Lokale handelaars en bedrijven

Maatregelen en informatie Ondersteuning Take-away/afhaal Info over andere handelszaken Nuttige links

Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt. We verwijzen graag naar de onderdelen dienstverlening en maatregelen. Dank voor uw begrip.

Eindejaarsactie 'Win uw kasticket terug'

De Raad voor Lokale Economie organiseert i.s.m. het gemeentebestuur Jabbeke de eindejaarsactie 'Win uw kasticket terug'. Hiermee wensen ze tevens de lokale handelaars een hart onder de riem te steken.

Tussen 1 december 2020 en 31 januari 2021 kunnen de klanten in Jabbeke en deelgemeenten hun kasticket in een daarvoor voorziene doos bij de lokale handelaar deponeren (naam en telefoonnummer op het kasticket noteren).

In februari 2021 worden er per lokale handelaar twee winnaars getrokken. De winnaars krijgen hun betaalde bedrag terug met een maximum van 25 euro.

Aan de ingang van elke deelnemende zaak zal je een rode loper zien liggen en op het etalageraam een gedicht dat aangepast is aan de activiteit van de lokale handelaar. #jabbeke #gemeentejabbeke

Coronacrisis - gemeentelijke relancemaatregelen

Door de gemeenteraad werden de volgende ondersteunende maatregelen goedgekeurd:

 1. Steunmaatregelen aan kwetsbare gezinnen via het OCMW

  Geraamd wordt dat OCMW Jabbeke uit verschillende ‘coronafondsen’ een bijkomende dotatie ontvangt van 38.919 euro. Door het OCMW worden passende ondersteunende maatregelen genomen ten behoeve van kwetsbare gezinnen en dit in het kader van energie, wonen, werk en sociale bescherming, kinderopvang en voedselhulp. Meer informatie kan bij OCMW Jabbeke via het telefoonnummer 050/81 01 80 of via mail aan ocmw@jabbeke.be.

 2. Voor de sector lokale economie

  Door de Vlaamse overheid waren midden juni 263 hinderpremies en 524 compensatiepremies voor bedrijven in Jabbeke uitbetaald, met een geraamd bedrag van 1,5 miljoen euro.

  De gemeente ontvangt geen subsidie, maar wenst vanuit haar eigen middelen te ondersteunen. Er werd niet gekozen voor aanvullende subsidies of eenmalige aankoopbons omdat dit weinig selectief is in zijn ondersteuning en omdat een dergelijke gemeentelijke actie dan slechts een heel beperkte bijkomende steun is ten opzichte van de federale en Vlaamse steunmaatregelen.

  Er werd op advies van de Raad voor Lokale Economie wel goedkeuring gegeven voor het ter beschikking stellen van ontsmettend materiaal en voor een subsidie bij de aankoop van handdesinfectie-apparatuur. Daarnaast komt er een ondersteunende actie ‘Win uw kasticket terug’. Voor verdere info kan je terecht via www.jabbeke.be/bestanden/CoronaLokaleEconomie.pdf.

  Daarnaast werd er door de gemeenteraad ten principiële beslist om de beschikbare middelen te investeren in het uitwerken van een concept ‘Smart Cities’, waarbij dan gepoogd wordt om het lokale middenstandsinitiatief te koppelen aan doelgerichte initiatieven zoals de fietsmobiliteit.

 3. Voor de sector sport, jeugd en cultuur

  De gemeente ontvangt van de Vlaamse overheid extra middelen voor cultuur, sport en jeugd - 153.499 euro. Vrijetijdsverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur, betalen in Jabbeke geen vergoedingen. In het algemeen wordt afgesproken om, ondanks de verminderde activiteit ten gevolge van de coronacrisis, het subsidieniveau voor alle verenigingen aan te houden.

  Verder werd een geheel van relancemaatregelen voor sport, jeugd en cultuur goedgekeurd. Voor de belanghebbende verenigingen en initiatiefnemers, de volledige teksten onder www.jabbeke.be/bestanden/CoronaSJC.pdf.

  De krachtlijnen van de relancemaatregelen voor het verenigingsleven zijn de volgende:
  • Het terugbetalen van de effectief geleden schade (dus geen vergoedingen van winstderving, minderontvangst, winstverwachting of spontane terugbetaling lidgelden of huurgelden).
  • Het ten laste nemen van de specifieke kosten verricht voor de aankoop van veiligheidsmateriaal.
  • De terugbetaling van de specifieke kosten voor jeugdverenigingen in het kader van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij zomerkampen.
  • Een gemeentelijke tussenkomst van 75% bij de aankoop door verenigingen van EHBO-materiaal.
  • Ondersteuning van hernemend en nieuw op te starten verenigingsinitiatief dat doorgaat in één van de gemeentelijk culturele centra of gebouwen voor vrijetijd en gericht is op een breed publiek verder dan de leden van de vereniging.
  • Ondersteuning van wijk-, kermis- en marktinitiatieven.
  • Een bijzondere aanvullende coronadotatie voor verenigingen die ten gevolge van de coronacrisis specifieke noden hebben.

Update 31 juli: Nieuwe coronamaatregelen voor ondernemers

VLAIO heeft een nieuwsbrief verstuurd, om ondernemers en bedrijven te informeren over een aantal coronagerelateerde onderwerpen.

Update 17 juli: Corona-ondersteuningspremie voor ondernemingen: deadline 15 augustus

Omwille van de coronamaatregelen kennen sommige ondernemingen een serieuze omzetdaling. De corona-ondersteuningspremie is er om hen financieel te ondersteunen. De corona ondersteuningspremie bedraagt 2.000 euro. Voor wie een bijberoep uitoefent, bedraagt de premie 1.000 euro. Ondernemingen kunnen de premie aanvragen tot en met 15 augustus 2020. U vindt meer informatie op de website van VLAIOa>.

Update 9 juli: Mondmaskers vanaf 11 juli verplicht in verschillende binnenruimtes

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen heeft donderdagavond 9 juli beslist dat het dragen van een mondmasker vanaf zaterdag 11 juli verplicht is in verschillende binnenruimtes. Na overleg met de experten van de GEES heeft het Overlegcomité nu beslist om dat advies te volgen. Vanaf zaterdag wordt het dragen van een mondmasker verplicht in winkels en winkelcentra, in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.

"Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties", zegt het kabinet van premier Sophie Wilmès in een mededeling.

Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie.

Het gemeentebestuur Jabbeke verdeelt vanaf maandag stickers omtrent het dragen van mondmaskers bij de handelaars en winkeliers. Wie de sticker reeds wenst te downloaden kan dit via mondmaskerswinkel.pdf.

Update 8 juli: VLAIO bundelt informatie ondernemers heropstart corona

Nu de economie heropleeft, willen ondernemers hun zaak nieuw leven inblazen. Om hen te helpen met uitdagingen en ambities post-corona, bundelt VLAIO alle steun- en begeleidingsinitiatieven.

Bekijk het overzicht van alle financiering, begeleiding en tips voor de heropstart na corona op de website van VLAIO.

Upate 1 juli: Nieuw Ministerieel Besluit met versoepelingen voor feestzalen en cateraars

Het Ministerieel Besluit is opnieuw gepubliceerd. Sinds vorige week woensdag, toen de laatste Nationale Veiligheidsraad plaatsvond, heeft Horeca Vlaanderen nog versoepelingen bekomen om alles werkbaarder te maken. Meer info op deze website.

Gids voor de veilige heropstart van de horeca

Om de heropening van de horeca te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips samengesteld en ook communicatiedragers om de zelfstandigen en winkeliers te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten. Bedoeling is een nieuwe golf van COVID-19-besmettingen te voorkomen.De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurateurs/café-uitbaters, hun personeel en hun klanten. De gids is beschikbaar in het Frans, Nederlands en binnenkort ook in het Duits en Engels.

Tips voor het heropenen van de winkels

Fase 1B van het exitplan voor de crisis is de eerste stap naar de heropening van kleinhandelszaken. Een gids met tips en een affiche moeten zelfstandigen en winkeliers helpen hun activiteiten te hervatten in veilige omstandigheden. Bedoeling is een nieuwe golf van COVID-19-besmettingen te voorkomen.

De gids bevat een reeks generieke preventiemaatregelen die als minimaal en noodzakelijk worden beschouwd om te zorgen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten. Die tips omvatten onder meer:
 • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
 • hygiënemaatregelen
 • manieren om fysiek contact te beperken
 • bepalingen voor betaling aan de kassa
 • klanteninformatie
 • organisatie van ambulante handel

U kunt de gids hier downloaden.

Uitstel voor RSZ-betalingen eerste en tweede kwartaal

Om ondernemingen te helpen deze economisch moeilijke periode van de coronacrisis te overbruggen, heeft de federale regering beslist om RSZ-betalingen voor het eerste en tweede kwartaal uit te stellen tot 15 december 2020.

Drie groepen hebben recht op het betalingsuitstel :
 1. Hebt u een onderneming in de horeca, de feest-, recreatie- of cultuursector of is uw onderneming een winkel of handelszaak die verplicht is gesloten? Dan hebt u recht op automatisch betalingsuitstel. Met de nieuwe toepassing Check betalingsuitstel kunt u zelf nagaan of u tot deze groep behoort.
 2. Hebt u zelf beslist uw onderneming volledig te sluiten omdat u de gezondheidsvoorschriften niet kon naleven? Of hebt u uw productie en verkoop stopgezet om andere redenen, bijvoorbeeld omdat u geen leveringen meer ontvangt? In dat geval hebt u recht op betalingsuitstel, mits u de verklaring op eer bij sluiting invult.
 3. Is uw onderneming actief gebleven maar denkt u dat uw omzet of loonmassa met minstens 65% zal verminderen in het tweede kwartaal 2020?

  Ook dan hebt u recht op betalingsuitstel, mits u de verklaring op eer bij omzetverlies invult.

Wilt u meer details over de ondernemingen die van het uitstel gebruik kunnen maken? Of over de bedragen waarop het uitstel betrekking heeft? Lees dan zeker de pagina over het betalingsuitstel op de website van de RSZ.

Compensatiepremie aan te vragen vanaf 5 mei

Vanaf 5 mei kunnen ondernemingen hun aanvraag indienen voor de compensatiepremie. De premie bedraagt 3000 euro en is een compensatie voor ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten, maar een zware omzetdaling hebben geleden van minstens 60% als gevolg van de coronamaatregelen. Ondernemingen die zich vooraf hadden aangemeld, kunnen vandaag 4 mei hun aanvraag al indienen.

Bekendmaking cijfers Jabbeke aangevraagde en uitbetaalde hinderpremies en dagvergoedingen

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. Op woensdag 29 april werden de cijfers bekendgemaakt per gemeente/stad over het aantal aanvragen en het aantal aanvragen dat reeds werd uitbetaald.

Voor Jabbeke bedroeg het aantal aanvragen 317, waarvan er reeds 245 werden uitbetaald. Daarnaast zijn er reeds 185 aanvragen goedgekeurd voor de bijkomende dagvergoeding (160 euro/dag). Aldus geraamd betekent dit tot op heden voor het grondgebied van Jabbeke een tussenkomst van de Vlaamse Overheid, voor ondernemers en bedrijven, van ongeveer 1,6 miljoen euro.

Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden. Wil je deze info zodra beschikbaar in je mailbox ontvangen, laat jouw gegevens via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie achter.

Maatregelen en informatie

Update 15 juni: Nieuwe maatregelen om ondernemers te ondersteunen

Zo wordt de looptijd van de coronahinderpremie en de aanvullende compensatiepremie verlengd.

Daarnaast krijgen ondernemers met een groot omzetverlies een aanvullende compensatiepremie van 2000 euro.  Ook is er een handelshuurlening voor ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen.

De regering kondigde op 17 maart extra maatregelen aan om de coronaverspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf 18 maart (12u) tot en met 3 mei. Wat Unizo zeker weet, vind je hieronder.Elk item is een link.(Bron: Unizo)

Ondersteuning

De coronacrisis treft niet alleen individuen maar ook onze economie. Zo zijn tal van lokale handelaars noodzakelijkerwijs gedwongen om hun zaak te sluiten. Er wordt dan ook gepoogd om de handelaars die nog mogen openblijven, optimaal te ondersteunen. Vandaag kregen de voedingswinkels, bakkers, slagers en apotheken stickers ter verduidelijking van de maatregelen en social distancing.

Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden.Wil je deze info zodra beschikbaar in je mailbox ontvangen, laat jouw gegevens via www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie achter.

Take-away/afhaal/webshop

Hieronder kunt u een lijst vinden van handelszaken die een take-away, levering aan huis, afhaalpunt of webshop organiseren, die bij ons op vandaag zijn gekend. Staat u nog niet tussen de lijst, stuur dan een mailtje naar jeugddienst@jabbeke.be.

 • OKay - Jabbeke
 • Tel: 050/81 50 42
 • Email: /
 • Website: www.okay.be

Info over overige handelszaken

Hieronder kunt u een lijst vinden van handelszaken die een webshop of afhaalpunt organiseren, die bij ons op vandaag zijn gekend. Staat u nog niet tussen de lijst, stuur dan een mailtje naar jeugddienst@jabbeke.be.

 • Woondecoratie, verf en schildertoebehoren Jonckheere bvba
 • Tel: 050/81 11 22 - 0472/83 97 96
 • Email: dekor.jonckheere@skynet.be
 • Website: /

Nuttige links