Sociale dienst > Sociale huisvesting/huurtoelagen > Welzijn

SOCIALE HUISVESTING/HUURTOELAGENDe sociale huisvesting binnen het OCMW houdt in dat door het OCMW een aantal woningen verhuurd worden aan personen met een beperkt inkomen. Naast sociale woningen verhuurt het OCMW ook enkele bejaardenwoningen aan ouderen die het financieel moeilijk hebben. Zowel voor de sociale woningen als voor de bejaardenwoningen is er een wachtlijst. Personen die willen opgenomen worden op deze wachtlijst moeten voldoen aan een aantal vastgestelde criteria.

Voor alles rond huren en verhuren kunnen zowel huurders als verhuurders beroep doen op Woonpunt (elke maandag zitdag in het gemeentehuis van Jabbeke).

Toewijsreglement sociale woningen
Toewijsreglement bejaardenwoningen

 WOONDIENST JOGI 

Woondienst JOGI is een regionaal sociaal verhuurkantoor actief in Jabbeke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem. JOGI huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze woningen door aan mensen die het moeilijk hebben om op de privé huurmarkt hun weg te vinden. Je kunt een woning huren via Woondienst JOGI als je voldoet aan de inschrijfvoorwaarden en gunstig gerangschikt staat op de wachtlijst.

 KANDIDAAT-HUURDERS 

Wens je je in te schrijven op de wachtlijst van Woondienst JOGI, dan kun je een afspraak maken metde huurbegeleid(st)er, op 059/34 22 74.

 KANDIDAAT-VERHUURDERS 

Anneleen Coupé is coördinator en verantwoordelijk voor het inhuren van woningen en de algemene werking van de Woondienst JOGI: Anneleen is het aanspreekpunt voor de eigenaars. Een eigenaar die zijn/haar woning wenst te verhuren, met of zonder renovatiewerken en premies, kan met al zijn vragen terecht op 059/34 22 75.

Voordelen voor eigenaars bij het verhuren van een woning aan Woondienst JOGI:

  • Huurcontract, plaatsbeschrijving en andere administratieve taken worden opgenomen door Woondienst JOGI
  • Stipte betaling van de huur, ook als de woning niet verhuurd is of de huurder niet betaald heeft
  • Woondienst JOGI ziet toe op het onderhoud van de woning en brengt ze in dezelfde staat terug op het einde van de overeenkomst, rekening houdend met de normale slijtage
  • De huurdersverplichtingen worden nauwgezet opgevolgd: de woning wordt verzekerd tegen brand en andere schade, de verwarmingsketel wordt onderhouden, …
  • Woondienst JOGI zorgt, indien nodig, voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging wanbetaling
  • Woondienst JOGI organiseert eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder en/of van de eigenaar