UITZONDERLIJK EN VOORLOPIG VERSOEPELDE ADMINISTRATIEVE MAATREGELENOm de verspreiding van dit virus te vermijden en de continuïteit van de essentiële diensten voor de bevolking te garanderen vindt u hieronder verschillende versoepelde maatregelen voor wat betreft de aspecten bevolking en afgifte van identiteitskaarten voor Belgen.

Aspecten bevolking


De aangifte van verandering van verblijfplaats


De aangifte kan schriftelijk worden meegedeeld (brief of mail gemeentehuis@jabbeke.be ). De burger dient zich wel voldoende te identificeren door zijn rijksregisternummer en evt ook de rijksregisternummers van de gezinsleden die mee verhuizen te vermelden. De aangifte moet gebeuren binnen acht dagen nadat de nieuwe woning effectief betrokken werd of uiterlijk de dag voor het vertrek bij overbrenging van de hoofdverblijfplaats naar een ander land.

Het onderzoek naar de reële verblijfplaats


Het onderzoek naar de reële verblijfplaats wordt uitgevoerd door de lokale overheid, in principe is dit de wijkpolitie, binnen de vijftien werkdagen na de aangifte. In deze huidige uitzonderlijke context kan het onderzoek worden uitgesteld.

Afgifte uittreksels en attesten bevolkingsregister/burgerlijke stand


Dit kan schriftelijk aangevraagd worden (brief of mail gemeentehuis@jabbeke.be ) of u kunt terecht in het eGovFlow-loket van de gemeente Jabbeke. Enkele muisklikken volstaan om aktes, attesten en uittreksels binnen enkele seconden (onder bepaalde voorwaarden) digitaal thuisgestuurd te krijgen.

Aspecten identiteitskaarten van Belgen


Alle niet-essentiële bewegingen en reizen naar het buitenland zijn op dit moment verboden!

De aanvraag en de afgifte van de identiteitskaart van Belg


Voor de burgers waarvan de huidige identiteitskaart weldra vervalt kunnen de aanvraag en de afgifte voorlopig worden uitgesteld naar een latere datum (mei). Voor de burgers die geen identiteitskaart meer bezitten (verlies, diefstal of vernietiging) krijgen voorlopig de prioriteit ingeval van dwingende en noodzakelijke redenen, want het gebruik van de identiteitskaart met actieve certificaten als onmisbaar document om vanop afstand te werken of diverse verrichtingen uit te voeren, krijgt in de huidige context de voorkeur. Gelieve daarvoor een afspraak te maken via gemeentehuis@jabbeke.be.

De adreswijziging op de chip


De adreswijziging op de chip naar aanleiding van een adreswijziging kunnen tijdelijk uitgesteld worden.

Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID)


De Kids-ID wordt uitsluitend op aanvraag uitgereikt en het kind is niet verplicht om het bij zich te dragen. Gelet op de huidige uitzonderlijke context kunnen de aanvragen van Kids-ID’s voorlopig worden uitgesteld. Enkel de essentiële verplaatsingen zijn toegestaan.Nieuws /