Wonen > Afval en netheid > Containerpark

Het gemeentelijk containerpark
HEROPENING OP 7 APRIL ONDER STRIKTE VOORWAARDEN


Alle Vlaamse recyclageparken mochten op 7 april opnieuw de deuren openen, zolang de veiligheidsmaatregelen konden worden gegarandeerd en de afvalophaling niet in het gedrang kwam.

Het gemeentelijk containerpark was aldus vanaf dinsdag 7 april 2020 om 12 uur opnieuw opgestart en dit met behoud van de bestaande DIFTAR-regeling. Dit was aanvankelijk enkel ten behoeve van particuliere gebruikers.

AANGEPASTE OPENINGSUREN


De openingsuren worden aangepast tot dinsdag-vrijdag van 12u tot 18u en op zaterdag van 9u tot 17u.

De volgende veiligheidsmaatregelen worden genomen:
  • Voor een bezoek aan het gemeentelijk containerpark is het dragen van een mondmasker verplicht.
  • De aanvoer van asbestafval kan enkel op woensdagvoormiddag.
  • De parkwachters wordt opgedragen om toe te zien op de verplichte 'social distancing' onder bezoekers en ten aanzien van het personeel. In dit kader worden parkwachters in het bijzonder gemachtigd om bij elke aanzet tot onveiligheid te dienstverlening te staken en de tussenkomst te vorderen van de lokale politie.
  • Er wordt een onbeperkt aantal bezoekers op het containerpark toegelaten. De parkwachters worden gemachtigd om bij een te grote samenloop dit te limiteren. Het bezoek mag met maximaal twee personen per voertuig.
  • Voor het aanrijden naar het containerpark geldt de volgende aanvullende regeling op het wegverkeer: middels een politiereglement dient alle aanrijden te gebeuren vanaf de Zomerweg en de Kouter. De lokale politie wordt gevraagd om bij een file van meer dan 10 voertuigen en het niet respecteren van de ‘social distancing’ in de file, de bezoekers door te sturen voor aanbieding op een later moment.

Voor uw veiligheid: is er het verplicht gebruik van een kaartlezer om zelf en zonder contact, met de identiteitskaart aan te melden om zo meer afstand te houden tot het personeel van containerpark.

Kom alleen naar het recyclagepark. Kom enkel met twee (leden van hetzelfde gezin!) als je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen. De parkwachter mag NIET helpen bij het uitladen. Minderjarige kinderen worden uitdrukkelijk verzocht om in de wagen te blijven zitten. We geven nog even mee dat de de verschillende afvalfracties (huisvuil, PMD, papier en karton, groenafval) nog steeds op dezelfde dag als nu het geval is, worden opgehaald, zoals vermeld op de afvalkalender.


OPENINGSUREN TOEGANG TARIEVEN AFVALOPHALING

TOEGANG TOT HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK


Het gemeentelijk containerpark is toegankelijk voor alle inwoners van Jabbeke. In bepaalde gevallen kun je ook toegang tot het containerpark verkrijgen:
  • als rechtspersoon of vzw
  • als tweede verblijfshouder
  • als feitelijke vereniging
  • omwille van een andere reden (bijvoorbeeld bij verbouwingen, bij volmacht,…)

Hiervoor kun je via de aanvraag volmacht via het e-loket in te vullen.

TARIEVEN


Elk gezin dat de gemeentelijke milieubelasting betaalt heeft in het vorige dienstjaar, krijgt een jaarljks tegoed van 50 euro (37,5 euro voor alleenstaanden). Dit betekent dat er voor dit bedrag afval op het gemeentelijk containerpark mag worden aangevoerd, zonder dat er betaalt moet worden. Indien dit bedrag alsnog wordt overschreden, wordt er een betalingsuitnodiging gestuurd.

Het jaarlijks tegoed is niet van toepassing bij de aanvoer van grofvuil door particulieren en aanvoer van niet-particulier afvla (bedrijfsafval).

De volumebepaling gebeurt door de parkwachter en wordt bepaald op basis van de aangevoerde reële toestand en niet op basis van het mogelijk samengedrukt/geperst volume.

Bij de aanvoer van niet gesorteerd afval, wordt het hoogste tarief aangerekend.

Per aanvoerbeurt is er - ongeacht de aanvoerwijze - een mobiliteitstarief van 0,5 euro van toepassing.

OVERZICHTLIJST DIFTAR-TARIEVEN


Kringloopgoederen
Afgedankte elektronische en elektrische apparaten
KGA, batterijen, TL-lampen, piepschuim
Olie, metalen, textiel, glas, PMD
/ gratis
Papier en karton
Groenafval
Vlak glas
Plastieken bloempotjes
Zuivere plastiekfolies en harde plastieken
1/2m³
1/2m³-1m³
1m³-2m³
gratis
1 euro
2 euro
Hout, bouw- en steenafval 1/4m³
1/4m³-1/2m³
1/2m³-1m³
1m³-2m³
1 euro
2 euro
4 euro
8 euro
Stortmaterialen 1/4m³
1/4m³-1/2m³
1/2m³-1m³
1m³-2m³
2 euro
4 euro
8 euro
16 euro
Autoband(en) groot
Autoband(en) klein
per stuk 6,5 euro
2,5 euro
Boomwortel(s) per stuk 1 euro
Asbesthoudend materiaal per m² 0,5 euro
Grofvuil (niet via jaarprovisie) <1/4m³
1/4m³-1/2m³
1/2m³-1m³
1m³-2m³
1 euro
2 euro
4 euro
8 euro

OVERZICHTLIJST NIET-PARTICULIER AFVAL (BEDRIJFSAFVAL)


Landbouwplastiek, vlak glas, grofvuil en stortmaterialen <1/2m³
1/2m³-1m³
1m³-2m³
8 euro
16 euro
32 euro
Groenafval <1/2m³
1/2m³-1m³
1m³-2m³
5 euro
10 euro
20 euro

Sinds 1 juli 2013 hebben de gemeenten de verplichting om een tarief aan te rekenen voor de inzameling van grofvuil en dit zowel voor de ophaling aan huis als de inzameling in het containerpark. Dit betekent concreet dat het aangeleverde grofvuil op het containerpark niet meer volgens de toegekende dotatie kan worden afgetrokken. Ter info: grofvuil omvat alle grote niet-recycleerbare brandbare stukken die niet in een restafvalzak kunnen.

Afvalophaling


De laatste jaren is er werk gemaakt van de selectieve inzameling van het huishoudelijk afval. Om de inwoner goed te informeren over alle ophalingen bieden het gemeentebestuur, de intercommunale IVBO en de vzw Fost Plus deze afvalkalender aan.

De afvalkalender wordt jaarlijks gratis bedeeld per deelgemeente. Een bijkomende afvalkalender kan steeds bekomen worden bij de dienst onthaal in het gemeentehuis te Jabbeke en in het deelgemeentehuis te Varsenare.