Cultuurraad CULTUURRAAD JABBEKE 

Elke gemeente wordt door de Vlaamse overheid gestimuleerd tot de oprichting van een adviesraad voor cultuur. Jabbeke kiest voor deze vorm van advies omdat het bestuur de mening is toegedaan dat inspraak en participatie belangrijke uitgangspunten zijn in het Jabbeeks cultuurbeleid.

De cultuurraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen die cultureel actief zijn op het grondgebied en aangevuld met cultuurdeskundigen. Politieke afgevaardigden zijn, in tegenstelling tot het beheersorgaan van de openbare bibliotheek, niet toegelaten in de cultuurraad. De taken van de cultuurraad bestaan uit het advi-seren inzake taal, schone kunsten, cultuurpatrimonium, permanente opvoeding en culturele animatie, vrijetijdsbesteding en toerisme. Een heel brede waaier, dus. Zo wordt bijvoorbeeld voor de toekenning van een nieuwe straatnaam, systematisch om advies gevraagd aan de cultuurraad.

De cultuurraad kan ook eigen initiatieven ontwikkelen. Tijdens de vorige legislatuur werden o.a. volgende eigen projecten gerealiseerd: Poëzie in de tuin, Kleur in Stalhille, Openmonumentendag, Romain Maesjaar, enzovoort.

 SAMENSTELLING 

De cultuurraad wordt voorgezeten door Vandermeersch Karl

 • Martelé Marianne - ondervoorzitter
 • Maekelberg Els - penningmeester
 • Buysse Riet - secretaris
 • Baye Luc - bestuurslid
 • Anthone Patrick
 • Catteeu Isabelle
 • Covemaeker Liliane
 • Degryse Christian
 • Demonie Norbert
 • Deschacht Roger
 • Deschuytter Marc
 • Desmedt Marcel - bestuurslid
 • D'hiet Norbert - bestuurslid
 • Lanszweert Peter
 • Deschacht Yvette
 • Maes Tine
 • Puype Lena
 • Roose Gudrun
 • Santy Chris

 AGENDA EN VERSLAGEN 

 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT