Dienstverlening gemeente Jabbeke

De gemeente Jabbeke is er voor jou, ook in tijden van corona. De dienstverlening voor dringende zaken verliep tot op vandaag steeds op telefonische afspraak. Vanaf heden kan je bij onze gemeentelijke diensten opnieuw terecht voor alle dienstverlening, dus ook voor de niet-prioritaire zaken.

Om de veiligheid van al onze inwoners en medewerkers te garanderen werken we tijdens enkel op afspraak. Zo vermijden we lange wachtrijen en blijven we de nodige afstand van 1,5 meter tussen iedereen garanderen. De dienst bevolking is zowel in het gemeentehuis Varsenare als Jabbeke geopend tijdens de kantooruren.

HOE EEN AFSPRAAK MAKEN?

Burgerzaken - 050/81 02 11
Identiteitskaart, rijbewijs, erkenning geboorte, reispas, samenwonen,…

Omgeving - 050/81 02 11
Bouwen, omgeving, wonen, milieu, landbouw,…

Vrije tijd - 050/81 02 11
Infrastructuur, reservaties, cultuur, jeugd, sport, toerisme, evenementen,…

Sociaal huis Jabbeke - 050/81 01 80
Kindzorg, thuiszorgdiensten, nieuwe aanmelding, budgetmeter,…

Of mailen naar gemeentehuis@jabbeke.be. We helpen jou graag verder! Er wordt vriendelijk verzocht om alleen te komen.

HOE VERLOOPT EEN AFSPRAAK?

Op de dag van de afspraak kom je op het afgesproken tijdstip naar de vastgelegde locatie (gemeentehuis, deelgemeentehuis of sociaal huis). Je drukt op de bel aan de hoofdingang, vervolgens blijf je even wachten in de wachtruimte. Onze medewerkers komen je daar zo snel mogelijk halen.

Opgelet: kom je voor een betalend product? Dan geven we je graag nog even mee dat er bij voorkeur elektronisch betaald dient te worden.

ZONDER AFSPRAAK:

Containerpark
Bibliotheek Jabbeke en Varsenare
Andere diensten: zie bijkomende info

OCMW / Sociaal Huis

De dienstverlening geschiedt zoveel als mogelijk per telefoon (050/81 01 80), mail ocmw@jabbeke.be of via andere elektronische wegen.

De permanentie in het OCMW wordt tijdens de week gegarandeerd door 2 maatschappelijk assistenten. Het OCMW werkt met gesloten deuren. Ook de wachtzaal is niet toegankelijk. Indien een burger een dringende hulpvraag heeft die niet via telefoon of mail kan geregeld worden dan is bij uitzondering persoonlijk contact met een maatschappelijk assistent mogelijk. Een afspraak dient telefonisch aangevraagd te worden.

Het opladen van de budgetmeter voor gas of elektriciteit kan eveneens in het OCMW doch enkel in de voormiddag.

OCMW Jabbeke start opnieuw met diensten aan huis, poetsdienst en dienst huishoudhulp

De dienst OCMW-werken (vooral het onderhoud van tuintjes bij senioren) is op 20 april opnieuw van start gegaan.

Vanaf maandag 4 mei 2020 herneemt OCMW Jabbeke de dienstverlening poetsdienst en huishoudhulp. In het kader van de coronamaatregelen werden deze diensten tijdelijk opgeschort, maar alle personeel gaat terug aan de slag vanaf 4 mei. De poetshulpen en huishoudhulpen worden voorzien van mondmaskers, handschoenen, en ontsmettingsgel. Dit is één van de maatregelen om bij te dragen tot de gezondheid en veiligheid van alle gebruikers. Ale hulpen kijken uit naar de werkhervatting. Het is hun grootste betrachting om terug op de meest kwalitatieve manier van dienst te zijn.

Dienst Gemeentewerken terug volledig operationeel vanaf 4 mei

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om vanaf 4 mei de dienstverlening van Gemeentewerken opnieuw volledig te hernemen, naar analogie met de meeste gemeenten. Begin april werd de dienstverlening al gedeeltelijk terug opgestart, met een beurtrolsysteem. Nu kunnen de medewerkers dus terug voltijds aan de slag. Gezien de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn wordt verder volop ingezet op de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zoals social distancing en het ter beschikking stellen van beschermend materiaal.

Heropstart Vrijetijds- en gemeenschapscentra Jabbeke vanaf 1 september

Update 24 november: Heropstart indoor-jeugdtrainingen

Het ministerieel besluit besliste op 1 november 2020: "Indoor sporten is verboden, behalve voor sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar".

Hierdoor mochten de Vrijetijdscentra normaal terug opengaan voor trainingen voor kinderen onder de 13 jaar maar er werd op dat moment wegens een te slechte coronacijfer te Jabbeke geopteerd om nog dicht te blijven voor onbepaalde duur.

Op heden zijn de cijfers aan de betere hand en is de alarmdrempel van niveau 3 naar niveau 1 gezakt te Jabbeke . Het college van Burgemeester en schepenen besliste gisteren in zitting dat het indoorsporten / de trainingen terug kunnen aanvangen vanaf maandag 30 november 2020 voor kinderen onder de 13 jaar.

De trainingen voor - 13 jarigen van de verenigingen die reeds gepland staan worden enkel toegelaten.

Volgende maatregelen zijn nog steeds van toepassing:
 • Handen ontsmetten bij het binnen en buitengaan van het complex en de sportzalen.
 • De sociale distance van 1.5 m is op iedere moment en plaats verplicht te houden.
 • Gebruikte materiaal ontsmetten.
 • De kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Verplicht om een mondmasker te dragen van zodra men het complex binnentreed.
 • Een ouder of begeleider van de kinderen kunnen enkel aanwezig zijn in de inkom (waar ook een mondmasker verplicht is).
 • De ouder of begeleider moet direct na het afgeven van hun kind(eren) het centrum verlaten. Idem bij het afhalen.
 • Samenscholingen moeten vermeden worden.
 • In de zalen worden sprayers en doeken voorzien zodat voor, tijdens en na de trainingen het gebruikte materiaal kan ontsmet worden.
 • De namen van de deelnemers moeten bijgehouden worden zodat de dienst Vrije tijd de lijst iedere moment kan opvragen als het nodig blijkt.

Bij het zien van overtredingen mag het aanwezige personeel de politie verwittigen.

Aan de verenigingen wordt gevraagd om onderstaande maatregelen nogmaals duidelijk over te brengen aan hun trainers, de ouders en begeleiders van de kinderen.

De vereniging krijgt de toestemming van het lokaal bestuur Jabbeke voor het organiseren van sport voor -13 jarigen zolang er geen regelgeving is die dit verbiedt.

Onderstaande voorwaarden dienen ten allen tijde te worden gerespecteerd. Zo niet zal de toestemming worden ingetrokken.

 • Mondmaskerplicht bij het afzetten en ophalen van het kind.
 • Samenscholingsverbod bij het afzetten en ophalen van het kind.
 • Dat een kind niet mag komen als het ziek is of symptomen vertoont.
 • De afspraken indien het kind ziek wordt of symptomen vertoont tijdens training.
 • Verplichte verwittiging indien een kind thuis ziek wordt na de training.
 • De verschillende activiteiten die worden voorzien en de daarbij horende organisatorische maatregelen en afspraken over eten & drinken, geen gebruik kleedkamers, niet douchen,...
 • Materiaal dat ouders zelf meegeven waaronder een drinkbus, papieren zakdoeken, vraag om alles te labelen.
Voor de begeleiding: Te vermelden in het veiligheidsdraaiboek en in de interne afspraken:
 • Mondmasker verplicht ALTIJD in de publieke ruimten van de locatie.
 • Symptomen, ziek of risicocontact is onmiddellijk stoppen !! (Hier gebeuren de meeste groepsbesmettingen).
 • Externen mogen nooit tot bij de kinderen komen.

Het volledig en strikt volgen van het protocol is verplicht.

De maatregelen die je treft ter voorkoming van Covid-besmetting moeten gedocumenteerd aanwezig zijn op de locatie en kunnen door de politie of een afgevaardigde van de gemeente worden gecontroleerd.

Indien er zich besmettingen voordoen is men verplicht om de sportdienst te contacteren.

Mogen we vragen om tegen donderdag 26 november 2020 de dagen, uren en zaal waarop je terug trainingen zal geven aan kinderen tot -13 jaar door te geven aan sportdienst@jabbeke.be zodat we een duidelijk schema kunnen opstellen van alle trainingen en gebruikte zalen.

Vrijetijdscentrum Jabbeke


 • De scholen kunnen tijdens de dag en bij slecht weer gebruik maken van de sportzalen.
 • IBO gebruikt het volledige cultuurgedeelte beneden. De toiletten van de IBO zijn voorzien voor de aanwezige kinderen.
 • De toiletten naast de trap zijn voorzien voor de verenigingen en de bezoekers van de bibliotheek.
 • De cultuurverenigingen kunnen voor het organiseren van vergaderingen gebruik maken van de zalen boven. De keuken en cultuurlokaal ernaast kunnen niet door verenigingen gebruikt worden en zijn uitsluitend voorzien voor IBO.
 • De theaterzaal kan in uitzonderlijk geval gebruikt worden maar staat normaal ter beschikking van IBO.
 • Trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan in de sportzalen naargelang de sport het toelaat om wedstrijden en/of trainingen te organiseren.
 • De scheidsrechterslokalen worden tijdens officiële sportwedstrijden niet gebruikt door andere sporters om naar het toilet te gaan.
 • Het gebruik van de spinningzaal wordt voorlopig uitgesteld naar begin oktober. De huidige zaal is niet bruikbaar om te voldoen aan de reglementeringen. Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie.
 • Het gebruik van de boltra wordt terug opengesteld maar de activiteit moet met een mondmasker uitgevoerd worden. Wie zit moet geen mondmasker dragen. Na iedere worp worden de ballen ontsmet en er mag slechts 1 persoon in de baan staan om te gooien. De anderen moeten blijven zitten.
 • De fitness kan doorgaan tussen 8u en 21u. Na gebruik moeten de toestellen door de gebruiker ontsmet worden.
 • De tennisterreinen zijn terug open en kunnen aangevraagd worden en vanaf maandag 8 september starten de winterabonnementen terug.
 • De danszaal wordt terug opengesteld voor danslessen en de verenigingen moeten zich houden aan de regels die door de dansfederatie worden opgelegd. Er worden geen ouders of begeleiders van kinderen toegelaten in zaal. Er wordt buiten of in de ramblas verzameld.
 • Enkel bij de Bewegingsschool (sporten ouder – kind) op zaterdagvoormiddag wordt één ouder per kind toegelaten met een mondmasker. Deze personen moeten ook geregistreerd worden.
 • Bekijk de nieuwe regeling voor de spinninglessen.
Extra opgelegde voorwaarden voor iedereen:
 • de aanvragen voor vergaderingen, wedstrijden en trainingen met uitzondering van de fitness en de sportwinterabonnementen moeten schriftelijk of via mail aangevraagd worden
 • de aard van de activiteit moet vermeld worden.
 • de gegevens van de verantwoordelijke of coach moet gemeld worden.
 • de namen van de deelnemers moeten bijgehouden worden zodat de dienst Vrije tijd die iedere moment kan opvragen als het nodig blijkt.
 • voor het praktisch gebruik van de zaal wordt contact opgenomen met de gebouwenverantwoordelijke.

SPC Hof ter Straeten


 • De scholen kunnen tijdens de dag en bij slecht weer gebruik maken van de sportzalen.
 • IBO gebruikt het volledige cultuurgedeelte beneden. De toiletten van de IBO zijn voorzien voor de aanwezige kinderen.
 • De toiletten naast de trap zijn voorzien voor de verenigingen en de bezoekers van de bibliotheek.
 • De cultuurverenigingen kunnen voor het organiseren van vergaderingen gebruik maken van de zalen boven. De keuken en cultuurlokaal ernaast kunnen niet door verenigingen gebruikt worden en zijn uitsluitend voorzien voor IBO.
 • De theaterzaal kan in uitzonderlijk geval gebruikt worden maar staat normaal ter beschikking van IBO.
 • Trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan in de sportzalen naargelang de sport het toelaat om wedstrijden en/of trainingen te organiseren.
 • De scheidsrechterslokalen worden tijdens officiële sportwedstrijden niet gebruikt door andere sporters om naar het toilet te gaan.
 • De gevechtszaal kan gebruikt worden voor zover de federaties het toelaten. Er wordt voorgesteld om enkel bij regenweer via de hoofd inkom het complex te betreden en anders gebruik te maken van de inkomdeur aan het buitenterras. Het sanitair blok die zich op het terras bevindt, kan door de sporters van de gevechtszaal gebruikt worden. Er worden geen ouders of begeleiders van kinderen toegelaten in de gevechtszaal. Bij regenweer wordt er verzameld in de inkom van het complex.
 • Het gebruik van de squashlokalen wordt terug toegelaten tijdens de openingsuren van de cafetaria.
 • De danszaal wordt terug opengesteld voor danslessen en de verenigingen moeten zich houden aan de regels die door de dansfederatie worden opgelegd. Er worden geen ouders of begeleiders van kinderen toegelaten in zaal. Er wordt buiten of in de ramblas verzameld.
 • De turnzaal wordt terug toegankelijk om te sporten. Er worden ook geen ouders of begeleiders van kinderen toegelaten in de zaal. Er wordt verzameld in de inkom. Enkel bij het opzetten en afbreken van de gymtoestellen tijdens de gymlessen worden enkele ouders toegelaten met een mondmasker. Deze personen moeten ook geregistreerd worden.
 • Bekijk de nieuwe regeling voor de spinninglessen.
Extra opgelegde voorwaarden voor iedereen:
 • de aanvragen voor vergaderingen, wedstrijden en trainingen met uitzondering van de fitness en de sportwinterabonnementen moeten schriftelijk of via mail aangevraagd worden
 • de aard van de activiteit moet vermeld worden.
 • de gegevens van de verantwoordelijke of coach moet gemeld worden.
 • de namen van de deelnemers moeten bijgehouden worden zodat de dienst Vrije tijd die iedere moment kan opvragen als het nodig blijkt.
 • voor het praktisch gebruik van de zaal wordt contact opgenomen met de gebouwenverantwoordelijke.

Gemeenschapscentra De Schelpe, Swaenenburg en Sarkoheem

 • De scholen kunnen tijdens de dag en bij slecht weer gebruik maken van de sportzaal.
 • De cultuurverenigingen kunnen tijdens de dag en ’s avonds voor vergaderingen gebruik maken van de kleine zaal of de keuken in de grote zaal. Het sanitair in de grote zaal kan gebruikt worden.
 • Mondmaskers zijn verplicht in de zalen en tijdens de vergaderingen. Enkel tijdens het sporten is dit niet verplicht.
 • Trainingen kunnen ’s avonds doorgaan in de sportzaal. De toiletten die zich bevinden in deze ruimte kunnen door hen gebruikt worden.
 • Maaltijden (voorlopig) of kookactiviteiten kunnen nog niet doorgaan.
 • Er kan enkel gedanst worden als het in georganiseerd verband is en dit met een coach of verantwoordelijke sportbegeleider.
Opgelegde voorwaarden:
 • de aanvragen voor vergaderingen en trainingen moeten schriftelijk of via mail aangevraagd worden.
 • de aard van de activiteit moet vermeld worden.
 • de gegevens van de verantwoordelijke of coach moet gemeld worden.
 • de namen van de deelnemers moeten bijgehouden worden zodat de dienst Vrije tijd die iedere moment kan opvragen als het nodig blijkt.
 • voor het praktisch gebruik van de zaal wordt contact opgenomen met de zaalverantwoordelijke.

Bibliotheek Jabbeke

De bibliotheek Jabbeke opent opnieuw vanaf maandag 25 mei. Je kan zelf terugbrengen, uitlenen en het internet consulteren. Lezen ter plaatse is nog niet mogelijk.

Afspraken voor bibliotheekgebruik vanaf 25 mei 2020:
 • draag een mondmasker
 • meld je aan bij het onthaal (max. 6 gelijktijdige bezoekers)
 • ontsmet je handen aan de ingang van de bib
 • ontsmet je handen vóór aanraken van elk apparaat (inname-, uitleen-, internet-pc en catalogus)
 • hou 1,5 m afstand van andere bezoekers en personeel
 • kom alleen of met max. 1 kind
 • breng al je uitgeleende materialen binnen
 • hou je bezoek kort max. 30 min.
 • raak niet meer materialen aan dan nodig

Kranten en tijdschriften zijn niet raadpleegbaar, ergens gaan zitten om te lezen of te studeren kan niet. Het internet kan max. 30 min worden gebruikt.

De openingsuren blijven dezelfde als voordien (maandag tot vrijdag van 10u tot 19u, zaterdag van 9u tot 12u). De afhaaldienst blijft bestaan. Bibliotheken Varsenare, Snellegem en Zerkegem blijven voorlopig gesloten.

Bibliotheek Varsenare

De bibliotheek Varsenare opent opnieuw vanaf 16 juni en dit op dinsdagen (van 16u tot 19u) en op vrijdagen (14u tot 19u).

Zomerregeling bibliotheken

De bibliotheek Jabbeke is geopend tijdens de maanden juli en augustus en dit van maandag tot vrijdag (10u-19u) en op zaterdag (9u-12). De bibliotheek Varsenare is geopend tijdens de maanden juli en augustus en dit op dinsdag (16u-19u) en op vrijdag (14u-18u).

Het gemeentelijk containerpark

Alle Vlaamse recyclageparken mochten op 7 april opnieuw de deuren openen, zolang de veiligheidsmaatregelen konden worden gegarandeerd en de afvalophaling niet in het gedrang kwam.

Het gemeentelijk containerpark was aldus vanaf dinsdag 7 april 2020 om 12 uur opnieuw opgestart en dit met behoud van de bestaande DIFTAR-regeling. Dit was aanvankelijk enkel ten behoeve van particuliere gebruikers.

AANGEPASTE OPENINGSUREN


De openingsuren worden aangepast tot dinsdag-vrijdag van 12u tot 18u en op zaterdag van 9u tot 17u.

De volgende veiligheidsmaatregelen worden genomen:
 • Voor een bezoek aan het gemeentelijk containerpark is het dragen van een mondmasker verplicht.
 • De aanvoer van asbestafval kan enkel op woensdagvoormiddag.
 • De parkwachters wordt opgedragen om toe te zien op de verplichte 'social distancing' onder bezoekers en ten aanzien van het personeel. In dit kader worden parkwachters in het bijzonder gemachtigd om bij elke aanzet tot onveiligheid te dienstverlening te staken en de tussenkomst te vorderen van de lokale politie.
 • Er wordt een onbeperkt aantal bezoekers op het containerpark toegelaten. De parkwachters worden gemachtigd om bij een te grote samenloop dit te limiteren. Er wordt een maximum van twee personen per voertuig toegelaten.
 • Voor het aanrijden naar het containerpark geldt de volgende aanvullende regeling op het wegverkeer: middels een politiereglement dient alle aanrijden te gebeuren vanaf de Zomerweg en de Kouter. De lokale politie wordt gevraagd om bij een file van meer dan 10 voertuigen en het niet respecteren van de ‘social distancing’ in de file, de bezoekers door te sturen voor aanbieding op een later moment.

Voor uw veiligheid: is er het verplicht gebruik van een kaartlezer om zelf en zonder contact, met de identiteitskaart aan te melden om zo meer afstand te houden tot het personeel van containerpark.

Kom alleen naar het recyclagepark. Kom enkel met twee (leden van hetzelfde gezin!) als je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen. De parkwachter mag NIET helpen bij het uitladen. Minderjarige kinderen worden uitdrukkelijk verzocht om in de wagen te blijven zitten. We geven nog even mee dat de de verschillende afvalfracties (huisvuil, PMD, papier en karton, groenafval) nog steeds op dezelfde dag als nu het geval is, worden opgehaald, zoals vermeld op de afvalkalender.

Handelaren / economie

Voor bedrijven, handelaren en andere economische actoren zijn het moeilijke tijden. Daar zijn we ons van bewust. De inzet om de maatregelen toch goed te volgen wordt dan ook heel erg geapprecieerd. Er komen bij de gemeente veel vragen binnen, waarop op vandaag door de gemeentelijke diensten geen antwoord gegeven kan worden. Daarom wordt vooral verwezen naar federale informatiekanalen. Kijk zeker eens bij het onderdeel 'Lokale handelaars'.

Wijkpolitie

Op 5 mei startte de wijkpolitie met een gewijzigde werking van haar onthaal. U kan weer telefonisch terecht bij uw plaatselijke wijkpolitie in Jabbeke. Let wel, de kantoren blijven gesloten voor het publiek en kunnen niet zomaar bezocht worden. Wanneer u een klacht wil neerleggen, aangifte wil doen of kortom een wijkinspecteur wenst te spreken, kan u telefonisch een afspraak maken via 050/81 01 00. U komt dan op het voorziene tijdstip van afspraak naar het commissariaat waar u op een veilige manier kan worden ontvangen.

Er wordt omwille van Uw en onze gezondheid enkel nog op afspraak gewerkt. U kan ook via e-mail een afspraak maken via pz.kouter.wijk.jabbeke@police.belgium.eu. Afspraken kunnen elke werkdag gemaakt worden van 8u tot 12u en van 13u tot 17u.

Voor dringende tussenkomsten gelieve het nr 112 te bellen.