horeca met voorbeeldregistratieformulieren

   De aangepaste gidsen voor de opening van de handel en de horeca staan online op de website van de FOD Economie. U vindt daar ook de voorbeeldregistratieformulieren voor de horeca.

   Update 27 juli: Aanvullende maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus

   De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is vandaag bijeengekomen gelet op de evolutie van de epidemiologische situatie, die zoals altijd permanent wordt opgevolgd. Op basis van de nieuwe gezondheidsinformatie werd afgelopen weekend een nieuw rapport gevraagd aan Celeval. Op basis van dit rapport werd beslist om de tweeledige strategie - nationaal en lokaal - die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken.

   Nationale aanpak
   • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
   • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
   • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
   • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.
   • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
   • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
   • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

   Lokale aanpak

   De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Zij zullen epidemiologische gegevens ontvangen van de regionale autoriteiten en zij hebben de ruimte om in te grijpen als de situatie dat vereist.

   Update 17 juli: Richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria

   De richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria zijn aangepast volgens het ministerieel besluit van 10 juli 2020. Ze houden nu rekening met het verplicht dragen van een mondmasker bij de thuiswake, het bewijzen van de laatste eer, het begroeten door de familie en de uitvaartdienst. Bekijk de volledige richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria.

   Update 17 juli: Corona-ondersteuningspremie voor ondernemingen: deadline 15 augustus

   Omwille van de coronamaatregelen kennen sommige ondernemingen een serieuze omzetdaling. De corona-ondersteuningspremie is er om hen financieel te ondersteunen. De corona ondersteuningspremie bedraagt 2.000 euro. Voor wie een bijberoep uitoefent, bedraagt de premie 1.000 euro. Ondernemingen kunnen de premie aanvragen tot en met 15 augustus 2020. U vindt meer informatie op de website van VLAIO.

   Update 17 juli: Nieuw ministerieel besluit

   Het ministerieel besluit van 10 juli is beschikbaar op de website van het Belgisch Staatsblad. Dat past het vorige MB aan en bevat de aanpassingen in verband met de verplichting van de mondmaskers De FAQ van de federale overheid is ook aangepast aan dat ministerieel besluit.

   Update 14 juli: Subsidie consumptiebudget kwetsbare doelgroepen

   De Vlaamse Regering besliste in juni om 15 miljoen euro ter beschikking te stellen van de lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Lokale besturen zullen hun deel van dit budget kunnen aanvragen om lokale consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen te financieren. Op 10 juli besliste de Vlaamse Regering over de voorwaarden en de procedure om deze subsidie aan te vragen. Lokale besturen kunnen hun aanvraag indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) tot en met 30 september 2020. ABB betaalt de eerste schijf van 90% uit op uiterlijk 31 december 2020. Meer info via deze website.

   Update 14 juli: Rechtzetting protocol kermissen

   In de vorige CCVO-nieuwsbrief stond een veiligheidsprotocol voor kermissen dat niet is gevalideerd. In de gids voor de opening van de handel van de FOD Economie vindt u de gevalideerde richtlijnen die gelden voor kermissen (pagina 9).

   Update 14 juli: Akkoord over draaiboeken onderwijs 2020-2021

   Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming stelde, in overleg met de GEES-werkgroep, de sociale partners en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen, op 24 juni een overzichtelijk plan op voor de onderwijsinstellingen van alle onderwijsniveaus. Dat plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus: van nul risico (niveau groen), over laag (niveau geel) en matig (niveau oranje) risico tot hoog risico (niveau rood). Aan elk pandemieniveau zijn andere veiligheidsmaatregelen verbonden, maar het centrale uitgangspunt is telkens dat men het recht op leren maximaal wil garanderen. Zonder daarbij de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen.

   De Vlaamse Onderwijspartners hebben nu overeenstemming bereikt over draaiboeken die een vlottere organisatie van volgend schooljaar mogelijk maken. Die dienen als leeswijzer bij de pandemiescenario’s, maar bevatten verder geen fundamentele wijzigingen ten opzichte van de scenario’s. Meer informatie vindt u op onderwijs.vlaanderen.be.

   Update 9 juli: COVID-19-toeslag

   Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober.

   U kunt meer info vinden op de website www.groeipakket.be/nl/COVID19.

   Update 9 juli: Mondmaskers vanaf 11 juli verplicht in verschillende binnenruimtes

   Het Overlegcomité van de verschillende regeringen heeft donderdagavond 9 juli beslist dat het dragen van een mondmasker vanaf zaterdag 11 juli verplicht is in verschillende binnenruimtes. Na overleg met de experten van de GEES heeft het Overlegcomité nu beslist om dat advies te volgen. Vanaf zaterdag wordt het dragen van een mondmasker verplicht in winkels en winkelcentra, in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea, banken en bibliotheken.

   "Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties", zegt het kabinet van premier Sophie Wilmès in een mededeling.

   Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie.

   Het gemeentebestuur Jabbeke verdeelt vanaf maandag stickers omtrent het dragen van mondmaskers bij de handelaars en winkeliers. Wie de sticker reeds wenst te downloaden kan dit via mondmaskerswinkel.pdf.

   Mondmaskers zijn niet verplicht voor kinderen jonger dan twaalf en er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen. Een elektronische Nationale Veiligheidsraad zal vrijdag de beslissingen van het Overlegcomité valideren.

   Update 8 juli: Coronacrisis - gemeentelijke relancemaatregelen

   Door de gemeenteraad werden de volgende ondersteunende maatregelen goedgekeurd:

   1. Steunmaatregelen aan kwetsbare gezinnen via het OCMW

    Geraamd wordt dat OCMW Jabbeke uit verschillende ‘coronafondsen’ een bijkomende dotatie ontvangt van 38.919 euro. Door het OCMW worden passende ondersteunende maatregelen genomen ten behoeve van kwetsbare gezinnen en dit in het kader van energie, wonen, werk en sociale bescherming, kinderopvang en voedselhulp. Meer informatie kan bij OCMW Jabbeke via het telefoonnummer 050/81 01 80 of via mail aan ocmw@jabbeke.be.

   2. Voor de sector lokale economie

    Door de Vlaamse overheid waren midden juni 263 hinderpremies en 524 compensatiepremies voor bedrijven in Jabbeke uitbetaald, met een geraamd bedrag van 1,5 miljoen euro.

    De gemeente ontvangt geen subsidie, maar wenst vanuit haar eigen middelen te ondersteunen. Er werd niet gekozen voor aanvullende subsidies of eenmalige aankoopbons omdat dit weinig selectief is in zijn ondersteuning en omdat een dergelijke gemeentelijke actie dan slechts een heel beperkte bijkomende steun is ten opzichte van de federale en Vlaamse steunmaatregelen.

    Er werd op advies van de Raad voor Lokale Economie wel goedkeuring gegeven voor het ter beschikking stellen van ontsmettend materiaal en voor een subsidie bij de aankoop van handdesinfectie-apparatuur. Daarnaast komt er een ondersteunende actie ‘Win uw kasticket terug’. Voor verdere info kan je terecht via www.jabbeke.be/bestanden/CoronaLokaleEconomie.pdf.

    Daarnaast werd er door de gemeenteraad ten principiële beslist om de beschikbare middelen te investeren in het uitwerken van een concept ‘Smart Cities’, waarbij dan gepoogd wordt om het lokale middenstandsinitiatief te koppelen aan doelgerichte initiatieven zoals de fietsmobiliteit.

   3. Voor de sector sport, jeugd en cultuur

    De gemeente ontvangt van de Vlaamse overheid extra middelen voor cultuur, sport en jeugd - 153.499 euro. Vrijetijdsverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur, betalen in Jabbeke geen vergoedingen. In het algemeen wordt afgesproken om, ondanks de verminderde activiteit ten gevolge van de coronacrisis, het subsidieniveau voor alle verenigingen aan te houden.

    Verder werd een geheel van relancemaatregelen voor sport, jeugd en cultuur goedgekeurd. Voor de belanghebbende verenigingen en initiatiefnemers, de volledige teksten onder www.jabbeke.be/bestanden/CoronaSJC.pdf.

    De krachtlijnen van de relancemaatregelen voor het verenigingsleven zijn de volgende:
    • Het terugbetalen van de effectief geleden schade (dus geen vergoedingen van winstderving, minderontvangst, winstverwachting of spontane terugbetaling lidgelden of huurgelden).
    • Het ten laste nemen van de specifieke kosten verricht voor de aankoop van veiligheidsmateriaal.
    • De terugbetaling van de specifieke kosten voor jeugdverenigingen in het kader van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij zomerkampen.
    • Een gemeentelijke tussenkomst van 75% bij de aankoop door verenigingen van EHBO-materiaal.
    • Ondersteuning van hernemend en nieuw op te starten verenigingsinitiatief dat doorgaat in één van de gemeentelijk culturele centra of gebouwen voor vrijetijd en gericht is op een breed publiek verder dan de leden van de vereniging.
    • Ondersteuning van wijk-, kermis- en marktinitiatieven.
    • Een bijzondere aanvullende coronadotatie voor verenigingen die ten gevolge van de coronacrisis specifieke noden hebben.

   Update 8 juli: VLAIO bundelt informatie ondernemers heropstart corona

   Nu de economie heropleeft, willen ondernemers hun zaak nieuw leven inblazen. Om hen te helpen met uitdagingen en ambities post-corona, bundelt VLAIO alle steun- en begeleidingsinitiatieven.

   Bekijk het overzicht van alle financiering, begeleiding en tips voor de heropstart na corona op de website van VLAIO.

   Update 8 juli: Maatregelen uit noodfonds voor cultuur- en mediasector goedgekeurd

   De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 3 juli verschillende financiële steunmaatregelen voor de cultuur- en mediasector goed. Zo ontvangen het Vlaams Audiovisueel Fonds, Literatuur Vlaanderen, Cultuurloket en Hefboom bijkomende middelen waarmee ze de spelers in de sector kunnen ondersteunen. Daarnaast kunnen structureel gesubsidieerde organisaties een bijkomende subsidie aanvragen en kunnen kwetsbare kernspelers een beroep doen op de cultuurcoronapremie.

   Lees meer op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

   Update 8 juli: Protocol autobus en autocar

   Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft het protocol verspreid over de sanitaire regels voor collectief personenvervoer met autobus of autocar voor nationale en internationale ritten. Het bevat aanbevelingen voor het heropstarten van de vervoerstrajecten van passagiers met autobus of autocar die buiten het openbaar vervoer en het leerlingenvervoer bijzonder onderwijs vallen. Het protocol is opgesteld in overleg met de Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemingen en in samenwerking met de sociale partners. Het werd ook afgestemd met de Groep van Experts die belast is met de ExitStrategie (GEES).

   U kan het protocol voor personenvervoer met autobus of autocar raadplegen op Vlaanderen.be.

   Update 8 juli: Loket voor evenementen met grotere bezoekersaantallen

   De Vlaamse Regering heeft beslist om een CERM-loket op te starten voor lokale besturen, binnen EventFlanders. De Nationale Veiligheidsraad besliste namelijk dat steden en gemeenten vanaf 1 augustus uitbaters van permanente infrastructuren kunnen toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor een evenement, voorstelling of wedstrijd, dat groter is dan 400/800 personen. De burgemeester moet voorafgaand aan die beslissing een viroloog en de bevoegde minister(s) raadplegen. Burgemeesters kunnen via het CERM-loket aanvragen indienen, waar eventspecialisten van de Vlaamse overheid ze zullen voorleggen aan virologen van de Groep van Experts die belast is met de ExitStrategie (GEES) en de bevoegde minister(s). Hieruit volgt een eensluidend advies aan de burgemeesters, die een gemotiveerde eindbeslissing kunnen nemen. De komende dagen wordt het loket verder uitgewerkt, met een maximaal digitale procesflow en een zo kort mogelijke doorlooptijd. Later deze week volgt meer informatie over de praktische details en contactinformatie.

   Update 8 juli: Protocol kermissen

   Kermissen kunnen opnieuw plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid. Om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, moeten de nodige maatregelen getroffen worden.

   U kan het veiligheidsprotocol voor kermissen raadplegen op de website van Toerisme Vlaanderen (PDF).

   Update 2 juli: Heropstart religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten

   Religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten kunnen verder heropstarten, met respect voor het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw:
   • maximum 200 personen per gebouw tot en met 31 juli 2020
   • maximum 400 personen vanaf 1 augustus 2020

   Dat volgt uit het ministerieel besluit van 30 juni 2020. U vindt alle informatie over de heropstart van religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten op lokaalbestuur.vlaanderen.be.

   Upate 1 juli: Nieuw Ministerieel Besluit met versoepelingen voor feestzalen en cateraars

   Het Ministerieel Besluit is opnieuw gepubliceerd. Sinds vorige week woensdag, toen de laatste Nationale Veiligheidsraad plaatsvond, heeft Horeca Vlaanderen nog versoepelingen bekomen om alles werkbaarder te maken. Meer info op deze website.

   Nieuwe richtlijnen cultuur en sport

   Vanaf 1 juli gelden een aantal aangepaste protocollen. De protocollen en gedragscodes werden waar nodig aangepast conform het ministerieel besluit dat op 30 juni is gepubliceerd.

   Update 1 juli: Nieuw ministerieel besluit

   Op 30 juni 2020 is een nieuw ministerieel besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dat past het vorige MB aan en bevat de aanpassingen op basis van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 juni.

   Update 1 juli: Nieuwe richtlijnen sport

   Op de website van Sport Vlaanderen vindt u een overzicht van de sportmaatregelen die gelden vanaf 1 juli. De protocollen en gedragscodes voor sport werden waar nodig aangepast conform het vandaag gepubliceerde Minsterieel Besluit.

   Update 1 juli: Richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria

   De richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria zijn aangepast volgens het ministerieel besluit van 30 juni 2020:
   • Tot en met 31 juli 2020 mogen er maximaal 200 personen aanwezig zijn op begrafenisceremonies. Vanaf 1 augustus 2020 mogen er maximaal 400 personen aanwezig zijn.
   • Vanaf 1 juli tot en met 31 juli 2020 zijn gezeten recepties en rouwmaaltijden toegestaan met een limiet van 50 personen. Van 1 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020 zijn 100 personen toegestaan.

   U vindt de richtlijnen die gelden vanaf 1 juli op lokaalbestuur.vlaanderen.be.

   Update 1 juli: COVID-19 Event Risk Model vanaf 1 juli beschikbaar

   Het COVID Event Risk Model (CERM) moet eventorganisatoren en lokale besturen begeleiden bij het veilig organiseren van events.
   • Vanaf 1 juli kunnen private en publieke organisatoren hun events gratis testen op mogelijke COVID-19-veiligheidsrisico’s via de meertalige website www.covideventriskmodel.be.
   • Het Covid Event Risk Model kreeg de goedkeuring van de GEES. Het model is van toepassing voor toeristische, sportieve, culturele en corporate events in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
   • Voor events die voor de coronacrisis al een vergunningsplicht hadden, vullen organisatoren de COVID Event Risk Model-vragenlijst in en voegen die toe aan hun veiligheidsdossier. De lokale overheid valideert dit veiligheidsdossier. Lokale overheden moeten bij de gunning van deze events uiteraard ook rekening houden met andere veiligheidsrisico’s.
   • Events die nog geen vergunningsplicht hadden, vullen de vragenlijst in en hebben meldingsplicht aan een erkend veiligheidsadviseur.
   • Op de website vinden organisatoren ook een protocol en Code of Conduct met handvaten om extra veiligheidsmaatregelen te treffen om een COVID-veilig event te organiseren.

   Update 30 juni: Reizen in tijden van corona - adviezen en maatregelen

   De Europese Unie en al haar lidstaten bereiden een veilige heropening van Europa voor. Hoewel de bescherming van de volksgezondheid onze prioriteit blijft, willen we dat iedereen kan genieten van zijn vakantie, zich kan herenigen met familie en vrienden en voor elk doel kan reizen. Deze interactieve applicatie biedt u de informatie die u nodig heeft om vol vertrouwen uw Europese reizen en vakanties te plannen, terwijl u gezond en veilig blijft. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt en is, voor uw gemak, beschikbaar in 24 talen.

   Via onderstaande links kunt u voor de meeste bestemmingen alle reisinformatie, reisadviezen en coronamaatregelen vinden:

   Update 26 juni: Markten en kermissen

   Markten: geen beperking meer op aantal marktkramen

   Op de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen woensdag werd het volgende beslist dat vanaf 1 juli er een opheffing is van de beperking op het aantal marktkramen. De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing. Eten en drinken op de markt zou vanaf 1 juli ook terug toegelaten zijn (proevertjes zouden verboden blijven). Voor de exacte en overige bepalingen is het wachten op het ministerieel besluit.

   Kermissen: mogelijk vanaf 1 juli?

   De foorkramers zullen ook hun activiteiten mogen hervatten vanaf 1 juli, mits voorafgaande toestemming van de gemeentelijke overheden. Zij zullen tot maximaal 400 mensen buiten kunnen ontvangen.

   Evenementen

   Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.

   Vaanf 1 juli zijn er indoor 200 bezoekers en outdoor 400 bezoekers toegelaten, vanaf 1 augustus zijn er indoor 400 bezoekers en outdoor 800 bezoekers toegelaten. Permanente infrastructuren met een zittend publiek kunnen hierop een uitzondering aanvragen.

   Covid Event Risk Model

   Dit model moet toegepast worden bij eénmalige evenementen in de publieke ruimte. Aan de hand van een vragenlijst krijgt het evenement een kleur: rood, oranje, groen. Het is nog wachten op het ministerieel besluit om te kijken hoe ver het toepassingsgebied reikt (braderieën, jaarmarkten, avondmarkten, kermissen, …?) en of het al dan niet een bindend karakter heeft. De gemeenten vervullen hierin een belangrijke rol hetzij als organisator van evenementen hetzij als bevoegde overheid inzake vergunningen van evenementen.

   Circussen

   De circussen mogen onder welbepaalde voorwaarden vanaf 1 juli weer publiek ontvangen. Het Circuscentrum ontwikkelde een leidraad voor tentcircussen en klassieke circussen. Meer info via website circuscentrum.

   Vanaf 1 juli gaat fase 4 van de afbouw in

   De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.

   De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:
   • het respecteren van de hygiënevoorschriften;
   • activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
   • het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
   • het respecteren van de veiligheidsafstand;
   • de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
   • groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.
   Mogen onder bepaalde voorwaarden openen:
   • zwembaden en wellnesscentra;
   • pretparken en binnenspeeltuinen;
   • theaters en bioscopen;
   • casino's en speelzalen;
   • congreszalen;
   • receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen.

   Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollen. Daarnaast gelden de algemene regels die al van kracht zijn voor andere activiteiten, zoals het verplicht in acht nemen van de veiligheidsafstand, het invoeren van tijdslots en crowd management, het schoonmaken van de infrastructuur en het dragen van mondmaskers, wat nog steeds sterk wordt aanbevolen.

   Volgende activiteiten mogen in dit stadium nog niet hervatten:
   • activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs;
   • massa-evenementen.

   Desalniettemin zal het mogelijk zijn om vanaf 1 juli activiteiten met publiek te organiseren, onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in protocollen.

   Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen worden georganiseerd, zullen dus protocollen worden opgesteld met de bevoegde ministers en de experts van de GEES.

   Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.

   Voor al deze gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van:
   • 200 mensen binnen;
   • 400 mensen buiten.

   Deze capaciteitslimiet zal in augustus opgetrokken worden naar 400 personen binnen en 800 personen buiten, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat. Een uitzondering om deze limiet te overschrijden kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

   Het maximum aantal deelnemers in de buitenlucht is ook van toepassing voor demonstraties. Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.

   Tegelijkertijd zullen, naast de hervatting van deze activiteiten, bepaalde protocollen vanaf 1 juli worden versoepeld:
   • De mogelijkheid om naar de winkel te gaan met mensen uit de contactbubbel en zonder tijdslimiet. De veiligheidsafstand geldt altijd.
   • De opheffing van de beperking op het aantal marktkramen. De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing.
   • Wat de Nationale Feestdag betreft, werd beslist dat het traditionele militaire en civiele defilé uitzonderlijk in een andere vorm zal plaatsvinden om aan de gezondheidsvoorschriften te voldoen. Er zullen verschillende artistieke voorstellingen plaatsvinden op symbolische plekken om ons land en onze kunstenaars in de schijnwerpers te zetten. Ze zullen rechtstreeks op tv worden uitgezonden. Meer details komen later.

   Wat de vooruitzichten op langere termijn betreft, wordt de start van het nieuwe schooljaar al volop voorbereid. De ministers van Onderwijs hebben in samenwerking met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgesteld dat aangeeft hoe de scholen zich moet organiseren op basis van de gezondheidssituatie. De ministers van Onderwijs zullen dit plan nader toelichten tijdens een persconferentie.

   Update 18 juni: Vlaanderen installeert verdedigingslinie tegen nieuwe uitbraken

   Vlaanderen zet een uitgebreide verdedigingslinie op om eventuele heropflakkeringen van het coronavirus snel in de kiem te smoren:
   • Er komen lokale cellen met mobiele teams om preventief te werken en om lokale uitbraken snel aan te pakken. Die lokale cellen zullen in Vlaanderen invulling krijgen door de combinatie van de 60 eerstelijnszones met hun zorgraad en 15 mobiele teams. De lokale besturen maken deel uit van de zorgraden.
   • Elke voorziening binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding maakt een eigen uitbraakplan op.
   • Het bestaande systeem van contactonderzoek wordt versterkt met een app. Er komt ook een communicatiecampagne over het contactonderzoek.

   Bekijk hier het volledige nieuwsbericht op de website van Zorg en Gezondheid.

   Update 18 juni: Proclamaties op het einde van het schooljaar

   Het is niet verplicht om op het einde van het schooljaar proclamaties te organiseren. Scholen mogen dat wel doen, maar het moet wel op een veilige manier gebeuren. De preventieadviseur kan daar zeker advies over geven. Ouders mogen uitzonderlijk aanwezig zijn op de proclamaties, als bepaalde veiligheidsvoorschriften nageleefd worden. Er mogen 100 personen aanwezig zijn. Vanaf 1 juli mogen scholen 200 personen toelaten, maar de veiligheidsvoorschriften blijven gelden. Scholen die liever geen klassieke proclamatie organiseren, kunnen inspiratie opdoen op de website van Klasse.

   Update 18 juni: Basisprotocol toeristische sector

   Op 9 juni is het basisprotocol voor de volledige toeristische sector in België gevalideerd. Een dergelijk protocol is nodig, aangezien de toeristische sector wordt gekenmerkt door fysiek contact met de bezoeker. U kunt het basisprotocol hier lezen (PDF).

   Update 18 juni: Flanders Investment and Trade breidt corona-exitplan uit met extra steunmaatregelen

   Sinds maart 2020 staan export en buitenlandse investeringen in Vlaanderen op een laag pitje. De Vlaamse export daalde in maart met 7,5%, de invoer zelfs met 11,5%. Het is essentieel om de wereld van internationaal ondernemen weer op de rails te krijgen. Daarom breidt FIT zijn Corona Exit-plan en aangepaste dienstverlening uit met bijkomende steunmaatregelen. De Vlaamse Regering heeft FIT 3 miljoen euro toegekend. Daarmee wil FIT bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen. U vindt meer informatie over de steunmaatregelen op de website van FIT.

   Update 18 juni: CJM lanceert nieuwe website

   Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceerde op 15 juni zijn nieuwe website www.vlaanderen.be/cjm. De COVID-19-gerelateerde informatie krijgt daar ook een prominente plek. U vindt hier de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis voor de cultuur-, jeugd- en mediasector en de specifieke maatregelen of initiatieven vanuit het departement.

   Update 15 juni: Nieuwe maatregelen om ondernemers te ondersteunen

   Zo wordt de looptijd van de coronahinderpremie en de aanvullende compensatiepremie verlengd.

   Daarnaast krijgen ondernemers met een groot omzetverlies een aanvullende compensatiepremie van 2000 euro.  Ook is er een handelshuurlening voor ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen.

   Update 12 juni: Infographic over contactonderzoek

   Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voeren we contactonderzoek uit. Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vragen we aan die zieke persoon met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. We bellen of bezoeken dan die contactpersonen. We geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter.

   Met contactonderzoek proberen we dus samen te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar. Bekijk hier de infographic.

   Update 10 juni: Uitgaansregeling bewoners, opstart horeca en ontmoetingsruimten in ouderenzorgvoorzieningen

   De Taskforce COVID-19 Zorg heeft principes goedgekeurd die gelden voor de ouderenzorgvoorzieningen (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf en groepen van assistentiewoningen en serviceflatvoorzieningen). Het gaat om:
   • de uitgaansregeling voor de bewoners
   • de heropstart van de cafetaria, het restaurant en de ontmoetingsruimten

   U vindt de algemene principes op de website van Zorg en Gezondheid (PDF).

   Update 10 juni: Heropstart religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten

   De Nationale Veiligheidsraad besliste op 3 juni 2020 om vanaf 8 juni 2020 religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten opnieuw gefaseerd op te starten.

   De activiteiten kunnen en mogen pas heropstarten als de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen gewaarborgd kan worden en als de verspreiding van COVID-19 verhinderd wordt. De representatieve organen van de erediensten en van de organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing nemen daarvoor de nodige maatregelen en vaardigen richtlijnen uit. De heropstart vraagt een lokale aanpak op maat waarbij dialoog voorop staat.

   Het lokale bestuur is het best geplaatst om bij het uitwerken van initiatieven, acties en maatregelen rekening te houden met de lokale context.

   Update 10 juni: Bibliotheek Varsenare opent opnieuw de deuren.

   De bibliotheek Varsenare opent opnieuw vanaf 16 juni en dit op dinsdagen (van 16u tot 19u) en op vrijdagen (14u tot 19u).

   Update 8 juni: Mondmaskers federale overheid - praktische richtlijnen

   Vanaf maandag 15 juni start de verdeling van de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan de inwoners. Deze maskers maken deel uit van de versoepeling van de maatregelen. Je kan ze afhalen bij je apotheek.

   Wie kan een stoffen mondmasker afhalen?

   • 1 persoon komt de maskers halen voor het hele gezin. Zo beperk je het aantal verplaatsingen en vermijd je wachtrijen bij de apotheek.
   • Als je niet in staat bent om ze zelf te halen kan de mantelzorger, thuisverpleegkundige, huisarts, dienst voor gezinszorg of een andere zorgverlener aan huis dit doen. Je hulpverlener kan dan tegelijk zijn eigen maskers afhalen voor zijn eigen gezin.

   Wat moet je meebrengen naar de apotheek om je mondmaskers af te halen?

   De aflevering van de maskers wordt geregistreerd op naam van het gezinslid (‘gezinshoofd’) dat de maskers afhaalt voor het hele gezin. Het is belangrijk dat je de juiste kaarten of documenten meeneemt.
   • Je huisapotheker zal je eID vragen en een attest gezinssamenstelling (beschikbaar via het e-loket van je gemeente) of de eID van de gezinsleden.
   • Geen eID ? Een Kids-ID of ISI+-kaart kan ook.
   • Een Rijksregisternummer (INSZ) of BIS-nummer voor niet-Belgen is nodig voor de registratie.
   • Als je geen van voorgaande hebt, kan de huisapotheker ook afgaan op zijn kennis van de gezinssamenstelling en zijn patiëntendossiers.
   • Geen eID of bovenvermelde documenten vereist voor uitzonderlijke gevallen (daklozen, vluchtelingen), de apotheker mag één mondmasker aan de persoon meegegeven.

   Wanneer kan je jouw stoffen mondmasker afhalen?

   De verdeling van de stoffen maskers gebeurt in dagelijkse golven. Er zijn minimum 10 werkdagen voorzien in functie van het geboortejaar van het ‘gezinshoofd’. Voor elke dag is de verdeling voorbehouden aan personen geboren in een bepaald jaar of vroeger en hun inwonende gezinsleden.

   Verdeelschema

   • maandag 15 juni: 75 jaar en ouder (geboren in 1945 of eerder)
   • dinsdag 16 juni: 67 jaar en ouder (geboren in 1953 of eerder)
   • woensdag 17 juni: 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of eerder)
   • donderdag 18 juni: 55 jaar en ouder (geboren in 1965 of eerder)
   • vrijdag 19 juni: 50 jaar en ouder (geboren in 1970 of eerder)
   • maandag 22 juni: 45 jaar en ouder (geboren in 1975 of eerder)
   • dinsdag 23 juni: 40 jaar en ouder (geboren in 1980 of eerder)
   • woensdag 24 juni: 35 jaar en ouder (geboren in 1985 of eerder)
   • donderdag 25 juni: 30 jaar en ouder (geboren in 1990 of eerder)
   • vrijdag 26 juni: iedereen

   We werken op basis van je geboortejaar in plaats van leeftijd, dit om discussie te vermijden van wie juist wel of niet verjaart. We werken cumulatief, dus iedereen mag komen vanaf een bepaalde dag.

   Echter:
   • Mensen die een dringende zorgafspraak hebben in het ziekenhuis of bij een andere zorgverlener, en
   • Mensen met een chronische ziekte en/of die behoren tot de risicogroep (longaandoeningen, verlaagd immuunsysteem, hartaandoeningen, diabetes, zeldzame ziekten, …) kunnen bij het afhalen van medicatie hun mondmaskers vroeger ontvangen. De (huis)apotheker kent zijn publiek.
   • Mensen die een voorschrift van hun behandelende arts hebben voor een stoffen masker kunnen altijd terecht in de apotheek.

   Prioritaire doelgroepen

   De verdeling gebeurt op basis van een leeftijdscriterium. Dat is een duidelijk en controleerbaar gegeven dat discussies vermijdt. De oudste leeftijdsgroep komt eerst aan bod aangezien zij het meest kwetsbaar is voor het virus. Daarbij neemt het aantal personen met één of meerdere chronische aandoeningen toe met de leeftijd. Een grote groep van burgers met een chronische ziekte wordt dan ook snel geholpen wanneer we de verdeling starten van oud naar jong.

   Type mondmasker en kwaliteit.

   Er circuleren verschillende soorten mondmaskers. Als gebruiker is het belangrijk zich te informeren over de beschermingsgraad die ze bieden. Lees er meer over op deze website.

   Update 6 juni: Hervatting avondlijnen vervoersmaatschappij De Lijn

   Gezien de heropstart van de horeca vanaf 8 juni en het vooropgestelde sluitingsuur van 1 uur is beslist om ook de latere ritten op vrijdag en zaterdag opnieuw te laten rijden.

   Voor de Avondlijnen Brugge betekent dit het rijden volgens de normale dienstregeling. Dit wil zeggen dat de laatste ritten op vrijdag en zaterdag vertrekken vanuit Brugge omstreeks 2.10 uur. Voor de Avondlijnen Oostende betekent dit de laatste ritten op vrijdag en zaterdag vertrekken vanuit Oostende omstreeks 1.30 uur. De laatste ritten met vertrek uit Oostende omstreeks 2.30 uur zullen voorlopig nog niet uitgevoerd worden.

   Vanaf 5 juli zal lijn 42 Brugge – Breskens opnieuw volgens de normale, grensoverschrijdende dienstregeling uitgevoerd worden door De Lijn en Connexxion. Overstappen in Westkapelle zal dan niet langer nodig zijn.

   Update 5 juni: Richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria

   Het Agentschap Binnelands bestuur heeft de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria aangepast.

   Het toegelaten aantal aanwezigen op de uitvaartdienst wordt verhoogd van 30 naar 100 personen. Na afloop van de uitvaartdienst mag er nog steeds geen rouwmaaltijd of receptie worden georganiseerd, tot en met 30 juni 2020.

   Update 5 juni: Nieuwe maatregelen voor sporters

   Op de Veiligheidsraad van 3 juni zijn nieuwe maatregelen voor sporters aangekondigd, die ingaan vanaf maandag 8 juni:
   • Alle maatregelen die tot nu toe golden voor buitensporten, gelden vanaf 8 juni voor indoorsporten.
   • Sporten in georganiseerd verband mag in een groep van maximaal 20 personen. Daarbij moeten de regels voor social distancing en hygiëne gerespecteerd worden. Het gemeenschappelijk sportmateriaal moet ontsmet worden voor en na het sporten.
   • Kinderen jonger dan twaalf jaar hoeven de afstandsregels niet te volgen.
   • Sporten in wedstrijdverband kan weer, zolang er geen contact is tussen de spelers.
   • De fitnesscentra kunnen weer open.

   Update 3 juni: Start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni

   Vandaag, woensdag 3 juni, heeft de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goedgekeurd. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.

   Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering.

   De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden bepaald.

   Deze nieuwe aanpak moet op twee niveaus worden begrepen. Ten eerste, het individuele gedrag (hoe moet ik me gedragen in het licht van mijn herwonnen vrijheid? ) en ten tweede, het reglementair kader dat van toepassing is op een georganiseerde activiteit (welke protocollen moeten professionals toepassen om een activiteit te organiseren?)

   Wat het individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels:
   • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
   • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
   • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
   • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
   • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
   • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);
   • Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
   Over het reglementair kader:
   • Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector en, in het geval van noord-zuidaangelegenheden, met een interfederale aanpak;
   • li>
   • De protocollen zullen tegen 1 juli worden geëvalueerd. Als er voor een subsector geen protocol bestaat, wordt een document online geplaatst met de algemene regels die op zijn minst van toepassing zouden moeten zijn;
   • Het wordt aangeraden om te telewerken als dat mogelijk is.

   Horeca, sport en cultuur zijn de hoofdsectoren waarvoor belangrijke beslissingen zijn genomen.

   De horecasector

   De sector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino’s), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.

   Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.

   De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:
   • Een afstand van 1m50 tussen de tafels;
   • Maximaal 10 personen per tafel;
   • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
   • De obers moeten een masker dragen;
   • Alle horecagelegenheden mogen tot één uur ’s morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.
   De culturele sector

   Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek - inclusief bioscopen - kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.

   De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.

   Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen.

   Sportieve en nu ook culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.

   In deze twee sectoren - maar niet alleen daar - zullen de zeer geleidelijke heropening en de daarmee samenhangende voorwaarden de rendabiliteit bemoeilijken. Op federaal en regionaal niveau werken we, naast de uitbreiding of aanpassing van de generieke maatregelen ter ondersteuning van de economie, momenteel aan een reeks gerichte maatregelen om bepaalde sectoren te helpen.

   De sportsector

   Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.

   Maar:
   • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot “contactloze” trainingen;
   • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
   • Zwembaden, sauna’s en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

   Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd. Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

   De erediensten
   Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:
   • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
   • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector;
   • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.
   Reizen

   Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen.

   Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau.

   Vrije tijd en ontspanning

   Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend.

   Bijeenkomsten

   Culturele en vrijetijdsactiviteiten moeten zodanig worden georganiseerd dat bijeenkomsten worden vermeden. Het dragen van een masker is te allen tijde aan te bevelen. Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen zullen daarentegen tot en met 31 augustus verboden blijven, zoals eerder aangekondigd.

   Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden.

   Fases 4 en 5 van onze afbouwstrategie vinden plaats in juli en augustus, als de epidemiologische situatie het toelaat.

   Update 3 juni: Gids voor de veilige heropstart van de horeca

   Om de heropening van de horeca te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips samengesteld en ook communicatiedragers om de zelfstandigen en winkeliers te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten. Bedoeling is een nieuwe golf van COVID-19-besmettingen te voorkomen.De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurateurs/café-uitbaters, hun personeel en hun klanten. De gids is beschikbaar in het Frans, Nederlands en binnenkort ook in het Duits en Engels.

   Update 2 juni: Vlaams Coronafonds

   De Vlaamse Regering heeft beslist over de verdeling van een Vlaams noodfonds corona van bijna 300 miljoen euro. Dat geld is onder andere bestemd voor cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, siertelers, organisatoren van evenementen, maar ook aan freelancers en zelfstandigen die van die sectoren afhangen. 30% van het budget daarvan gaat naar lokale besturen. Zij kunnen hiermee aan de slag om lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen.

   De verdeling:
   • Gemeentefonds sport-cultuur-jeugd: 87,5 miljoen
   • Cultuur: 65 miljoen, loopt via 411 structureel gesubsidieerde organisaties
   • Sport: 10 miljoen voor sportfederaties en organisatoren van sportevenementen
   • Jeugd-Media: 15 miljoen
   • Landbouw: 35 miljoen voor de siertelers en de aardappelsector
   • Schoolreizen onderwijs: 10 miljoen voor compensatie afgelaste reizen
   • Toerisme en jeugdtoerisme: 30 miljoen
   • Mobiliteit: 47 miljoen voor de taxisector, autobus- en autocarsector, deeleconomie, kleinere luchthavens
   • Mobiliteit: 35 miljoen tussenkomst verlies De Lijn

   Update 2 juni: Vanaf 8 juni weer nieuwe opnames in woonzorgcentra

   Op 8 juni komt er een einde aan de opnamestop in de woonzorgcentra. Ze mogen vanaf dan opnieuw ouderen opnemen vanuit hun thuissituatie. Sinds 12 maart mochten woonzorgcentra geen nieuwe bewoners meer opnemen, met een paar uitzonderingen zoals ouderen die uit het ziekenhuis kwamen. De maatregelen voor woonzorgcentra zijn ook geactualiseerd (PDF) in functie van de doorstart van de werking en activiteiten vanaf 8 juni. U vindt meer informatie op de webpagina’s van de Taskforce Zorg.

   Update 2 juni: Geactualiseerde maatregelen voor centra voor kortverblijf type 1 en centra voor herstelverblijf

   In functie van de doorstart van de werking en activiteiten zijn er geactualiseerde maatregelen voor:

   Update 2 juni: Groepsactiviteiten opnieuw toegelaten in lokale dienstencentra thuiszorg

   Vanaf 8 juni 2020 kunnen de lokale dienstencentra van de thuiszorg starten met een groepsaanbod, zowel in openlucht (vb. wandelingen, fietstochten) als in haar lokalen (vb. lessen, clubs). Lees alle info over de richtlijnen die de lokale dienstencentra moeten volgen bij die groepsactiviteiten (PDF).

   Update 2 juni: Ook zomerkampen voor kinderen en jongeren in jeugdhulp en pleeggezinnen

   Jeugdkampen en zomerkampen mogen deze zomer doorgaan onder strikte voorwaarden. De Taskforce COVID-19 Zorg heeft nu beslist dat ook kinderen en jongeren in de jeugdhulp en in pleeggezinnen kunnen deelnemen aan die zomerkampen. Voorzieningen en diensten mogen ook zelf kampen organiseren voor minderjarigen en eventueel voor hun broers en zussen. De organisatoren mogen de richtlijnen uit het protocol zomerkampen of de richtlijnen voor dagaanbod/speelpleinwerking volgen. U vindt meer informatie op de webpagina’s van de Taskforce Zorg.

   Update 29 mei: Gemeente Jabbeke ondersteunt de scholen in noodopvang

   Het gemeentebestuur ondersteunt de scholen bij de organisatie van de noodopvang op de dagen dat de kinderen geen les hebben. Op de dagen dat de kinderen naar school mogen, wordt er door de gemeente voor elke school voor- en naschoolse opvang aangeboden. Om alles op een veilige manier te kunnen organiseren verwachten we dat ouders hiervoor op voorhand inschrijven.

   Dit kan als volgt:
   • Permekeschool: inschrijven op school
   • VBS Het Boompje: via ibo.stalhille@jabbeke.be
   • VBS De Loopbrug: online via website
   • VBS De Klimtoren: via ibo@jabbeke.be
   • VBS De Wassenaard: online via website

   Update 27 mei: Dagpremie voor ambulante handelaars

   Sinds 18 mei 2020 zijn openbare markten weer toegelaten, als het lokale bestuur daarvoor zijn goedkeuring geeft. De ambulante handelaars krijgen sindsdien niet meer automatisch de dagpremie/sluitingspremie. Ambulante handelaars die van het lokale bestuur niet hun gebruikelijke standplaats krijgen, kunnen wel nog een dagpremie ontvangen. Lees meer over de procedure om die dagpremie aan te vragen.

   Update 23 mei: Roadmap voor voor jeugdactiviteiten van deze zomer

   Na overleg met de experts is beslist dat de buurtspeeltuinen in open lucht vanaf woensdag 27 mei, door de lokale autoriteiten heropend kunnen worden voor kinderen tot en met 12 jaar. Grotere speeltuinen in parken kunnen onder toezicht van de lokale autoriteiten worden geopend onder dezelfde voorwaarden als sportactiviteiten (maximaal 20 kinderen tegelijk). Speeltuinen op het terrein van dierentuinen, musea enz kunnen worden heropend onder toezicht van de uitbater om drukte te voorkomen. Het ministerieel besluit zal in functie daarvan worden aangepast.

   Het Overlegcomité heeft ook beslist dat, mits akkoord van de lokale autoriteiten, vanaf 1 juli opnieuw zomeractiviteiten voor jongeren kunnen plaatsvinden. Het gaat dus over:
   • Zomerkampen en -stages voor jongeren met of zonder overnachting en speelpleinwerking. Ze kunnen doorgaan in zogenaamde contactbubbels van maximaal 50 personen (deelnemers en begeleiders). Jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar moeten de veiligheidsafstand zoveel mogelijk blijven respecteren.
   • Ook jeugdhuizen, ontmoetingswerking en jeugd(informatie)centra kunnen hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren. Hier moeten jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar de veiligheidsafstand blijven respecteren. Jeugdhuizen die ook een horecafunctie hebben, moeten de algemene regels voor de horeca respecteren.

   Update 22 mei: Kermisweekend Jabbeke geannuleerd omwille van Covid-19

   Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 18 mei 2020 in navolging van de coronacrisis en bijhorende maatregelen dat alle gemeentelijke of gemeentelijk ondersteunde evenementen en activiteiten tot en met 31 augustus worden geannuleerd.

   De federale maatregelen die werden genomen in het kader van de bestrijding van het coronavirus in en aansluitend voor evenementen lopen momenteel, met een reële mogelijkheid van verlenging. Ook na deze periode blijft het afwachten of activiteiten al dan niet zullen worden toegelaten en onder welke vorm.

   Omwille van de onzekerheid over het feit dat gemeentelijke of gemeentelijk ondersteunde evenementen en activiteiten aldus mogen doorgaan, wordt deze beslissing genomen. Dit zorgt ervoor dat er zowel voor de mensen als middelen die hiervoor dienden te worden ingezet organisatorisch duidelijkheid wordt verschaft.

   Het college van burgemeester en schepenen heeft aldus beslist dat de avondmarkt (28 augustus), de gezinsnamiddag (29 augustus), de Nacht van Jabbeke Xclusive (29 augustus) en het FoodtruckFestival Jabbeke (30 augustus) uit veiligheidsoverwegingen niet kunnen doorgaan. Het kermisweekend Jabbeke wordt integraal verplaatst naar 27, 28 en 29 augustus 2021. Er wordt hard gewerkt om het programma van 2020 te behouden.

   Update 22 mei: Geleidelijke heropstart centra voor dagopvang en dagverzorging

   Vanaf maandag 25 mei starten de centra voor dagopvang en de centra voor dagverzorging opnieuw gefaseerd op. Het tijdstip van de opstart, de capaciteit en de doelgroep hangen af van de specifieke context van ieder centrum. Lees hier meer.

   Update 20 mei: Bedeling gemeentelijke mondmaskers van start

   Vanaf vandaag werd gestart met de bedeling van de gemeentelijke mondmaskers. De mondmaskers voor de 6- tot 12-jarigen werden nog niet geleverd en worden aanvullend bedeeld, net als de federale mondmaskers. Mocht u evenwel nog geen mondmaskers hebben ontvangen, ons personeel en talrijke vrijwilligers zijn druk in de weer om dit zo spoedig als mogelijk te realiseren. We danken u alvast voor uw begrip.

   Update 20 mei: Heropstart lokale markt Jabbeke

   Vanaf maandag 18 mei mogen de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten weer georganiseerd worden. Vanaf vrijdag 22 mei is er bijgevolg opnieuw mogelijkheid tot het bezoeken van de lokale markt te Jabbeke. De markt zal verlopen via een circulatieplan en uiteraard dienen de regels omtrent social distancing en hygiëne te worden gerespecteerd. Elke marktkramer dient te voorzien in ontsmettingsgel, handschoenen en mondmaskers - of een alternatief in stof - voor zichzelf en de medewerkers.

   Update 19 mei: Versoepeling toegangsregeling gemeentelijk containerpark

   Het gemeentelijk containerpark was aldus vanaf dinsdag 7 april 2020 om 12 uur opnieuw opgestart en dit met behoud van de bestaande DIFTAR-regeling. Dit was aanvankelijk enkel ten behoeve van particuliere gebruikers.

   Vanaf dinsdag 19 mei wordt de toegangsregeling aangepast:
   • zelfstandigen worden opnieuw toegelaten tijdens de openingsuren, behalve op zaterdag;
   • woensdagvoormiddag opnieuw open (10u-12u) voor zelfstandigen met grote (landbouw)voertuigen;
   • versoepeling van de regeling waarbij een wekelijks bezoek mogelijk is per gezin.

   Update 13 mei: Nationale Veiligheidsraad over de volgende stap in de maatregelen

   Lees hier het volledige persbericht.

   Wat de contactberoepen betreft (zoals kappers, schoonheidsspecialisten,...) wordt groen licht gegeven om opnieuw te openen op maandag 18 mei, mits de handhaving van strenge veiligheidsvoorschriften. Zo moeten zowel het personeel als de klanten een mondmasker dragen en moet er voldoende afstand tussen de klanten onderling voorzien worden, zowel tijdens het wachten als tijdens de behandeling. Voor kappers moet er tien vierkante meter voorzien zijn per klant. Ook mogen er bijvoorbeeld plexiwanden tussen klanten geplaatst worden.

   Sporttrainingen en -lessen in open lucht in clubverband kunnen hervat worden vanaf maandag 18 mei, met maximaal 20 personen en mits de nodige afstandsregels. Een coach moet daarbij aanwezig zijn. Sportclubs moeten de nodige maatregelen nemen vooraleer ze opnieuw de deuren mogen openen. Cafetaria’s blijven gesloten, ook wedstrijden mogen nog niet doorgaan. Sporten in groep zonder coach mag dus nog niet, ook niet voor kinderen. Wielrenners mogen nog niet in groep de baan op zonder begeleider. Ook sporten binnen zoals zwemmen blijven verboden.

   Ook de reguliere markten in open lucht kunnen vanaf maandag 18 mei opnieuw doorgaan, mits goedkeuring van het gemeentebestuur. Er is een maximum van 50 kramen, er mag geen eten of drinken geconsumeerd worden en er moet een wandelrichting aangegeven worden. De lokale overheden zullen de markten bovendien zo moeten organiseren dat ze kunnen tellen hoeveel bezoekers er aanwezig zijn, via een beperkt aantal in- en uitgangen. Marktkramers en personeel moeten een mondmasker dragen, voor klanten worden mondmaskers ‘sterk aanbevolen’.

   Er komen ook wijzigingen in de regeling rond huwelijken. Daar mogen vanaf maandag maximaal 30 personen op aanwezig zijn. Sinds vorige week mochten naast de getuigen al de ouders van beide partners weer bij het huwelijk aanwezig zijn. Recepties na het huwelijk blijven echter verboden. Ook voor begrafenissen en crematies verhoogt het maximale aantal aanwezigen van 15 tot 30, als de fysieke afstand van 1,5 meter tussen personen wordt gerespecteerd en zonder blootstelling van het lichaam. Koffietafels blijven verboden.

   De musea en culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen gaan maandag 18 mei opnieuw open via online of telefonische reservatie. Ook moet er vermeden worden dat er te veel mensen op een kleine oppervlakte aanwezig zijn. Ook dierentuinen en -parken mogen opnieuw openen, enkel via online of telefonische reservatie. Cafetaria’s en restaurants blijven gesloten.

   In het onderwijs blijven de al besliste stappen gelden, met vanaf vrijdag 15 mei een gedeeltelijke opening in een aantal leerjaren (maximaal eerste, tweede en zesde leerjaar in het lager onderwijs, en zesde/zevende middelbaar). Vanaf 29 mei mogen dan, na een evaluatie van de eerste heropening, ook het tweede en vierde middelbaar mogelijk opnieuw open. Er is nog geen beslissing over de andere leerjaren. Op dinsdag 12 mei paste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ook de regels aan voor de kleuteropvang. Zo mogen scholen tot twintig kleuters in één ruimte opvangen, is een anderhalve meter afstand niet nodig en moeten de kleuterbegeleiders enkel een mondmasker dragen als ze in contact komen met andere volwassenen.

   Update 13 mei: Stilaan meer dagopvang en verblijf mogelijk voor kinderen en jongeren met een handicap

   De multifunctionele centra (MFC) voor minderjarigen met een handicap kunnen aan de slag om vanaf 18 mei een geleidelijke doorstart van hun werking en dienstverlening te organiseren. Daarvoor hebben ze een kader gekregen van de Taskforce Zorg en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Elk MFC krijgt een startpakket met mondmaskers en ontsmettende handgel: bescherming blijft immers belangrijk. Het accent ligt op het creëren van mogelijkheden waardoor kinderen en jongeren opnieuw naar school kunnen. U vindt meer informatie op de website van de Taskforce.

   Update 13 mei: Herstart dienstverlening op afspraak VDAB

   Uit veiligheidsoverwegingen sloot VDAB al zijn locaties op 17 maart. Sinds maandag 11 mei zijn de locaties in Gent en Kortrijk opnieuw open. Op 18 mei opent telkens 1 locatie in Antwerpen, Hasselt en Vilvoorde. De locaties gaan open voor een beperkt aantal klanten en medewerkers. Dienstverlening is enkel mogelijk op afspraak.

   Update 11 mei: Richtlijnen erediensten

   De nieuwe FAQ van het Nationaal Crisiscentrum bevat een verfijning van de richtlijnen voor religieuze diensten. Ouders kunnen opnieuw aanwezig zijn bij religieuze huwelijken, samen met de echtgenoten, de getuigen en de bedienaar van de eredienst. Alle activiteiten van de erediensten blijven verboden tot en met 17 mei, met uitzondering van begrafenisceremonies, religieuze huwelijken en religieuze plechtigheden die zijn opgenomen met de bedoeling ze te verspreiden (bijvoorbeeld via livestreaming). Lees hier meer.

   Update 11 mei: Maatregelen omgevingsvergunningsprocedures

   Sinds 24 maart heeft de Vlaamse Regering maatregelen getroffen voor de omgevingsvergunningsprocedures. Op 8 mei 2020 heeft de minister van Omgeving beslist dat informatievergaderingen, hoorzittingen en omgevingsvergunningscommissies digitaal gehouden kunnen worden voor alle dossiers, ingediend tot en met 17 juli 2020. Op de webpagina’s van het omgevingsloket vindt u een gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering rond de omgevingsvergunningsprocedures en geactualiseerde FAQ die een antwoord bieden op de meest gestelde vragen.

   Update 11 mei: Huurbemiddeling door de Vlaamse Ombudsman

   Sommige huurders en verhuurders van een woning komen in de problemen door de coronacrisis: de huurder betaalt de huur niet meer, de verhuurder weigert een dringende herstelling uit te voeren, onenigheid over een verhuis... Huurders en verhuurders van een woning die er samen niet meer uit raken, kunnen vanaf nu gratis terecht bij de Vlaamse Ombudsman. De Ombudsman zal proberen tussen huurder en verhuurder te bemiddelen en zo samen naar een oplossing te zoeken. Deze bemiddeling blijft beperkt tot huurwoningen (hoofdverblijfplaats huurder). Studentenkamers of handelshuur komen niet in aanmerking voor deze bemiddeling. Lees hier meer.

   Update 11 mei: Heropstart private en sociale huurmarkt

   Nu de coronamaatregelen afgebouwd worden, kunnen de verschillende stappen in het verhuurproces waarbij mensen contact hebben opnieuw opgestart worden. Tot nu werd contact zo veel mogelijk vermeden: alleen als het essentieel was, kon dit met de nodige voorzorgsmaatregelen. Gedurende een overgangsfase zullen er evenwel nog strenge beschermings- en voorzorgsmaatregelen gerespecteerd moeten worden om een heropflakkering van COVID-19 te vermijden. Deze overgangsfase treedt in werking op 11 mei 2020. Op basis van de toekomstige beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad kunnen de instructies verder versoepeld worden.

   Update 8 mei: Richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria

   Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria verder aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de aangifte van het overlijden. De originele stukken zoals het model III C (het statistisch formulier voor de aangifte van het overlijden van een persoon van een jaar of ouder) en het medisch attest worden binnen de 8 dagen na overlijden door de begrafenisondernemer overgedragen. De begrafenisondernemer wacht dus niet meer tot na de afloop van de noodsituatie.

   Update 6 mei: fase 1b als nieuwe fase in de afbouwstrategie - overzicht

   Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.

   En dit onder de volgende voorwaarden:
   • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
   • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
   • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
   • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

   Dit systeem maakt het ook makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad mocht één van de personen besmet zijn met Covid-19.

   Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Deze heropening zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:
   • Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
   • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.
   • Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid - en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen.
   • Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.

   U mag gebruik maken van het openbaar vervoer als u geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer. Het dragen van een mondmasker is verplicht bij elke verplaatsing met het openbaar vervoer. Ook moeten mensen een mondmasker dragen van zodra ze aan het station/de halte aankomen. Bovendien is het dragen van een mondmasker eveneens verplicht in de luchthavens.

   Ook op scholen is het dragen van een mondmasker verplicht voor het personeel en alle leerlingen ouder dan 12 jaar. Het is ook sterk aanbevolen in winkels. In het algemeen wordt het aanbevolen in elke situatie waarin de veiligheidsafstand niet gerespecteerd kan worden. Er zijn ook wegwerpmaskers te koop in de winkels. De overheid stelt alles in het werk om mondmaskers uit te delen aan de bevolking. In de voorraad zitten nu meer dan 40 miljoen maskers voor het gezondheidspersoneel en veiligheidspersoneel.

   Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen helaas hun activiteit nog niet hernemen.

   Ook de markten zullen in deze fase niet kunnen worden hervat. Alleen individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.

   Helaas zullen de cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen ook in deze fase gesloten blijven.

   Sportwedstrijden, zowel in de amateurklassen als professioneel, worden opgeschort tot en met 31 juli.

   Ook blijft er een samenscholingsverbod gelden, meldt Wilmès. De lokale autoriteiten waken over de afstandsregels in de openbare ruimte. Verplaatsingen moeten beperkt blijven. Telewerk blijft de norm.

   Update 6 mei: Tips voor het heropenen van de winkels

   Fase 1B van het exitplan voor de crisis is de eerste stap naar de heropening van kleinhandelszaken. Een gids met tips en een affiche moeten zelfstandigen en winkeliers helpen hun activiteiten te hervatten in veilige omstandigheden. Bedoeling is een nieuwe golf van COVID-19-besmettingen te voorkomen.

   De gids bevat een reeks generieke preventiemaatregelen die als minimaal en noodzakelijk worden beschouwd om te zorgen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten. Die tips omvatten onder meer:
   • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
   • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
   • hygiënemaatregelen
   • manieren om fysiek contact te beperken
   • bepalingen voor betaling aan de kassa
   • klanteninformatie
   • organisatie van ambulante handel

   U kunt de gids hier downloaden.

   Update 5 mei: Heropstart ambulante en mobiele jeugdhulp

   In de jeugdhulp zullen de verschillende vormen van ambulante en mobiele hulp- en dienstverlening gefaseerd heropstarten. Daarbij houdt men rekening met de gezondheid van alle betrokkenen, het psychosociaal welzijn van de kinderen en jongeren en de actuele mogelijkheden van het personeel, de organisatie en de diensten.

   De maatregelen en richtlijnen worden maximaal afgestemd op andere sectoren, in het bijzonder het onderwijs, op vlak van voorwaarden en timing. De heropstart van het mobiele en ambulante aanbod mag niet ten koste gaan van de residentiële werking.

   Een eerste fase richt zich vooral op gezinnen met een verhoogd risico, die men niet voldoende telefonisch of online kon bereiken. Op die manier vermijdt men dat deze gezinnen op termijn intensievere zorg nodig hebben.

   Update 5 mei: Vanaf 11 mei meer bezoek in residentiële revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen

   h2>

   Vanaf 11 mei kunnen een aantal Vlaamse revalidatievoorzieningen en de psychiatrische verzorgingstehuizen opnieuw bezoek ontvangen. Daarvoor heeft de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg een aantal voorwaarden uitgewerkt, waarmee elke voorziening zelf een eigen haalbaar plan kan opstellen om het bezoek ten vroegste vanaf 11 mei te ontvangen. Revalidatievoorzieningen die deel uitmaken van een ziekenhuis, volgen de bezoekregeling van de ziekenhuizen.

   Update 4 mei: Uitstel voor RSZ-betalingen eerste en tweede kwartaal

   Om ondernemingen te helpen deze economisch moeilijke periode van de coronacrisis te overbruggen, heeft de federale regering beslist om RSZ-betalingen voor het eerste en tweede kwartaal uit te stellen tot 15 december 2020.

   Drie groepen hebben recht op het betalingsuitstel :
   1. Hebt u een onderneming in de horeca, de feest-, recreatie- of cultuursector of is uw onderneming een winkel of handelszaak die verplicht is gesloten? Dan hebt u recht op automatisch betalingsuitstel. Met de nieuwe toepassing Check betalingsuitstel kunt u zelf nagaan of u tot deze groep behoort.
   2. Hebt u zelf beslist uw onderneming volledig te sluiten omdat u de gezondheidsvoorschriften niet kon naleven? Of hebt u uw productie en verkoop stopgezet om andere redenen, bijvoorbeeld omdat u geen leveringen meer ontvangt? In dat geval hebt u recht op betalingsuitstel, mits u de verklaring op eer bij sluiting invult.
   3. Is uw onderneming actief gebleven maar denkt u dat uw omzet of loonmassa met minstens 65% zal verminderen in het tweede kwartaal 2020?

    Ook dan hebt u recht op betalingsuitstel, mits u de verklaring op eer bij omzetverlies invult.

   Wilt u meer details over de ondernemingen die van het uitstel gebruik kunnen maken? Of over de bedragen waarop het uitstel betrekking heeft? Lees dan zeker de pagina over het betalingsuitstel op de website van de RSZ.

   Update 4 mei: Buitensport mogelijk onder voorwaarden

   Vanaf 4 mei is opnieuw meer sportbeoefening mogelijk, onder enkele duidelijke voorwaarden. Concreet mag u nu buiten sporten en bewegen met twee andere, steeds dezelfde personen met wie u niet onder hetzelfde dak woont. U moet de regels voor social distancing en handhygiëne voor, tijdens en na het sporten in acht nemen en het sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaken. Op die manier worden niet alleen atletiek, zeilen, golf of tennis weer mogelijk, maar ook oefenen op balgevoel, techniek en shots in balsporten kan, net zoals in andere sporten. Competitie blijft evenwel verboden. De toiletten van sportaccommodaties mogen open als de uitbaters de hygiëne kunnen garanderen. Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten. Verhuur en verkoop van sportmateriaal is niet toegestaan.

   Update 4 mei: Alle technische keuringen van voertuigen weer mogelijk

   De periodieke keuringen van personenauto’s, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen worden veilig en gespreid opgestart in de Vlaamse keuringscentra vanaf 4 mei. Dat zijn de laatste keuringen die nog niet mogelijk waren wegens de coronacrisis. De geldigheid van de keuringsbewijzen wordt verlengd tot en met 4 november om de nodige inhaalbeweging vlot te laten verlopen. Eigenaars ontvangen een nieuwe uitnodiging om hun voertuig in een voorgestelde periode te laten keuren. Een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen wordt genomen zodat de dienstverlening – zowel voor medewerkers als klanten - optimaal en veilig kan verlopen.

   Update 4 mei: Rijopleidingen en rijexamens opnieuw mogelijk

   Alle rijopleidingen en het terugkommoment worden op 11 mei opnieuw opgestart. Rijexamens starten weer vanaf 18 mei en 25 mei.

   Vanaf 11 mei 2020:
   • rijopleidingen
   • terugkommoment
   Vanaf 18 mei 2020:
   • theorie-examens voor alle categorieën
   • praktijkexamens voor bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens en bussen (al dan niet met aanhangwagen)
   Vanaf 25 mei 2020:
   • praktijkexamens voor personenwagens, personenwagens met aanhangwagen en landbouwvoertuigen

   Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens verlengd tot 31 december 2020. Kandidaten krijgen dus voldoende tijd om nieuwe afspraken in te plannen dit jaar.

   Update 4 mei: Nieuw ministerieel besluit en FAQ

   Op 30 april is een nieuw ministerieel besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dat past het ministerieel besluit van 23 maart aan en bevat de aanpassingen op basis van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april. De FAQ van de federale overheid is ook aangepast aan dat nieuwe ministerieel besluit.

   Update 2 mei: Gemeente Jabbeke biedt inwoners gratis mondmaskers aan - leverings- en bezorgtermijn

   De Nationale Veiligheidsraad heeft recent aangekondigd dat het dragen van (stoffen) mondmaskers een belangrijke rol zal spelen bij de versoepeling van de maatregelen vanaf 4 mei. Het dragen van een mondmasker zal immers verplicht worden op het openbaar vervoer en voor iedereen vanaf 12 jaar.

   Ook op de werkvloer zal een mondmasker verplicht zijn als er geen anderhalve meter kan gegarandeerd worden. In een latere fase zullen mondmaskers ook verplicht zijn op school, voor kinderen vanaf 12 jaar en voor het personeel.

   De gemeente Jabbeke nam het initiatief om 14.000 mondmaskers te bestellen (waarvan 1000 mondmaskers voor de leeftijd 6-12 jaar). De bestelling maakt deel uit van een groepsaankoop in samenwerking met onder meer de stad Brugge, de gemeente Zedelgem en de gemeente Beernem. De bestelling werd na een uitgebreid marktonderzoek geplaatst bij een firma die zowel op het vlak van prijs, kwaliteit als levertermijn de beste garanties bood.

   LEVERINGSTERMIJN EN BEZORGTERMIJN

   De gemeente Jabbeke verwacht de mondmaskers omstreeks 18 mei. Na een keuringsprocedure en de nodige verdeeltijd wordt vooropgesteld dat de mondmaskers op 20 mei bij de bevolking in de bus zullen vallen. Elke inwoner krijgt op die manier een gratis stoffen en wasbaar mondmasker in zijn/haar bezit. Hierbij zullen meteen ook de filters afgeleverd worden die door de federale overheid voorzien zijn, als deze ons tijdig geleverd kunnen worden, samen met een instructiepagina voor het correct gebruik van het mondmasker en het onderhoud.

   Update 30 april: DE LIJN HERVAT NORMALE DIENSTREGELING OP 4 MEI

   De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april een gefaseerde heropstart aangekondigd. De light lockdown wordt vanaf 4 mei in fases (onder voorbehoud van de evolutie van het ziektebeeld) afgebouwd. Vanaf 4 mei rijdt vervoersmaatschappij De Lijn opnieuw volgens de normale dienstregeling zoals op een schooldag met uitzondering van de specifieke versterkingsritten voor scholieren. Deze zullen pas opnieuw rijden op het ogenblik dat de scholen opnieuw opstarten en de versterking nodig is in functie van het aantal verplaatsingen.

   Vanaf 4 mei is een mondmasker dragen verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar.
   • De Lijn behoudt de richtlijn rond social distancing op de voertuigen en ook het achteraan opstappen blijft behouden. De achterdeur van de bus zal spontaan worden geopend, waardoor reizigers de knop niet dienen aan te raken.
   • Op alle bussen komt een ketting ter hoogte van het eerste wiel (in vervanging van de linten die momenteel gebruikt worden) zodat de reizigers niet tot bij de chauffeur kunnen komen en niet te dicht bij de chauffeur gaan zitten. De Lijn voorziet een ketting die makkelijk los kan om in geval van nood de voordeur toch te kunnen gebruiken.
   • Geen cash op de voertuigen blijft de norm.
   • De chauffeurs van de Lijn zorgen ervoor dat de bussen en trams regelmatig goed verlucht worden.
   • De Lijn blijft ook inzetten op het extra en grondig poetsen van de voertuigen met focus op de stuurposten en de ‘gevoelige’ onderdelen in het reizigersgedeelte zoals de handgrepen en de drukknopen.

   Als de winkels op 11 mei opnieuw open gaan, openen ook de Lijnwinkels opnieuw. Voor de vervoerregio’s Brugge en Oostende gaat dit over de vaste Lijnwinkels aan het Station van Oostende en het Station van Brugge. De opening van de Kustlijnwinkels wordt bekeken in functie van de volgende fases in de afbouw van de maatregelen.

   Update 30 april: Bekendmaking cijfers Jabbeke aangevraagde en uitbetaalde hinderpremies en dagvergoedingen

   Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. Op woensdag 29 april werden de cijfers bekendgemaakt per gemeente/stad over het aantal aanvragen en het aantal aanvragen dat reeds werd uitbetaald.

   Voor Jabbeke bedroeg het aantal aanvragen 317, waarvan er reeds 245 werden uitbetaald. Daarnaast zijn er reeds 185 aanvragen goedgekeurd voor de bijkomende dagvergoeding (160 euro/dag). Aldus geraamd betekent dit tot op heden voor het grondgebied van Jabbeke een tussenkomst van de Vlaamse Overheid, voor ondernemers en bedrijven, van ongeveer 1,6 miljoen euro.

   Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden. Wil je deze info zodra beschikbaar in je mailbox ontvangen, laat jouw gegevens via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie achter.

   Update 30 april: België gaat op 4 mei de eerste fase van de afbouw in

   Op 29 april zat de Kern bijeen met de ministers-presidenten van de Gemeenschappen en de Gewesten, in aanwezigheid van de experts van de GEES. De experts hebben verklaard dat de huidige evolutie van de Covid-19 epidemie toelaat dat zoals voorzien op 4 mei fase 1A van het Belgische afbouwplan in werking treedt. De experts dringen er ook op aan dat de beschermende maatregelen, de testing en de tracing zo snel mogelijk operationeel zijn. In volledige samenspraak met de ministers-presidenten van de deelstaten zal het Ministerieel Besluit houdende alle maatregelen van deze fase op 30 april gepubliceerd worden. Bekijk een infographic met een overzicht van de basismaatregelen en de stappen van de exitstrategie.

   Regels blijven van kracht

   Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:
   • Het beperken van contacten tussen mensen;
   • Het respecteren van veilige afstanden;
   • Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd.

   Afbouwstrategie

   1. Fase 1 – a (4 mei)
   • Voor de industrie en B2B-services
    Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.
   • Voor de winkels en de horeca
    Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.
   • Voor de gezondheidszorg
    De afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Werkgroepen bestuderen nu al hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan mensen die besmet zijn met covid-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden. Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast.
   • Wat het dagelijkse leven betreft
    Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

   Update 29 april: HUISARTSENPRAKTIJKEN STARTEN TERUG OP MET ORGANISATIE LOKALE TESTING EN CONTACT TRACING

   Vanaf 4 mei zal de reguliere huisartsenzorg geleidelijk aan weer opgestart worden. Het veilig heropstarten van de zorg in de huisartsenpraktijk heeft als doel de noodzakelijke zorg te verlenen aan chronische patiënten, een antwoord te bieden op acute zorgvragen en te vermijden dat patiënten zich uit angst voor COVID-19-besmetting niet tot hun huisarts zouden wenden en daardoor essentiële zorg uitstellen. Dit alles moet echter gebeuren onder veilige omstandigheden, zowel voor de arts als voor de patiënt.

   Ook in de huisartsenpraktijk worden bijzondere hygiënische maatregelen genomen om besmetting te vermijden. Een belangrijk aspect hierbij is dat aan alle patiënten gevraagd wordt om een mondmasker te dragen wanneer ze naar de praktijk komen. Daarnaast mag telkens ook maximaal 1 begeleider meekomen met de patiënt, andere familieleden blijven thuis.

   Het blijft de regel dat patiënten niet spontaan naar de praktijk komen met symptomen zoals koorts, spierpijn, keelpijn, neusloop… Wie deze klachten vertoont, belt zijn/haar huisarts en overlegt telefonisch alvorens verdere stappen te zetten.

   Het is belangrijk om bepaalde zorg niet langer uit te stellen. Huisartsen doen er alles aan om patiënten op een veilige manier te onderzoeken. Chronische aandoeningen zoals diabetes, hartproblemen, chronische longziekte, nierproblemen en de opvolging van bepaalde medicatie moeten op een correcte manier opgevolgd kunnen worden. Ook voor patiënten die meerdere medicaties innemen, kwetsbare personen en patiënten met psychische problemen wordt aangeraden om de zorg niet langer uit te stellen.

   De heropstart van de huisartsenpraktijken hangt nauw samen met het opdrijven van de testcapaciteit en de opstart van zogenaamde ‘contact tracing’. Ook deze zorgen zullen door de huisarts uitgevoerd en opgevolgd worden. Dit zal echter niet in de huisartsenpraktijken zelf gebeuren. De huidige triagecentra zullen omgevormd worden tot testcentra, waarnaar de huisarts vanuit de eigen praktijk kan doorverwijzen. Uitgebreid testen blijft momenteel enkel aangewezen bij patiënten met klachten. In het kader van de contact tracing zullen evenwel ook patiënten zonder klachten getest worden, maar enkel indien ze in nauw contact stonden met besmette personen. In andere gevallen heeft het testen via een pcr-staalafname geen nut. De testcentra zullen daarover nauw contact houden met het ‘contact tracing’-centrum van de overheid.

   Update 29 april: Verlenging sluiting centra voor dagverzorging en dagopvang en regionale en lokale dienstencentra

   Zorg en Gezondheid heeft aangepaste richtlijnen verspreid over de verlenging van de sluiting van deze centra:
   • De centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang blijven voorlopig gesloten tot en met zondag 17 mei 2020
   • de regionale dienstencentra en de lokale dienstencentra blijven voorlopig gesloten tot en met 7 juni 2020.

   Update 29 april: Bezoekregeling kinderen en jongeren in voorziening jeugdhulp of pleegzorg

   De bezoekmogelijkheden in de residentiële jeugdhulpvoorzieningen worden in beperkte mate verruimd na de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Taskforce COVID-19 Zorg.
   • Ouders en andere steunfiguren kunnen op bezoek komen, weliswaar onder strikte voorwaarden, buiten of in een aparte ruimte. Ze moeten daarbij de regels rond social distancing respecteren.
   • Pleegkinderen en -gasten kunnen onder dezelfde voorwaarden bezoek ontvangen. Dat kan nog niet in het pleeggezin zelf, wel bij de pleegzorgdienst of in een ‘Huis van het kind’ in de buurt.

   Het is aan de organisaties zelf (private voorzieningen Jeugdhulp, CKG, pleegzorgdiensten, gemeenschapsinstellingen en Vlaams detentiecentrum) om een kader uit te werken om bezoek gefaseerd mogelijk te maken. Bezoek is ten vroegste mogelijk vanaf 4 mei.

   Update 28 april: Geactualiseerde informatie gebruik mondmaskers en handschoenen

   Afgelopen vrijdag heeft de Nationale Veiligheidsraad aangekondigd dat het dragen van (stoffen) mondmaskers een belangrijke rol zal spelen bij de versoepeling van de maatregelen vanaf 4 mei.
   • Het dragen van een mondmasker zal verplicht worden op het openbaar vervoer, voor iedereen vanaf 12 jaar;
   • Op de werkvloer zal een mondmasker verplicht zijn als er geen anderhalve meter kan gegarandeerd worden;
   • In een latere fase zullen mondmaskers ook verplicht zijn op school, voor kinderen vanaf 12 jaar en voor het personeel.

   Een mondmasker dragen is een aanvulling op eerdere richtlijnen. Er worden verschillende initiatieven opgestart, zodat iedereen minstens één stoffen mondmasker heeft. Iedereen zal ook twee filters ontvangen die in eigen maskers gebruikt kunnen worden. Op info-coronavirus.be staat geactualiseerde informatie over het gebruik van mondmaskers. Wie zelf aan de slag wil om een stoffen mondmasker te maken, kan terecht op www.maakjemondmasker.be.

   Bekijk een handleiding voor het gebruik van mondmaskers met elastiek of de handleiding voor het gebruik van mondmaskers met lintjes.

   Update 28 april: Extra steun voor woonzorgcentra

   Om de woonzorgcentra in staat te stellen continue zorg en ondersteuning te blijven leveren in deze moeilijke tijden besliste de Vlaamse Regering om 44 miljoen euro vrij te maken voor de ondersteuning bij de uitbraak van het coronavirus. De woonzorgcentra krijgen onder meer een leegstandsvergoeding. Die is onontbeerlijk gezien de kosten van de woonzorgcentra hoger liggen dan normaal. Ook de loonkosten blijven doorlopen, ondanks het feit dat veel personeelsleden thuis zijn omdat ze COVID-19-positief zijn. Directies zoeken naar versterking van hun teams door interimarbeid, studenten en andere externe zorgverleners in te schakelen waarvoor zij een vergoeding betalen. Daarnaast moeten de woonzorgcentra extra beschermingsmateriaal aanschaffen.

   Update 28 april: OCMW JABBEKE START OPNIEUW MET POETSDIENST EN DIENST HUISHOUDHULP

   Vanaf maandag 4 mei 2020 herneemt OCMW Jabbeke de dienstverlening poetsdienst en huishoudhulp. In het kader van de coronamaatregelen werden deze diensten tijdelijk opgeschort, maar alle personeel gaat terug aan de slag. De poetshulpen en huishoudhulpen worden voorzien van mondmaskers, handschoenen, en ontsmettingsgel. Dit is één van de maatregelen om bij te dragen tot de gezondheid en veiligheid van alle gebruikers. Ale hulpen kijken uit naar de werkhervatting. Het is hun grootste betrachting om terug op de meest kwalitatieve manier van dienst te zijn.

   Update 25 april: Nationale Veiligheidsraad van 24 april - persbericht van de Eerste Minister Sophie Wilmès

   Bekijk een infographic met een overzicht van de basismaatregelen en de stappen van de exitstrategie.

   Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad vandaag, vrijdag 24 april, bijeengekomen in het Egmontpaleis om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Ter herinnering, de federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben sinds 12 maart samen een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van covid-19 in ons land te beteugelen. Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.

   De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

   Regels blijven van kracht

   Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:
   • Het beperken van contacten tussen mensen;
   • Het respecteren van veilige afstanden;
   • Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd.

   De mond en de neus bedekken

   Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:
   • Aanbevolen in de openbare ruimte;
   • Verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

   De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt. Mensen zullen ook twee “filters” krijgen, om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen. Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor professionals in de gezondheidszorg, in de woonzorgcentra, in de residentiële voorzieningen en bij de veiligheidsdiensten.

   Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is.

   Het gebruik van het openbaar vervoer

   Geleidelijke afbouw zal onvermijdelijk leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Om drukte te vermijden is het raadzaam om:
   • U te verplaatsen met eigen middelen (lopen, fietsen, auto, enz), om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft;
   • Het spitsuur te vermijden.

   Werkvloer

   Wat de organisatie van het werk betreft, heeft de Groep van Tien een generieke gids van good practices gevalideerd. Die zal als basis gelden voor af te sluiten sectoriële- of ondernemingsakkoorden. Hij zal ook als referentie dienen voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen.

   Afbouwstrategie

   1. Fase 1 – a (4 mei)
   • Voor de industrie en B2B-services
    Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.
   • Voor de winkels en de horeca
    Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.
   • Voor de gezondheidszorg
    De afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Werkgroepen bestuderen nu al hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan mensen die besmet zijn met covid-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden. Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast.
   • Wat het dagelijkse leven betreft
    Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
   2. Fase 1 – b (11 mei)
   • Voor de winkels

    Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners. Er zijn drie soorten voorwaarden, met betrekking tot:

    - De organisatie van het werk;
    - De ontvangst van klanten;
    - Het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden. De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan;
    - Voor het dagelijkse leven.

    We zullen ook op korte termijn de toekomst verduidelijken van de sportcompetities.

   • 3. Fase 2 (18 mei)
    • Voor de winkels
     Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.
    • Op vlak van cultuur
     De opening van de musea kan ook overwogen worden tijdens fase twee, ook onder voorwaarden, bijvoorbeeld via een systeem van ticketing.
    • Wat het dagelijkse leven betreft
     Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.
    • Op vlak van onderwijs
     De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Niet alle leerlingen zullen meteen weer naar school gaan. Elke gemeenschap zal verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van deze beslissing op haar eigen grondgebied, in overleg met de onderwijssector.
    • Ook zullen bepaalde pistes bekeken worden, zoals:
     • De mogelijkheid om thuis privé-bijeenkomsten te houden;
     • De mogelijkheid om meer mensen toe te laten tijdens huwelijken en begrafenissen;
     • Toestaan dat meer dan twee personen samen buiten actief zijn;
     • De mogelijkheid om dagtrips te organiseren naar bepaalde regio’s van het land.
    4. Fase 3 (Ten vroegste vanaf 8 juni) Meerdere punten zullen bekeken worden:
    • De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren;
    • Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen. De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

    Voorwaarden om te slagen:

    Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tracing een belangrijke rol spelen.

    Wat de testing betreft, is het de bedoeling een laboratoriumtest aan te bieden aan alle mensen die hem nodig hebben, d.w.z. iedereen die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is, voor mensen die door hun beroep in hoge mate zijn blootgesteld aan het virus, en voor mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon.

    Onze laboratoria zullen tegen 4 mei aan 25.000 PCR-tests komen, en de capaciteit zal kunnen worden opgeschaald tot 45.000. Om de uitvoering van de tests te ondersteunen, worden zowel publieke en privé-laboratoria als het federale platform ingezet.

    Wat medische apparatuur betreft, worden de leveringen voortgezet en is er voldoende stock beschikbaar.

    Ook serologische tests – tests die immuniteit opsporen, zullen een rol spelen.

    Voor de tracing zal een gecoördineerde strategie worden opgezet tussen de gewesten en gemeenschappen, met de steun van federale experts.

    Update 24 april: Generieke gids 'veilig aan het werk'

    De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid hebben een generieke gids uitgewerkt om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. De gids biedt richtlijnen aan sectoren en werkgevers die hun activiteiten (gedeeltelijk) hebben moeten stopzetten, als voorbereiding op een veilige herneming van de activiteiten. Sectoren en werkgevers die hun activiteiten niet hebben onderbroken en zelf reeds maatregelen hebben genomen, kunnen de gids gebruiken als inspiratiebron.

    Update 23 april: Nieuwe versie nationale maatregelen - verduidelijking

    • Plexiglas in busjes: in bestelwagens en bussen moesten tot nu to de regels van social distancing worden gehanteerd. De richtlijnen schrijven nu voor dat aan die regels ook voldaan wordt als plexiglas wordt geïnstalleerd wordt tussen de verschillende zitplekken.
    • Uitbreiding voor garages, herstellingsdiensten en fietsherstellers: garages en herstellingsdiensten mogen enkel openblijven voor dringende reparaties. Hier worden 'reparaties die noodzakelijk zijn om de veiligheid van het voertuig te garanderen' aan toegevoegd, zoals het herstellen van remmen en lichten, het vervangen van winterbanden door zomerbanden. Dit geldt ook voor fietsherstellers.
    • Verzekeringsexperts mochten zich enkel voor dringende schadevaststellingen verplaatsen, dit wordt vervangen door verplaatsingen 'die niet worden aanbevolen' behalve voor dringende zaken.
    • Dierenhotels en -asielen openen: ze mogen openen, maar worden gevraagd om enkel personen die wensen te adopteren of een dier achter te laten, op afspraak te ontvangen.

    Lees hier de volledige versie van de FAQ's.

    Update 22 april: Nieuwe versie nationale maatregelen - verduidelijking

    • Social distancing maatregelen van minimum 1,5 meter tussen personen moeten niet behouden worden voor personen die onder hetzelfde dak wonen. Hieronder vallen ook personen die in residentiële voorzieningen verblijven zoals kleine groepjes kinderen en jongeren met begeleiding uit de jeugdhulpvoorzieningen, als ze in ‘gezinssituatie’ met begeleiders leven.
    • Dringende herstellingen aan fietsen en auto’s zijn weer mogelijk. Vanaf nu kunnen mensen opnieuw terecht bij hun garage, bandenwerkplaats, voorruitreparateur en fietshersteller voor dringende herstellingen aan lampen, remmen of wissel van zomer- en winterbanden. Houd er rekening mee dat dat alleen op afspraak kan, en mits het volgen van de maatregelen rond social distancing.
    • De jacht en visvangst blijven verboden, maar dat geldt in Vlaanderen niet in het kader van de bestrijding en bijzondere jacht ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen en overpopulatie van bepaalde soorten in de zin van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014, na melding bij het Agentschap Natuur en Bos zoals dit voorzien is. Verplaatsingen op de openbare weg in dit kader zijn toegestaan. De regels van social distancing moeten worden toegepast.
    • Kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders mogen naar de opvang/school gaan zolang ze zelf geen ziektesymptomen vertonen, tenzij de huisarts anders beslist.

    Lees hier de volledige versie van de FAQ's.

    Update 21 april: Nieuwe richtlijn uitzenden religieuze diensten

    Het ministerieel besluit van 17 april bevat een nieuwe richtlijn over het uitzenden van religieuze diensten. Religieuze plechtigheden die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden, zijn enkel toegelaten wanneer:
    • de religieuze plechtigheid plaatsvindt met maximaal 10 personen;
    • er 1,5 meter afstand wordt gehouden tussen elke persoon;
    • de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft.

    Update 20 april: Deel activiteiten keuringscentra hervat

    Vandaag wordt opnieuw een deel van de activiteiten in de keuringscentra hervat. Op de webpagina Coronamaatregelen voor technische keuring leest u welke voertuigen wel en welke nog niet terechtkunnen in het keuringscentrum. De toegelaten keuringsactiviteiten gebeuren nog steeds alleen op afspraak. Zo wordt er rekening gehouden met de strenge veiligheidsmaatregelen en kan de veiligheid worden gegarandeerd.

    Update 20 april: Maatregelen kinderopvang verlengd

    Ook de maatregelen en richtlijnen voor de kinderopvang worden verlengd tot en met 3 mei 2020. Deze snelinfoa> zet alle coronamaatregelen na de paasvakantie op een rijtje.

    Update 20 april: Vragen over preteaching en handvatten herstart onderwijs in basis- en secundaire scholen

    Sinds 20 april werken scholen voor minstens twee weken verder met het leren op afstand. Door middel van preteaching krijgen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs nieuwe leerstof. Wanneer en onder welke voorwaarden de lessen weer op school zullen kunnen doorgaan, is nog niet bekend. Het Departement Onderwijs en Vorming heeft een aantal veelgestelde vragen van scholen over de komende periode beantwoord in een extra editie van Schooldirect. Er worden ook handvatten meegegeven voor de herstart van het onderwijs in basis- en secundaire scholen

    Update 20 april: Geactualiseerde maatregelen (mogelijke) COVID-19 in centra kortverblijf type-1 en woonzorgcentra

    Voor de centra voor kortverblijf type 1 gelden dezelfde maatregelen als voor de woonzorgcentra. De maatregelen zijn nu aangepast. Komen nu ook in aanmerking voor opname in een centra voor kortverblijf type 1:
    • personen die uit een voorziening voor geestelijke gezondheidszorg ontslagen worden en waarvoor een (directe) terugkeer, tijdelijk of blijvend, naar de thuissituatie niet aangewezen is
    • personen die uit een centrum voor residentiële revalidatie ontslagen worden en waarvoor een (directe) terugkeer, tijdelijk of blijvend, naar de thuissituatie niet aangewezen is

    De geactualiseerde maatregelen kunt u >hier vinden.

    Update 20 april: Cohortzorg in de thuiszorg

    Om de uitbraak van het virus in de thuiscontext te kunnen blijven beheersen, dringt de organisatie van thuiszorg in cohorten zich op. De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich zo georganiseerd dat ze de COVID-19 patiëntenstroom kunnen opvangen in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts als potentieel besmet beschouwd worden. Lees hier meer.

    Update 17 april: Nieuw ministerieel besluit 17 april 2020

    Op 17 april is een nieuw ministerieel besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit past het ministerieel besluit van 23 maart aan en bevat de beslissing dat ook doe-het-zelfzaken, tuincentra en boomkwekerijen onder bepaalde voorwaarden kunnen openen.

    Update 17 april: Onderwijs in tijden van corona

    Na de paasvakantie starten de scholen met preteaching: leerlingen zullen nieuwe leerstof krijgen op afstand (thuis of in de opvang). Omdat sommige groepen ouders en leerlingen moeilijker te bereiken zijn, heeft Onderwijs en Vorming een mailing verstuurd naar scholen en onderwijspartners. Daarin staan materialen en tips om moeilijk bereikbare ouders ook te kunnen bereiken en hen goed te kunnen informeren over preteaching.

    • Scholen blijven tot en met donderdag 30 april open voor opvang van 3 groepen gezonde leerlingen (1 mei is een wettelijke feestdag). Ze moeten wel de nodige soepelheid aan de dag leggen wanneer ze de vraag krijgen om een kind op te vangen dat niet tot die groepen behoort.
    • Leerlingen krijgen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden volgens de principes van ‘preteaching’.

    Aanvullende informatie hieromtrent kan gevonden worden op deze website.

    Update 16 april: Richtlijnen voor het gebruik van mondmaskers

    Op de website van Sciensano vindt u de laatste versie van de officiële richtlijnen (PDF) voor het gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19 pandemie (versie 14 april 2020). Wanneer de coronamaatregelen geleidelijk aan worden opgeheven, worden maskers van textiel aangeraden voor elke situatie waarbij een contact op minder dan 1,5m afstand nodig is, en op plaatsen waar veel mensen samenkomen (bv. openbaar vervoer, supermarkten …). Steven Van Gucht verduidelijkte vandaag dat het ook kan gaan om zelfgemaakte stoffen maskers. Het dragen van een masker mag geen vervanging zijn voor de andere maatregelen die reeds opgelegd zijn, zoals social distancing, een goede hand- en hoesthygiëne en isolatie bij symptomen van COVID-19.

    Update 16 april: Taskforce COVID-19 buigt zich over bezoek aan residentiële voorziening

    Na de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad op 15 april over het opnieuw toelaten van een bezoeker in een residentiële voorziening heeft de taskforce COVID-19 Zorg zich gebogen over de impact van deze aanbeveling.
    • Alle bestaande regelingen in verband met de bezoekmogelijkheden blijven in alle zorgsectoren tot nader order gelden. De taskforce is van mening dat op dit moment de voorwaarden om op een veilige en haalbare manier uitvoering te geven aan de aanbeveling van de Nationale Veiligheidsraad niet vervuld zijn.
    • De taskforce heeft zich geëngageerd om zo snel als mogelijk te bepalen voor elke (sub)sector welke voorwaarden moeten vervuld zijn om bezoek in de residentiële zorgvoorzieningen terug mogelijk te maken. Hierbij zal ze rekening houden met de veiligheid van bewoners en hun familie evenals met de werklast en de veiligheid van het personeel.

    Update 15 april: Federale maatregelen worden verlengd tot 3 mei

    De Nationale Veiligheidsraad liet in de persconferentie van 15 april weten dat de algemene maatregelen van kracht blijven tot en met 3 mei.

    Om deze verlenging draaglijk te maken, zijn er wel enkele kleine wijzigingen:
    • Tuincentra en doe-het-zelf-zaken mogen vanaf zaterdag 18 april hun deuren openen, maar onder dezelfde strikte voorwaarden als voedingswinkels. Bloemenwinkels en verfwinkels blijven gesloten.
    • Mensen in rusthuizen en instellingen voor mensen met een beperking kunnen bezoek krijgen van één persoon, vooraf aangeduid en telkens dezelfde. De voorwaarde is dat die persoon de laatste twee weken geen symptomen heeft gehad. Deze regels zullen ook van toepassing zijn voor mensen die geïsoleerd leven en die zich niet kunnen verplaatsen.

    De Vlaamse regering past de regels voor bezoek in woonzorgcentra evenwel niet aan. Bezoek is aldus niet mogelijk.

    Er zijn ook een aantal verduidelijkingen en/of hangende items:
    • Grote zomerfestivals en andere massa-evenementen worden afgelast tot eind augustus. Voor kleinere en lokale festivals is er nog geen duidelijkheid. Hierover wordt eind volgende week duidelijkheid verschaft.
    • De scholen gaan nog niet opnieuw open na de paasvakantie. Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts wil volgende week wel met een datum voor de heropening van de scholen komen. De modaliteiten kunnen verschillen per gemeenschap.
    • Er is nog niets beslist over zomerkampen, net zoals over reizen in de zomer. Daarvoor is ons land ook aangewezen op wat er in andere landen mogelijk is.

    De basisregels blijven ongewijzigd tot en met 3 mei en moeten absoluut worden opgevolgd. De ordediensten zullen daar blijven op toezien. Volgende week wordt er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad georganiseerd met als doel de volgende stap in de afbouw van de maatregelen nader uit te werken. Ons doel is om dat vanaf begin mei te organiseren. Het moet duidelijk zijn dat dit een gradueel proces zal zijn dat gebaseerd is op de adviezen van de wetenschappers.

    Deze strategie zal gebaseerd zijn op verschillende pijlers, namelijk de veiligheidsafstanden, grootschalige screening maar ook tracing, de ontwikkeling van nieuwe regels die in de bedrijfswereld moeten worden toegepast.

    Het is duidelijk dat het dragen van een mondmasker – zelfs een zogenaamd comfortmasker – ook een belangrijke rol zal spelen in de afbouwstrategie. Er is ons een eerste rapport bezorgd door wetenschappers en federale en regionale gezondheidsambtenaren. Het vertelt ons dat, naarmate de maatregelen geleidelijk zullen worden afgebouwd, stoffen maskers zullen worden aanbevolen voor elke situatie waarin geen veilige afstanden kunnen worden aangehouden. Om dat te kunnen doen, zal er een collectieve inspanning nodig zijn, inclusief de opstart van een nationale productie. Toch kunnen mondmaskers de hygiënemaatregelen of het afstand bewaren niet vervangen.

    Op korte termijn zal de Nationale Veiligheidsraad zich uitspreken over de analyses en voorstellen van de groep die belast is met de exitstrategie, onder meer over de juiste timing en de voorwaarden voor de geleidelijke heropening van de winkels en horecazaken, maar ook over de aanpak van scholen, stages, jeugdbewegingen en reizen. Het staat al vast dat er vóór eind augustus geen massa-evenementen zoals festivals kunnen worden georganiseerd.

    Wat de bedrijfswereld betreft, blijven de huidige regels van toepassing totdat de protocollen per sector kunnen worden bekrachtigd. Het doel van deze protocollen is om de bedrijven in staat te stellen hun normale activiteiten zo snel mogelijk te hervatten en tegelijkertijd adequate werkomstandigheden voor hun werknemers te garanderen, aangepast aan de situatie. Telewerken moet nog enige tijd de voorkeur blijven krijgen.

    Update 15 april: Toegankelijke informatie over het coronavirus

    De toegankelijke informatie over het coronavirus voor laaggeletterden en anderstaligen staat gebundeld op drie websites en werd verder aangevuld:

    Update 15 april: Koop in uw buurt, ook vanuit uw kot

    Het coronavirus heeft een flinke impact op het dagelijkse leven, niet in het minst op dat van de lokale ondernemers. Om ervoor te zorgen dat zij u straks opnieuw met open armen kunnen ontvangen, is het belangrijk om lokaal te (blijven) kopen. Ook vanuit uw kot. Op koopinjebuurt.be vindt u eenvoudig lokale handelaars in uw buurt. Bent u zelf handelaar? Dan kunt u zich registreren via een van de verschillende initiatieven die u op de website vindt.

    Update 14 april: Vlaamse Taskforce COVID-19 gestart

    De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. De taskforce ging vorige week effectief van start met beslissingen over onder meer:
    • de verspreiding van beschermingsmateriaal
    • de teststrategie in zorgvoorzieningen
    • de inzet van externe partners om mee te helpen in de woonzorgcentra en andere zorgsectoren
    • psychosociaal welzijn
    • cijfers en monitoring

    De Vlaamse taskforce komt zes dagen per week samen om de nodige maatregelen en coördinatie op zo kort mogelijke termijn te garanderen en te faciliteren. Ze communiceert vanaf nu ook via een eigen website departementwvg.be/taskforce.

    Update 14 april: Geactualiseerde richtlijnen voor ouderenzorg

    Zorg en Gezondheid heeft geactualiseerde richtlijnen verspreid voor de woonzorgcentra, de erkende en aangemelde groepen assistentiewoningen en serviceflatgebouwen, de centra voor herstelverblijf en de centra voor kortverblijf.

    Update 14 april: Toelatingsexamen arts en tandarts verplaatst naar augustus

    De toelatingsexamens arts en tandarts, die normaal begin juli zouden doorgaan, worden verplaatst naar dinsdag 25 augustus (arts) en 26 augustus (tandarts) omwille van de coronamaatregelen. Lees hier verder.

    Update 14 april: Oproep vrijwilligers voedselbanken

    De POD Maatschappelijke Integratie doet een oproep naar vrijwilligers om de voedselbanken te ondersteunen en de voedselhulp voor mensen in armoede te verzekeren. Momenteel is er in deze sector namelijk een tekort aan personeel omdat vele vaste vrijwilligers behoren tot een risicogroep voor COVID-19. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via het platform van de Schenkingsbeurs.

    Update 14 april: Bijkomend uitstel betaling bedrijfsvoorheffing en btw april

    Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) heeft de FOD Financiën opdracht gegeven om bijkomend uitstel te verlenen voor de betaling van bedrijfsvoorheffing en btw voor de maand april. Dat deelt het kabinet van de minister dinsdag mee. Eerder was er al uitstel voor maart, wat zorgde voor een liquiditeitsbuffer van 4,5 miljard euro voor zelfstandigen en bedrijven.

    Update 10 april: Coronacrisis zorgt voor uitstel solden

    De soldenperiode zal dit jaar ingaan op 1 augustus. De sperperiode schuift mee op tot de maand voordien. Dat is alvast het plan van minister van Economie Nathalie Muylle en minister van KMO's Denis Ducarme.

    Update 9 april: Ministeriële omzendbrief over uithuiszettingen

    Er is een tijdelijk verbod op gerechtelijke uithuiszettingen ingevoerd om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de private en sociale huurmarkt te temperen. De ministeriële omzendbrief daarover licht toe welke uithuiszettingen zijn gevat, wat het verbod precies inhoudt en hoelang het verbod duurt. Meer informatie kun je vinden op deze website.

    Update 8 april: Alle Vlaamse maatregelen gebundeld

    Op www.vlaanderen.be/corona vindt u een overzicht van de maatregelen die de Vlaamse overheid genomen heeft naar aanleiding van de coronacrisis. Naast algemene informatie vindt u er ook nieuws en nuttige telefoonnummers. U kunt er ook inschrijven voor de Vlaamse updates over coronamaatregelen.

    Update 8 april: 11.243 testkits voor Vlaamse woonzorgcentra worden verdeeld

    Afgelopen vrijdag besliste het evaluatieoverleg van de wetenschappers en de overheden, de Risk Management Group, om 20.000 COVID-19-testen uit te voeren in de woonzorgcentra in België. De 11.243 testkits die bestemd zijn voor Vlaanderen worden momenteel verdeeld.

    Update 8 april: Eenmalige corona-hinderpremie sinds 6 april aangevuld met premie per sluitingsdag

    Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen geldt dat alle ondernemingen en zelfstandigen die tot en met 5 april de corona- hinderpremie hebben gekregen, automatisch 160 euro krijgen per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020. Wie recht had op de corona-hinderpremie, hoeft daarvoor dus geen nieuwe aanvraag te doen. Als de verplichte sluitingsmaatregelen worden opgeheven, wordt de rekening gemaakt en wordt het bedrag vanaf 6 april tot het einde van de maatregelen in één keer betaald. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De corona-hinderpremie is belastingvrij.

    Update 8 april: Heropstart openbare werven

    De sector wegen- en waterbouw en het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken hebben afgesproken dat ze zullen onderzoeken welke werven ze de komende weken kunnen (her)opstarten. Daarbij hebben ze afspraken gemaakt over beschermingsmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Er zijn ook steunmaatregelen uitgewerkt om financiële problemen bij bouwondernemingen te vermijden of te beperken.

    Update 6 april: verduidelijking van enkele maatregelen - overzicht met meest gestelde vragen

    Het nationale crisiscentrum zette een nieuwe versie online van de meest gestelde vragen over de maatregelen die de overheid trof om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Het is de achtste versie sinds het begin van de crisis. Daarin worden enkele opvallende richtlijnen aangepast.

    Volgende zaken werden aangepast/verduidelijkt:
    • Gezinnen met kinderen jonger dan of gelijk aan vijf jaar de auto nemen voor recreatieve activiteiten.
    • Personen met een beperkte mobiliteit, zoals ouderen en zwangere vrouwen, mogen de wagen nemen. Ook begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking krijgen een uitzondering.
    • Op het algemene verbod op niet-essentiële verplaatsingen geldt een uitzondering: fysieke activiteiten in open lucht.Tot nog toe was enkel wandelen, fietsen en joggen toegestaan. Nu geldt dat ‘enkel rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen’ mogen worden gebruikt. Het gebruik van rolschaatsen, steps of skateboards is dus conform de regels. Voor mensen met een beperkte mobiliteit is de beperking van de vervoersmodus niet van toepassing.
    • Er is een bijsturing wat de afstanden betreft. In de vorige versie van de richtlijnen werd nog gesteld dat individuele fiets- en joggingactiviteiten ‘enkel in de buurt van de woonplaats’ waren toegelaten, zonder dat verder te definiëren. Die beperking valt nu weg.
    • Er is bepaald dat de buitenactiviteiten enkel zijn toegestaan ‘voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen’. Na de activiteit is de terugkeer naar huis verplicht. Er geldt ook dat men voor die activiteiten ‘permanent in beweging’ moet zijn. Het is dus verboden om in de parken te gaan zitten, te picknicken of te zonnebaden. Er is een uitzondering voorzien voor zwangere vrouwen, ouderen en andere personen die mogelijk moeilijker te been zijn, net als voor mentaal gehandicapten.

    Update 4 april: gevolgen coronamaatregelen dienstverlening Wonen-Vlaanderen

    De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de dienstverlening van Wonen-Vlaanderen, op het vlak van woningkwaliteit en tegemoetkomingen (huursubsidie, huurpremie, renovatiepremie en verzekering gewaarborgd wonen). Meer informatie kun je vinden op hun website

    Update 4 april: aangepaste richtlijnen bij overlijden

    Zorg en Gezondheid heeft de richtlijn ‘Wat te doen bij een overlijden van een patiënt’ geactualiseerd. Die bevat meer informatie over het verwijderen van pacemakers in het kader van de COVID-19 pandemie. De arts die de overlijdensakte tekent, is verantwoordelijk voor een veilige verwijdering van het toestel.

    Update 3 april: Regeling schoolgaande kinderen in erkende opvang

    In tegenstelling tot wat sommige berichten in de media zeggen, is de opvang tijdens de paasvakantie bedoeld voor kinderen tot en met 14 jaar. De buitenschoolse paasopvang van schoolkinderen is kosteloos, ongeacht de leeftijd. Dat geldt zowel voor opvang in de scholen als op locaties met attest, toestemming, erkenning of subsidiëring van Kind en Gezin.

    U vindt alle info over de paasopvang op de website van Onderwijs. Het is wel de bedoeling dat kinderen binnen hun contactbubbel blijven. Dat wordt in dit korte filmpje van het Departement Onderwijs uitgelegd. De beslissingsboom van Kind en Gezin biedt organisatoren van kinderopvang een leidraad bij het bepalen van wie ze opvangen en hoe ze dat op de veiligste manier kunnen doen.

    Update 2 april: Maatregelen omtrent energiecertificaten - uitstel

    Voor verkoop:
    • Van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden.
    • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
    • Als op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het VEA.
    Voor verhuur:
    • Van 20 maart 2020 tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt afgesloten.
    • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.

    Voor EPB-aangiften die uiterlijk op 19 maart 2020 moesten ingediend worden, geldt de indientermijn uit het Energiedecreet. Voor EPB-aangiften die tussen 20 maart en 17 juli 2020 ingediend moesten of moeten worden, wordt de indientermijn verlengd met 120 dagen.

    Update 2 april: Verlenging geldigheidstermijn en tijdelijke verhoging dienstencheques

    Gelet op de huidige omstandigheden ten gevolge van de recente COVID-19 uitbraak, heeft de Vlaamse Overheid beslist de geldigheidstermijn van de dienstencheques die in maart en april vervallen, met 3 maanden te verlengen. Dit betekent dus dat deze dienstencheques voor klanten een geldigheidstermijn van 15 maanden krijgen. Als erkende onderneming beschikt u over een geldigheidstermijn van 16 maanden om deze dienstencheques in te dienen.

    Ook de termijn voor de correctie van papieren dienstencheques wordt tijdelijk verlengd met 3 maanden. De dienstencheques die tot en met 30 april ingediend worden, kunnen gedurende de 3 daaropvolgende maanden worden gecorrigeerd.

    Gelet op de huidige omstandigheden ten gevolge van de recente COVID-19 uitbraak, heeft de Vlaamse regering op 3 april 2020 beslist om de subsidie van de dienstencheques tijdelijk met 8,64 euro te verhogen. Deze verhoging is voorzien voor dienstencheque-prestaties die geleverd worden in de periode van 16 maart 2020 tot 19 april 2020.

    Update 2 april: Verduidelijking van een aantal federale maatregelen.

    De dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben een update gekregen. In het Staatsblad verscheen een aangepaste versie van het ministerieel besluit. Zo mogen telecomwinkels openen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en op afspraak. Telecomwinkels die enkel accessoires verkopen, blijven dicht. Voor winkels voor medische hulpmiddelen geldt dezelfde beperking als voor de telecomwinkels. Meerdaagse schooluitstappen kunnen dit schooljaar niet meer. Huwelijken kunnen nog doorgaan, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor religieuze huwelijken gelden dezelfde voorwaarden. Begrafenisceremonies mogen plaatsvinden indien er maximaal 15 personen aanwezig zijn - met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Het lichaam van de overledene mag niet worden blootgesteld. Personen van hetzelfde gezin of huisgenoten die samen gaan wandelen of fietsen, hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden, en bij uitbreiding ook niet-essentiële reizen naar ons land.

    Update 2 april: Overzicht van alle maatregelen van de Vlaamse Overheid

    Om burgers, bedrijven en verenigingen maximaal te ondersteunen en door deze moeilijke tijd heen te helpen, neemt de Vlaamse overheid in haar bevoegdheidsdomeinen verschillende maatregelen.Al deze maatregelen werden overzichtelijk gebundeld op www.vlaanderen.be/maatregelen.

    Update 2 april: Patiënt kan nu ook vanop afstand terecht bij heel wat zorgverleners

    De coronacrisis verstoort de normale gang van zaken in de zorg. Opdat patiënten zeker de nodige zorg kunnen blijven krijgen, maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block teleconsultaties mogelijk met verschillende soorten zorgverleners. Meer informatie kun je vinden op www.info-coronavirus.be/teleconsultaties.

    Update 1 april: gemeentelijk containerpark opent op 7 april onder strikte voorwaarden

    Alle Vlaamse recyclageparken mogen op 7 april opnieuw de deuren openen, zolang de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gegarandeerd en de afvalophaling niet in het gedrang komt. Zo liet minister Zuhal Demir weten op 31 maart 2020. Het gemeentelijk containerpark zal aldus vanaf dinsdag 7 april 2020 om 12 uur opnieuw worden opgestart en dit met behoud van de bestaande DIFTAR-regeling maar enkel ten behoeve van particuliere gebruikers. De openingsuren worden aangepast tot dinsdag-vrijdag van 12u tot 18u en op zaterdag van 9u tot 17u. De regeling voor toelevering door zelfstandigen op woensdagvoormiddag wordt tijdelijk opgeschort.

    De volgende veiligheidsmaatregelen worden genomen:
    • De parkwachters wordt opgedragen om toe te zien op de verplichte 'social distancing' onder bezoekers en ten aanzien van het personeel. In dit kader worden parkwachters in het bijzonder gemachtigd om bij elke aanzet tot onveiligheid te dienstverlening te staken en de tussenkomst te vorderen van de lokale politie.
    • Er worden maximaal 6 gelijktijdige bezoekers op het containerpark toegelaten. De parkwachters worden gemachtigd om bij een te grote samenloop voor een fractie hiervan af te wijken.
    • Voor het aanrijden naar het containerpark geldt de volgende aanvullende regeling op het wegverkeer: middels een politiereglement dient alle aanrijden te gebeuren vanaf de Zomerweg en de Kouter. De lokale politie wordt gevraagd om bij een file van meer dan 10 voertuigen en het niet respecteren van de ‘social distancing’ in de file, de bezoekers door te sturen voor aanbieding op een later moment.

    Voor uw veiligheid: is er het verplicht gebruik van een kaartlezer om zelf en zonder contact, met de identiteitskaart aan te melden om zo meer afstand te houden tot het personeel van containerpark.

    Kom alleen naar het recyclagepark. Kom enkel met twee (leden van hetzelfde gezin!) als je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen. De parkwachter mag NIET helpen bij het uitladen. Minderjarige kinderen worden uitdrukkelijk verzocht om in de wagen te blijven zitten. We geven nog even mee dat de de verschillende afvalfracties (huisvuil, PMD, papier en karton, groenafval) nog steeds op dezelfde dag als nu het geval is, worden opgehaald, zoals vermeld op de afvalkalender.

    Update 1 april: Vlaamse regering kondigt nieuwe steunmaatregelen aan

    Naast de reeds aangekondigde steunmaatregelen door de federale overheid, liet de Vlaamse regering weten in een persconferentie een aantal aanvullende maatregelen te treffen:
    • een eenmalige compensatiepremie voor bedrijven de open blijven en een omzetverlies van minstens 60% kennen
    • dit geldt ook voor wie een bijberoep heeft, maar dan wel sociale bijdragen betaalt zoals iemand met een hoofdberoep, wie geen sociale bijdragen betaalt krijgt de helft van de premie bij een tewerkstelling van minder dan 80%
    • extra financiële regelingen voor bedrijven, achtergestelde leningen voor start-ups aan lage rente en een verhoging van de waarborgcapaciteit bij Gigarant
    • kinderopvang tijdens de paasvakantie zal kosteloos zijn voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar, aanbieders van de kinderopvang zullen een compensatie krijgen
    • in de komende weken worden nog een aantal maatregelen voor andere doelgroepen, zoals jeugd, sport en cultuur genomen

    Update 1 april: geen jeugdactiviteiten en kampen in de paasvakantie

    Wegens de coronamaatregelen worden alle jeugdwerkactiviteiten en kampen in de paasvakantie geannuleerd. Omdat veel jeugdorganisaties in financiële problemen kunnen komen door de afgelasting van hun activiteiten, roept de minister van Jeugd op om zoveel mogelijk solidariteit te tonen met jeugdorganisaties en het inschrijvingsgeld, indien mogelijk, niet terug te vragen.Deze vorm van solidariteit wordt nu ook fiscaal ondersteund. Wie het inschrijvingsgeld niet terugvraagt, kan nog steeds rekenen op een belastingvermindering voor kinderopvangkosten.

    Update 31 maart: verificatie van beschikbaarheid van hulpmiddelen in de strijd tegen COVID-19

    De overheid tracht de tekorten aan beschermingsmiddelen en andere in kaart te brengen en te remediëren. Indien u nood hebt aan bepaalde goederen om te helpen in de strijd tegen COVID-19 kan u met dit formulier als gezondheidszorgbeoefenaar of als bedrijf informeren naar de beschikbaarheid van bepaalde goederen (geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, medische hulpmiddelen/persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers, schorten, handschoenen, beademingsapparatuur,…). Het gevraagde materiaal wordt in de mate van het mogelijke gereserveerd op naam en ondergebracht in het provinciaal depot. Zodra het materiaal ter beschikking is wordt de gemeente gevraagd voor de levering aan huis. Let wel: deze applicatie is enkel bestemd voor professionelen.

    Update 31 maart: recyclageparken terug geopend vanaf 7 april

    Alle Vlaamse recyclageparken openen op 7 april opnieuw de deuren, zolang de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gegarandeerd en de afvalophaling niet in het gedrang komt.

    In de parken moeten de afstandsregels worden gerespecteerd, is het niet mogelijk om cash te betalen en worden slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten. Er wordt mogelijks politietoezicht voorzien en er kan voor gekozen worden op afspraak te werken. Er wordt gevraagd enkel naar het recyclagepark te gaan als het niet anders kan. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen.

    Update 30 maart: corona in onderwijs - mogelijke scenario's na de paasvakantie

    Op 30 maart 2020 vond opnieuw een constructief sociaal overleg plaats tussen de onderwijsminister, de vakbonden, de onderwijskoepels, het GO! en de CLB-centrumnetten over het verdere verloop van het schooljaar. Ook met vooraanstaande pedagogen werd er eind vorige week al overlegd. Doel was verschillende pistes te bekijken, uitgaande van 3 mogelijke scenario’s:

    • Scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie
    • Scholen starten opnieuw op in de loop van mei
    • Scholen starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie
    Er is consensus over de grote lijnen voor:
    • Tijdens de paasvakantie
    • Onderwijs mét de huidige coronamaatregelen na de paasvakantie
    • Onderwijs ná stopzetting van de bestaande coronamaatregelen

    Lees meer over de mogelijke scenario's en de grote lijnen op www.onderwijs.vlaanderen.be

    Update 28 maart: maatregelen Vlaamse materialen- en bodemwetgeving

    Om de rechtszekerheid voor burgers en ondernemingen en de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen in het licht van de verscherpte maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie, keurt de Vlaamse Regering een besluit goed met een aantal hoogdringende maatregelen, bestaande uit de verlenging, of indien nodig, opschorting van termijnen en de tijdelijke afwijking op procedures uit de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving. Daarbij wordt er in de regel voor gekozen om de bestaande termijnen in de diverse betrokken decreten en besluiten te verlengen voor een termijn van 30 of 60 dagen en af te wijken van bepaalde procedurevoorschriften voor de duur van de civiele noodsituatie. Ook worden enkele verplichtingen geschorst waarbij fysiek contact tussen personen moeilijk vermijdbaar is of waarbij een reëel risico op besmetting ontstaat.

    Update 28 maart: Vlaamse Regering keurt afwijking richtlijnen uitvaart goed (27 maart 2020)

    De uitbraak van een nieuw coronavirus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt, maakt het noodzakelijk om afwijkingen te voorzien op de geldende regels rond begraafplaatsen en lijkbezorging.

    De Vlaamse Regering keurt daarom het besluit goed tot afwijking van artikel 13 en 19 van het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Deze afwijking maakt het mogelijk om gedurende een periode van civiele noodsituatie rond de volksgezondheid met de nodige waardigheid meerdere stoffelijke overschotten tegelijkertijd te vervoeren en om het verplichte tweede advies van de geneesheer in geval van crematie weg te laten.

    Update 27 maart: maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 19 april

    Op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad werd meegedeeld dat de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 19 april. Op 19 april zal worden bekeken of er een aanvullende verlenging komt tot 3 mei en/of de maatregelen al dan niet worden aangepast. Alle lopende maatregelen blijven voorlopig van kracht. Een overzicht van de maatregelen kan gevonden worden op www.info-coronavirus.be en op deze pagina. De premier maakte duidelijk dat inbreuken op de opgelegde maatregelen sterk en streng beboet zullen worden.

    De Nationale Veiligheidsraad kwam ook met een aantal verduidelijkingen:
    • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld).
    • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.
    • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:
     • De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.
     • Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:
      • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
      • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.

    Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen. Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes. Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid.

    Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

    Update 26 maart: coronamaatregelen bij rijopleiding en rijexamens / voorlopig rijbewijs

    Alle rijopleidingen en rijexamens zijn sinds 16 maart 2020 opgeschort. De noodmaatregelen worden aangehouden zolang noodzakelijk. Voor voorlopige rijbewijzen die vervallen in de periode van de noodmaatregelen tegen het coronavirus, wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd. Kandidaat-bestuurders krijgen 4 maanden, te rekenen vanaf de dag die volgt op de einddatum van de noodmaatregelen. Ze hoeven geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer het voorlopig rijbewijs vervalt.

    Update 26 maart: aanpassingen in het Omgevingsloket – beslissingstermijnen – openbare onderzoeken

    Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020, werden in het Omgevingsloket de volgende aanpassingen uitgevoerd:
   • Openbare onderzoeken: alle lopende openbare onderzoeken worden verwijderd van het publiek loket en de acties om een openbaar onderzoek te starten worden ‘disabled’ tot 24 april (en verlengd indien nodig) zodat er geen nieuwe openbare onderzoeken kunnen bijkomen (ook niet via webdiensten). Voor de OP 24 MAART lopende openbare onderzoeken dient vanaf 24 april het openbaar onderzoek door het lokaal bestuur opnieuw gestart te worden met opgave van de resterende of gewenste termijn. Dus een openbaar onderzoek waar 24 maart de laatste dag was, dient voor minstens één dag ‘heropend’ te worden. De aankondigingsborden worden eerstdaags opgehaald en zullen met aangepaste datum opnieuw geplaatst worden bij de herstart van het openbaar onderzoek.
   • Openbare onderzoeken waarvan de voorbije dagen een startdatum was doorgegeven zullen niet gepubliceerd worden en dienen opnieuw gestart te worden na 24 april.

   Bij het herstarten van een lopend openbaar onderzoek met een aangepaste termijn moet ook aan de initiatiefnemer de opdracht gegeven worden om de datum op de affiche aan te passen.

   Beroepsperioden en termijn ‘uitvoerbaarheid beslissing’: de gehanteerde termijnen in het publiek loket en het burgerloket worden via een datapatch verlengd met dertig dagen.

   Meer informatie over het besluit van de Vlaamse Regering vind u op de website. Indien u in dit bericht of op de website geen antwoord vindt op uw vraag, dan kan u uw vraag richten aan bjo.omgeving@vlaanderen.be.

   Update 26 maart: ActiviteitenAgenda april 2020 - achterhaald

   De samenloop van de doorlooptijd voor het opmaken van de gemeentelijke ActiviteitenAgenda (opmaak, drukwerk en verzending via Bpost) en de intussen genomen maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus met de sluiting van de culturele centra en de afgelasting van alle activiteiten, maakt dat deze agenda vanzelfsprekend achterhaald is.

   Wij wensen ons te verontschuldigen voor deze onbedoeld verkeerde communicatie, die beter niet was bezorgd. Laat ons hopen dat wij in de komende weken opnieuw het lokaal verenigingsinitiatief kunnen promoten.

   Wij berichten u verder, onder andere via www.jabbeke/corona. Zijn er dringende vragen dan kunt u steeds terecht via gemeentehuis@jabbeke.be en 050/81 02 11.

   Update 26 maart: Gemeente Oostkamp bereidt een tijdelijk medisch triagecentrum voor in de Valkaart

   Op vraag van de federale overheid en in samenwerking met de huisartsenkring bereidt de gemeente Oostkamp een medisch triagecentrum voor in De Valkaart. Op die manier wordt vermeden dat zieke patiënten samen in de wachtzaal van de huisarts terecht komen en elkaar besmetten. In dat centrum wordt door een arts vastgesteld of een patiënt naar het ziekenhuis moet of niet. Je mag er enkel naartoe nà expliciete doorverwijzing door de eigen huisarts. Het centrum is zonder afspraak NIET toegankelijk!! Het zijn de huisartsen en ziekenhuizen die de effectieve opstart bepalen. Dit zou kunnen opgestart worden in de komende dagen. Meer info op www.oostkamp.be.

   Update 26 maart: Levering en verdeling van mondmaskers – stand van zaken

   Sinds het begin van de coronacrisis in België zijn er verschillende golven van levering en verdeling van mondmaskers georganiseerd.

   Tot op 24 maart zijn er al 16.500.000 chirurgische maskers en 544.000 FFP2-maskers in België aangekomen en verdeeld, of worden momenteel verdeeld. Verdere leveringen zijn gepland voor de komende twee weken, waaronder een dagelijkse levering van FFP2-maskers. In totaal zijn er 30.500.000 chirurgische maskers en 5.359.000 FFP2-maskers besteld.

   De bestellingen van de maskers worden zowel door de federale overheid als door de gewestelijke overheden geplaatst. De verdeling wordt gecoördineerd door de gouverneurs van de provincies. Om de mondmaskers efficiënt te kunnen verdelen, hebben de overheden de volgende prioritaire doelgroepen aangewezen: ziekenhuizen, ambulances, triagecentra, gezondheidswerkers, laboratoriumpersoneel en verdachte/bevestigde gevallen in woonzorgcentra.

   Er is een speciale taskforce opgericht om de leveringen op te volgen en om nieuwe bestellingen te plaatsen zodra dat nodig is. De overheden hebben ook een strategische voorraad aangelegd. Het gaat momenteel om 422.060 maskers, waarvan 286.510 chirurgische maskers en 135.550 FFP2-maskers.

   Update 25 maart: Mogen er nog (bouw)werken worden uitgevoerd bij de mensen thuis?

   Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen). Die specifieke depannages en herstellingen mogen uitgevoerd worden. Andere werkzaamheden bij de mensen thuis (binnen in huis) mogen niet! Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing-maatregelen. Dit geldt ook voor binnenactiviteiten in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Die mogen dus nog doorgaan. Handelaars in bouwmaterialen mogen hun klanten blijven bevoorraden als het voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m² is.

   Update 25 maart: Consultaties Kind en Gezin worden op 1 april hervat

   Kind en Gezin staat vanaf woensdag 1 april terug paraat om kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus 🤗 Met een minimale dienstverlening: onze eerste focus ligt op vaccinaties 💉 Daarnaast zorgen we ook voor een consult voor de pasgeborenen. Tijdens de consulten wordt er absoluut rekening gehouden met de verstrengde maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te verhinderen. Zo zullen alle verpleegkundigen en artsen een mondmasker dragen. Het is dus absoluut veilig om opnieuw naar het consultatiebureau te komen!

   Update 25 maart 2020: Nooddecreet coronavirus – omgevingsvergunning

   De Vlaamse Regering heeft op 24 maart een besluit getroffen over de termijnen van de omgevingsvergunningsprocedure. De beslissingstermijnen voor lopende dossiers zijn in het kader van corona-maatregelen vanaf 24 maart verlengd. Nieuwe en lopende openbare onderzoeken worden opgeschort. De beroepstermijn verlengt met dertig dagen. Meer info vindt u op deze website.

   Bekijk hier het decreet, het besluit en de toelichting.

   Update 25 maart: Uitzonderlijk en voorlopig versoepelde administratieve maatregelen aspect bevolking en afgifte identiteitskaarten

   Om de verspreiding van dit virus te vermijden en de continuïteit van de essentiële diensten voor de bevolking te garanderen vindt u hieronder verschillende versoepelde maatregelen voor wat betreft de aspecten bevolking en afgifte van identiteitskaarten voor Belgen. Lees meer via onze website.

   Update 24 maart: 10 praktische richtlijnen voor veilig bewegen, trainen en sporten tijdens de coronaperiode

   Wetenschappers, artsen en organisaties als ISB roepen op: #blijfsporten. Verpreid jij mee deze 10 tips of lees je de ondersteunende open brief?
   1. Als je nu pas begint met sporten of bewegen, bouw het dan heel langzaam op.
   2. Beweeg, train of sport, maar kalm aan: niet intensief en niet te lang aan één stuk.
   3. Doe je normaal duurinspanningen? Kies dan nu voor intervalactiviteiten.
   4. Oefen wanneer het kan in de open lucht (buiten, tuin, koer, balkon…).
   5. Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen.
   6. Sport nu bij voorkeur in je eentje (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot).
   7. Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan anderhalve meter afstand en doe geen high fives of handshakes.
   8. Doe niets samen in de marge van je sportactiviteit: niet samen met de auto naar de sportactiviteit, niet samen omkleden,…
   9. Raak alleen je eigen materiaal aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek, maar ook alleen persoonlijk sportmateriaal als een pallet, racket, bal, fiets, step,…
   10. Sport niet als je ziek bent, ook niet individueel. Onthoud ook dat je na koorts niet meteen weer mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts hebt gehad. Na bv. 3 dagen koorts begin je dus pas op dag 7 weer te sporten.

   Blijf bewegen en sporten dus, maar laat je niet verleiden plots intensievere dingen te gaan doen. Als je het volgens deze richtlijnen doet, zal het je weerstand ten goede komen en ben je weer wat beter gewapend tegen het coronavirus.

   Update 24 maart: Kappers mogen vanaf 25 maart om 8u de deuren sluiten

   Na aandringen van de sector heeft de Nationale Veiligheidsraad alsnog ingestemd met de sluiting van de kapsalons. Vanaf 25 maart om 8u mogen ze de deuren sluiten.

   Update 23 maart: Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid - kinderopvang

   Kinderopvang blijft open. De prioriteit gaat daarbij naar kinderen van ouders met een job in een cruciale sector en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Voor schoolkinderen moeten scholen en buitenschoolse opvang al zeker tot de paasvakantie openblijven. Het is belangrijk dat de samenstelling van de groep kinderen dezelfde blijft. Vermijd daarom initiatieven waarbij vrijwilligers kinderen bij elkaar brengen die daarvoor geen contact hadden.

   Update 23 maart: Wandel- en fietspaden provinciedomeinen terug open voor buurtbewoners

   De wandel- en fietspaden in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen gaan vanaf maandag 23 maart terug open voor buurtbewoners. De parkings blijven echter dicht. Dit gebeurt na evaluatie en overleg tussen de Nationale Veiligheidsraad, de gouverneur en het provinciebestuur. Het provinciebestuur benadrukt wel dat deze versoepeling enkel voor buurtbewoners is. Wandelen en sporten in eigen omgeving kan en wordt zelfs aanbevolen. Meer info via deze website.

   Update 23 maart: Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten

   Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Natuur en Bos benadrukken dat jagen en vissen op dit moment verboden buitenactiviteiten zijn. Het federaal crisiscentrum bevestigt dat het gaat om niet-essentiële verplaatsingen. De minister herhaalt de oproep aan alle Vlamingen om zich niet te verplaatsen als dat niet strikt noodzakelijk is.

   Update 22 maart: bewonersbrief inzake coronamaatregelen

   Op vandaag zijn er mensen die niet de mogelijkheid hebben om zich digitaal te informeren. Omwille van die reden wordt op dinsdag 24 maart een bewonersbrief uitgestuurd.

   Update 21 maart: ActiviteitenAgenda april 2020 - aandacht

   De ActiviteitenAgenda editie april 2020 valt binnenkort bij u in de bus. Omwille van het feit dat de ActiviteitenAgenda reeds was aangeleverd voor druk vóór de federale en gemeentelijke maatregelen in het kader van het coronavirus van kracht werden, zult u merken dat heel wat activiteiten ondertussen werden geannuleerd. Wil hiermee rekening houden en dank voor uw begrip.

   Update 20 maart: Provinciedomeinen worden gesloten

   Als aanvullende maatregel van de Nationale Veiligheidsraad ter bestrijding van de coronacrisis worden de provinciedomeinen voor het publiek gesloten. Het gaat om Baliekouter (Dentergem-Wakken), Bergelen (Wevelgem), Bulskampveld (Beernem), d’Aertrycke (Torhout), Fort van Beieren (Brugge-Koolkerke), Gavers (Harelbeke-Deerlijk), IJzerboomgaard (Diksmuide), Palingbeek (Ieper-Zillebeke), Raversyde (Oostende), Sterrebos (Roeselare-Rumbeke), ’t Veld (Ardooie), Tillegembos (Brugge-Sint-Michiels), Wallemote-Wolvenhof (Izegem), Zeebos (Blankenberge). Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist werd al gesloten.

   Update 19 maart: oproep inleveren mondmaskers in gemeentelijke apotheken

   Door het nijpend tekort aan mondmaskers wordt vanuit de medische wereld opgeroepen om mondmaskers via de bevolking in te zamelen.

   Inwoners van de gemeente Jabbeke kunnen mondmaskers die zij thuis bewaren, inleveren bij alle apotheken van de gemeente:
   • Apotheek Coorevits, Dorpsstraat 70, Jabbeke
   • Apotheek Vandewynckel, Dorpsstraat 1, Jabbeke
   • Apotheek Vedastus, Vedastusstraat 31a, Zerkegem
   • Apotheek Degroote, Eernegemweg 14, Snellegem
   • Apotheek De Pauw, Oude Dorpsweg 85, Varsenare
   • Apotheek De Thems, Gistelsteenweg 30, Varsenare

   Mogen wij rekenen op uw solidariteit?

   Update 19 maart: Medisch triagepunt op site sportcomplex Daverlo

   Vanaf vrijdag 20 maart komt er een medisch triagepunt op de site van Sportcomplex Daverlo (Dries 2, 8310 Assebroek) voor het arrondissement Brugge. Het doel van dit triagepunt is om personen die vermoedelijk besmet zijn met Covid-19 in de veiligst mogelijke omstandigheden te onderzoeken en te bepalen wie er thuis kan verzorgd worden of wie er gehospitaliseerd moet worden.

   Een bezoek aan het triagepunt gebeurt na doorverwijzing van je huisarts. Je kunt niet op eigen initiatief naar het triagepunt komen. Contacteer je persoonlijke huisarts telefonisch. Tijdens het weekend kun je terecht op het nummer 1733 van de wachtdienst.

   Update 19 maart: Federale maatregelen omtrent logies

   Vakantiewoningen, vakantiehuisjes, campings, B&B’s, vakantieparken,... moeten verplicht sluiten! Alleen hotels mogen nog openblijven om te beantwoorden aan de vraag naar overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Er mag echter geen toegang zijn tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. Ontbijt en eten serveren op de kamer mag wel. Uiteraard moeten de nieuwe maatregelen en de regels rond ‘social distancing’ worden gerespecteerd en gegarandeerd.

   Medisch triagepunt arrondissement Brugge vanaf 20 maart op de site van Sportcomplex Daverlo (Dries 2, 8310 Assebroek). Het doel van dit triagepunt is om personen die vermoedelijk besmet zijn met Covid-19 in de veiligst mogelijke omstandigheden te onderzoeken en te bepalen wie er thuis kan verzorgd worden of wie er gehospitaliseerd moet worden.

   Een bezoek aan het triagepunt gebeurt na doorverwijzing van je huisarts. Je kunt niet op eigen initiatief naar het triagepunt komen. Contacteer je persoonlijke huisarts telefonisch. Tijdens het weekend kun je terecht op het nummer 1733 van de wachtdienst.

   Wat doe je NIET? Ga NIET zelf naar de huisarts. Ga NIET zelf naar de spoedafdeling‼ Ga NIET naar een triagepunt zonder doorverwijzing van de huisarts‼️

   Update 18 maart: Bijkomende steunmaatregelen: vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, btw en bedrijfsvoorheffing

   Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën.

   De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten. Ontdek alle maatregelen en nieuws via https://financien.belgium.be/nl/coronavirus.

   Update 18 maart: De federale maatregelen worden verstrengd

   • Het algemeen advies luidt: alle niet strikt noodzakelijke contacten moeten vermeden worden. Burgers moeten thuisblijven en contact met de buitenwereld maximaal vermijden, met uitzondering van de familieleden, het werk en essentiële verplaatsingen zoals naar de winkel, de apotheek of het benzinestation. Andere verplaatsingen dienen te worden beperkt.
   • Alle samenscholingen worden verboden. Bewegen in openlucht blijft mogelijk en wordt zelfs aangemoedigd (vb. wandeling of fietstocht). Dit is verboden in groep. Je mag enkel met je gezinsleden op pad of met 1 andere persoon.
   • Thuiswerken wordt de regel. Enkel bedrijven waarvoor dat niet mogelijk is, kunnen open blijven, maar enkel indien de regels voor social distancing gerespecteerd worden. Bedrijven die hun werknemers nodeloos toch verplichten om naar het werk te komen, riskeren een fikse boete. Deze regels gelden niet voor sectoren die een essentiële dienst verlenen.
   • Niet-essentiële winkels moeten dicht. Enkel voedingswinkels (mogen geopend zijn van 7u tot 22u), apotheken, diervoedingswinkels, tankstations, banken, postkantoren en krantenwinkels mogen openblijven. De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per tien vierkante meter en maximaal 30 minuten. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Kappers mogen maar één klant per keer toelaten. Lokaalmarkten op privéterrein zijn verboden. Ook openbare markten gaan niet door, met uitzondering van voedingskramen die echt noodzakelijk zijn.
   • Garagisten en fietsenhandelaars moeten hun toonzalen sluiten. Ze mogen dus geen mensen toelaten in de showroom. Dringend herstel van auto's en fietsen mag wel. Uiteraard moet er ten allen tijden rekening gehouden worden met social distancing.
   • De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector worden gesloten. Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden.
   • Hotels mogen open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant. Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn toegestaan.
   • Voor het onderwijs blijven de maatregelen zoals ze waren aangehouden. Kinderdagverblijven blijven open.
   • Begrafenissen enkel intiemste kring.

   In alle omstandigheden moet je rekening houden met de sociale distancing. Maar wat betekent dit nu precies? Dat houdt in dat je minimum 1.5 meter tussen personen moet houden. Dit geldt niet enkel in winkels, maar ook op je werk, tussen vrienden, familieleden, dus in ALLE omstandigheden. Dit is van het grootste belang om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor meer informatie verwijzen we naar het ministrieel besluit van 18 maart 2020.