#Samentegencorona

Coronacrisis - gemeentelijke relancemaatregelen

Door de gemeenteraad werden de volgende ondersteunende maatregelen goedgekeurd:

 1. Steunmaatregelen aan kwetsbare gezinnen via het OCMW

  Geraamd wordt dat OCMW Jabbeke uit verschillende ‘coronafondsen’ een bijkomende dotatie ontvangt van 38.919 euro. Door het OCMW worden passende ondersteunende maatregelen genomen ten behoeve van kwetsbare gezinnen en dit in het kader van energie, wonen, werk en sociale bescherming, kinderopvang en voedselhulp. Meer informatie kan bij OCMW Jabbeke via het telefoonnummer 050/81 01 80 of via mail aan ocmw@jabbeke.be.

 2. Nieuwe dienstverlening OCMW Jabbeke - tegemoetkoming kosten psychosociale dienstverlening t.g.v. COVID-19

  Het coronavirus laat niemand onberoerd. Zowat iedereen heeft het moeilijk met de noodzakelijke én herhaalde coronamaatregelen. De persoonlijke en maatschappelijke impact zijn groot: zorgverleners moeten zware prestaties leveren, bedrijven zien de economische gevolgen met lede ogen aan,

  Heel veel mensen zijn ook angstig: ze willen niet ziek worden, ze vrezen beslissingen zoals isolatie of quarantaine, jong én oud heeft het lastig.

  De Vlaamse en Federale overheid kenden de voorbije maanden belangrijke subsidies toe aan de lokale besturen om mede-ondersteuning te krijgen bij de aanpak van de coronacrisissen. OCMW Jabbeke vindt het belangrijk ook aandacht te houden voor het psychisch welzijn. Er is nood aan fysieke én geestelijke gezondheid.

  Vanuit deze bekommernis biedt OCMW Jabbeke financiële tussenkomst in de uitgaven voor psychosociale hulpverlening.

  Hiervoor gelden slechts een beperkt aantal voorwaarden:
  • Inwoner zijn van Groot-Jabbeke
  • Leeftijd is niet bepalend
  • Ten gevolge van Covid-19 nood hebben aan psychosociale hulpverlening

  Er is vrije keuze van psychiater of psycholoog, … De hulpverlener die geraadpleegd wordt, dient wel een erkende professional te zijn.

  Bij vragen over deze dienstverlening kan contact worden opgenomen met mevr. Inge Welvaert, deskundige sociale dienst bij OCMW Jabbeke, te bereiken via tel 050/81.01.85, of e-mail inge.welvaert@jabbeke.be.

 3. Voor de sector lokale economie

  Door de Vlaamse overheid waren midden juni 263 hinderpremies en 524 compensatiepremies voor bedrijven in Jabbeke uitbetaald, met een geraamd bedrag van 1,5 miljoen euro.

  De gemeente ontvangt geen subsidie, maar wenst vanuit haar eigen middelen te ondersteunen. Er werd niet gekozen voor aanvullende subsidies of eenmalige aankoopbons omdat dit weinig selectief is in zijn ondersteuning en omdat een dergelijke gemeentelijke actie dan slechts een heel beperkte bijkomende steun is ten opzichte van de federale en Vlaamse steunmaatregelen.

  Er werd op advies van de Raad voor Lokale Economie wel goedkeuring gegeven voor het ter beschikking stellen van ontsmettend materiaal en voor een subsidie bij de aankoop van handdesinfectie-apparatuur. Daarnaast komt er een ondersteunende actie ‘Win uw kasticket terug’. Voor verdere info kan je terecht via www.jabbeke.be/bestanden/CoronaLokaleEconomie.pdf.

  Daarnaast werd er door de gemeenteraad ten principiële beslist om de beschikbare middelen te investeren in het uitwerken van een concept ‘Smart Cities’, waarbij dan gepoogd wordt om het lokale middenstandsinitiatief te koppelen aan doelgerichte initiatieven zoals de fietsmobiliteit.

 4. Voor de sector sport, jeugd en cultuur

  De gemeente ontvangt van de Vlaamse overheid extra middelen voor cultuur, sport en jeugd - 153.499 euro. Vrijetijdsverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur, betalen in Jabbeke geen vergoedingen. In het algemeen wordt afgesproken om, ondanks de verminderde activiteit ten gevolge van de coronacrisis, het subsidieniveau voor alle verenigingen aan te houden.

  Verder werd een geheel van relancemaatregelen voor sport, jeugd en cultuur goedgekeurd. Voor de belanghebbende verenigingen en initiatiefnemers, de volledige teksten onder www.jabbeke.be/bestanden/CoronaSJC.pdf.

  De krachtlijnen van de relancemaatregelen voor het verenigingsleven zijn de volgende:
  • Het terugbetalen van de effectief geleden schade (dus geen vergoedingen van winstderving, minderontvangst, winstverwachting of spontane terugbetaling lidgelden of huurgelden).
  • Het ten laste nemen van de specifieke kosten verricht voor de aankoop van veiligheidsmateriaal.
  • De terugbetaling van de specifieke kosten voor jeugdverenigingen in het kader van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij zomerkampen.
  • Een gemeentelijke tussenkomst van 75% bij de aankoop door verenigingen van EHBO-materiaal.
  • Ondersteuning van hernemend en nieuw op te starten verenigingsinitiatief dat doorgaat in één van de gemeentelijk culturele centra of gebouwen voor vrijetijd en gericht is op een breed publiek verder dan de leden van de vereniging.
  • Ondersteuning van wijk-, kermis- en marktinitiatieven.
  • Een bijzondere aanvullende coronadotatie voor verenigingen die ten gevolge van de coronacrisis specifieke noden hebben.

Eindejaarsactie 'Win uw kasticket terug'

De Raad voor Lokale Economie organiseert i.s.m. het gemeentebestuur Jabbeke de eindejaarsactie 'Win uw kasticket terug'. Hiermee wensen ze tevens de lokale handelaars een hart onder de riem te steken.

Tussen 1 december 2020 en 31 januari 2021 kunnen de klanten in Jabbeke en deelgemeenten hun kasticket in een daarvoor voorziene doos bij de lokale handelaar deponeren (naam en telefoonnummer op het kasticket noteren).

In februari 2021 worden er per lokale handelaar twee winnaars getrokken. De winnaars krijgen hun betaalde bedrag terug met een maximum van 25 euro.

Aan de ingang van elke deelnemende zaak zal je een rode loper zien liggen en op het etalageraam een gedicht dat aangepast is aan de activiteit van de lokale handelaar. #jabbeke #gemeentejabbeke

Update 20 mei: Bedeling gemeentelijke mondmaskers van start

Vanaf vandaag werd gestart met de bedeling van de gemeentelijke mondmaskers. De mondmaskers voor de 6- tot 12-jarigen werden nog niet geleverd en worden aanvullend bedeeld, net als de federale mondmaskers. Mocht u evenwel nog geen mondmaskers hebben ontvangen, ons personeel en talrijke vrijwilligers zijn druk in de weer om dit zo spoedig als mogelijk te realiseren. We danken u alvast voor uw begrip.

Gemeente Jabbeke start campagne 'Koop lokaal in Jabbeke en win!'

De coronacrisis treft niet alleen individuen maar ook onze lokale economie. Zo zijn tal van lokale handelaars noodzakelijkerwijs gedwongen om hun zaak te sluiten of waren ze alvast enige tijd gesloten. De gemeente Jabbeke wil dan ook op alle mogelijke manieren een ondersteuning bieden.

In een eerste fase kregen de voedingswinkels, bakkers, slagers en apotheken raam- en vloerstickers ter verduidelijking van de maatregelen en de social distancing. Dit aanbod wordt uitgebreid naar elke lokale handelaar die terug kan opstarten.

Daarnaast werd er via de website www.jabbeke.be/corona een afzonderlijke sectie uitgerold ter informatie voor de lokale handelaar en lokale economie. Onder het onderdeel handelaars werd tevens een lijst opgenomen van alle lokale handelaars die een takeaway (in het segment voeding) of webshop aanbieden (algemeen).

In een tweede fase wil de gemeente Jabbeke de lokale economie verder ondersteunen door het lanceren van de campagne ‘Koop lokaal in Jabbeke en win’, met als doel zoveel mogelijk mensen te stimuleren hun inkopen lokaal te doen.

Deelnemen aan de campagne kan op een eenvoudige manier: neem een originele selfie bij een lokale ondernemer waar je iets hebt gekocht en stuur de foto door via mail (selfie@jabbeke.be) of via de berichtenbox van de gemeentelijke facebookpagina (www.facebook.com/GemeenteJabbeke).

De campagne loopt tien weken (van 11 mei tot en met 19 juli). Elke week worden twee winnaars geloot die een waardebon winnen van elk 50 euro. Deze waardebon kan uiteraard enkel worden besteed bij de lokale handelszaken.

Gemeente Jabbeke biedt inwoners gratis mondmaskers aan - leverings- en bezorgtermijn

De Nationale Veiligheidsraad heeft recent aangekondigd dat het dragen van (stoffen) mondmaskers een belangrijke rol zal spelen bij de versoepeling van de maatregelen vanaf 4 mei. Het dragen van een mondmasker zal immers verplicht worden op het openbaar vervoer en voor iedereen vanaf 12 jaar.

Ook op de werkvloer zal een mondmasker verplicht zijn als er geen anderhalve meter kan gegarandeerd worden. In een latere fase zullen mondmaskers ook verplicht zijn op school, voor kinderen vanaf 12 jaar en voor het personeel.

De gemeente Jabbeke nam het initiatief om 14.000 mondmaskers te bestellen (waarvan 1000 mondmaskers voor de leeftijd 6-12 jaar). De bestelling maakt deel uit van een groepsaankoop in samenwerking met onder meer de stad Brugge, de gemeente Zedelgem en de gemeente Beernem. De bestelling werd na een uitgebreid marktonderzoek geplaatst bij een firma die zowel op het vlak van prijs, kwaliteit als levertermijn de beste garanties bood.

LEVERINGSTERMIJN EN BEZORGTERMIJN

De gemeente Jabbeke verwacht de mondmaskers omstreeks 18 mei. Na een keuringsprocedure en de nodige verdeeltijd wordt vooropgesteld dat de mondmaskers op 20 mei bij de bevolking in de bus zullen vallen. Elke inwoner krijgt op die manier een gratis stoffen en wasbaar mondmasker in zijn/haar bezit. Hierbij zullen meteen ook de filters afgeleverd worden die door de federale overheid voorzien zijn, als deze ons tijdig geleverd kunnen worden, samen met een instructiepagina voor het correct gebruik van het mondmasker en het onderhoud.

Poetsdienst en dienst huishoudhulp OCMW Jabbeke komen met creatieve oplossing

Huishoudhulp Karin Declerck deed het voorstel om voor alle collega’s van de poetsdienst én de dienst huishoudhulp 2 mondmaskers te maken. Haar collega Lynn Mortier en nog anderen zorgden voor de noodzakelijke stof. Op bijgevoegde foto’s zie je huishoudhulp Els Pottier die de afgewerkte modellen graag laat zien. (foto).

Gemeente Jabbeke ondersteunt Onthaal- en Oriëntatiecentrum de Zandberg

De gemeente Jabbeke heeft ter ondersteuning van de werking van het Onthaal- en Oriëntatiecentrum de Zandberg in Varsenare, het volgen van online lessen en contact met het thuisfront een tiental refurbished laptops ter beschikking gesteld.

OCMW Jabbeke start opnieuw met diensten aan huis

De dienst OCMW-werken (vooral het onderhoud van tuintjes bij senioren) is op 20 april opnieuw van start gegaan.

Jabbeke steunt woonzorgcentra bij sociale contacten op afstand

Vanuit de gemeente werden een aantal tablets ter beschikking gesteld van de woonzorgcentra voor de ondersteuning van sociale contacten (skype/facetime) met bewoners.

Jabbeke steunt initiatief Rotary Jabbeke voor FFP2-maskers voor zorgverstrekkers

Rotaryclub Jabbeke nam het initiatief om 10.000 FFP2 mondmaskers ter beschikking te stellen van zorgverstrekkers. De gemeente Jabbeke ondersteunt dit initiatief in belangrijke mate. De eerste 5000 maskers werden intussen verdeeld onder de zorgverstrekkers. Een tweede verdeling volgt in de week van 20 april.

Eerder waren er door de gemeente al een lot chirurgische maskers ter beschikking gesteld van de woonzorgcentra.

Dienst Gemeentewerken start opnieuw op met halve bezetting

De dienst gemeentewerken is opnieuw opgestart om de dringendste onderhoudswerken te kunnen uitvoeren die ten goede komen aan de orde en de netheid van de gemeente. Het is de zorg van het lokaal bestuur om het gezond en veilig te houden, voor de inwoners én voor het personeel. Daarom wordt voorlopig een beurtrol gewerkt. Enkel die onderhoudstaken worden opgenomen, die de medewerkers alleen kunnen uitvoeren waarbij ook contact met derden niet nodig is.

Bibliotheek Jabbeke start met afhaaldienst

De gemeentelijke bibliotheek en haar filialen blijven nog minstens tot 19 april gesloten. Vanaf 6 april werd er evenwel gestart met een eigen afhaaldienst, met uiteraard voorop alle veiligheidsmaatregelen voor zowel de bewoner als het personeel. Meer informatie kun je vinden via deze link.

Het gemeentelijk containerpark

Het gemeentelijk containerpark werd op dinsdag 7 april 2020 om 12 uur opnieuw opgestart en dit met behoud van de bestaande DIFTAR-regeling maar enkel ten behoeve van particuliere gebruikers.

De openingsuren worden aangepast tot dinsdag-vrijdag van 12u tot 18u en op zaterdag van 9u tot 17u. De regeling voor toelevering door zelfstandigen op woensdagvoormiddag wordt tijdelijk opgeschort.

De volgende veiligheidsmaatregelen worden genomen:
 • De parkwachters wordt opgedragen om toe te zien op de verplichte 'social distancing' onder bezoekers en ten aanzien van het personeel. In dit kader worden parkwachters in het bijzonder gemachtigd om bij elke aanzet tot onveiligheid te dienstverlening te staken en de tussenkomst te vorderen van de lokale politie.
 • Er worden maximaal 6 gelijktijdige bezoekers op het containerpark toegelaten. De parkwachters worden gemachtigd om bij een te grote samenloop voor een fractie hiervan af te wijken.
 • Voor het aanrijden naar het containerpark geldt de volgende aanvullende regeling op het wegverkeer: middels een politiereglement dient alle aanrijden te gebeuren vanaf de Zomerweg en de Kouter. De lokale politie wordt gevraagd om bij een file van meer dan 10 voertuigen en het niet respecteren van de ‘social distancing’ in de file, de bezoekers door te sturen voor aanbieding op een later moment.

Voor uw veiligheid: is er het verplicht gebruik van een kaartlezer om zelf en zonder contact, met de identiteitskaart aan te melden om zo meer afstand te houden tot het personeel van containerpark.

Kom alleen naar het recyclagepark. Er wordt slechts één bezoek per veertien dagen toegestaan. Kom enkel met twee (leden van hetzelfde gezin!) als je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen. De parkwachter mag NIET helpen bij het uitladen. Minderjarige kinderen worden uitdrukkelijk verzocht om in de wagen te blijven zitten. We geven nog even mee dat de de verschillende afvalfracties (huisvuil, PMD, papier en karton, groenafval) nog steeds op dezelfde dag als nu het geval is, worden opgehaald, zoals vermeld op de afvalkalender.

Blijf sporten en bewegen in tijden van corona

Wees creatief en inventief. Zo kun je blijven sporten en bewegen in tijden van corona. Ontdek er meer over op www.sport.vlaanderen.be. #jabbeke #gemeentejabbeke #sportersbelevenmeer

Ontdek West-Vlaanderen van thuis uit

We zitten allemaal in ons kot. Westtoer roept iedereen alvast op om zich ook tijdens de komende lentedagen strikt aan de geldende regels te houden. Laat je echter inspireren om in de buurt van je woning even de natuur in te trekken - alleen, met je gezin of met één extra persoon - of om even op ontdekking te gaan vanuit je zetel. Er zijn nog zo veel dingen die we kunnen doen en ons de nodige ontspanning bieden in deze periode. Ontdek hier de mogelijkheden. Houd het vooral veilig en zorg goed voor jezelf en elkaar!

Ook aandacht in coronatijd voor onze 80-plussers

OCMW Jabbeke startte met het opbellen van alle alleenstaande en meest kwetsbare 80-plussers in Jabbeke, enerzijds om bij deze doelgroep te informeren naar eventuele hulpvragen en anderzijds om de eenzaamheid te doorbreken in volle coronacrisis. Het is immers belangrijk om in deze crisistijd aandacht te hebben voor mensen die kwetsbaarder zijn en normaal gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale, de poetsdienst en andere thuiszorgdiensten. Ongeveer 340 personen werden gecontacteerd.

De ronde tegen corona - Jabbeke tegen corona

Op zondag 5 april vond de Ronde tegen Corona plaats. Ook in Jabbeke waren er heel wat initiatieven. Heeft u nog een foto? Stuur hem gerust door via een chatbericht op onze pagina om toe te voegen aan dit album. Check alle foto's op onze facebookpagina. Blijf ons volgen op www.jabbeke.be/corona. #jabbeke #gemeentejabbeke #jabbeketegencorona

Berenzoektocht met het gezin

Tijdens een wandeling of fietstocht merkte je ongetwijfeld al wat beren op. De afgelopen dagen plaatsten heel wat inwoners van Jabbeke een pluchen beertje aan het raam van hun woning. Het idee komt overgewaaid uit Australië en is gebaseerd op een kinderboek uit 1989, “Wij gaan op berenjacht”. Zo kunnen kinderen zich ondanks de coronamaatregelen toch uitleven door zoveel mogelijk beren te spotten en wordt wandelen voor de kinderen een ware berenjacht! We benadrukken nog even de maatregel, wandelen is enkel toegelaten in gezinsverband en dit in je EIGEN gemeente natuurlijk.
Wie wil deelnemen aan de actie en dus een beertje aan het raam zet/gezet heeft of reeds over een overzicht beschikt, kan dit doorgeven aan jeugddienst@jabbeke.be. U kunt hier de overzichtslijst vinden.

Gratis digitaal kamp tijdens de paasvakantie

Dit (gratis) digitale kamp gaat door tijdens de eerste week van de paasvakantie, elke werkdag van 09u tot 16u. Net als de fysieke kampen dus, maar dan in een digitaal jasje. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen er elke dag terecht voor leuke en creatieve sport- en spelactiviteiten. Een fort bouwen of zelf speelgoed knutselen? Dansje tussendoor? YES bedenkt de opdrachten, de kinderen thuis voeren ze uit. Alle activiteiten of opdrachten worden via livestream, video of foto gecommuniceerd op de extra webpagina die speciaal hiervoor werd opgezet. U kunt hier de website vinden.

10 praktische richtlijnen voor veilig bewegen, trainen en sporten tijdens de coronaperiode

Wetenschappers, artsen en organisaties als ISB roepen op: #blijfsporten. Verpreid jij mee deze 10 tips of lees je de ondersteunende open brief?
 1. Als je nu pas begint met sporten of bewegen, bouw het dan heel langzaam op.
 2. Beweeg, train of sport, maar kalm aan: niet intensief en niet te lang aan één stuk.
 3. Doe je normaal duurinspanningen? Kies dan nu voor intervalactiviteiten.
 4. Oefen wanneer het kan in de open lucht (buiten, tuin, koer, balkon…).
 5. Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen.
 6. Sport nu bij voorkeur in je eentje (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot).
 7. Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan anderhalve meter afstand en doe geen high fives of handshakes.
 8. Doe niets samen in de marge van je sportactiviteit: niet samen met de auto naar de sportactiviteit, niet samen omkleden,…
 9. Raak alleen je eigen materiaal aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek, maar ook alleen persoonlijk sportmateriaal als een pallet, racket, bal, fiets, step,…
 10. Sport niet als je ziek bent, ook niet individueel. Onthoud ook dat je na koorts niet meteen weer mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts hebt gehad. Na bv. 3 dagen koorts begin je dus pas op dag 7 weer te sporten.

Blijf bewegen en sporten dus, maar laat je niet verleiden plots intensievere dingen te gaan doen. Als je het volgens deze richtlijnen doet, zal het je weerstand ten goede komen en ben je weer wat beter gewapend tegen het coronavirus.

Videogesprek aanvragen met uw familielid in Rust- en Verzorgingstehuis Avondrust

Door de uitbraak van het coronavirus geldt een algemeen bezoekersverbod in de woonzorgcentra. Via onderstaande gegevens kunt u videogesprek aanvragen met uw familielid in het Rust- en Verzorgingstehuis Avondrust. Neem contact op met de afdeling om hiervoor een afspraak te maken.

Jabbeekse klokken luiden elke avond om 20u

Zoals reeds iets meer dan twee weken gebeurt, zullen - na hun verplichte stilte op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag - de kerkklokken in onze vijf dorpskernen vanaf Pasen weer elke avond om 20u luiden. Ze zijn een teken van solidariteit met allen die getroffen zijn door het coronavirus en met allen die het hoofd proberen te bieden aan deze crisis. Het luiden van de klok is voor gelovigen tegelijk ook een oproep tot gebed. We hopen dit zinvolle gebaar vol te houden tot het einde van de beperkende maatregelen. Dank aan de medewerk(st)ers die daar dagelijks voor zorgen!.

Telenet opent haar publieke internetconnecties

Telenet opent haar publieke internetconnecties voor leerlingen zonder internettoegang. Telenet maakt een code aan voor elke leerling die haar wordt gemeld. Met die toegangscode kan de leerling gratis gebruik maken van het Wi-freekanaal van Telenet. De code moet worden aangevraagd door een gemeente, OCMW of een school. Meer info via deze website.

BEWONERSBRIEF CORONAMAATREGELEN - VOLG WWW.JABBEKE.BE/CORONA EN GEBRUIK GEZOND VERSTAND

Op 25 maart stuurde de gemeente Jabbeke iedereen ten persoonlijke titel een bewonersbrief met duiding omtrent de coronacrisis.