BETAALDE STAGEOVEREENKOMST
Inhoud


Een stageovereenkomst, toegankelijk voor niet-leerplichtigen, combineert een praktijkopleiding in een bedrijf met de theoretische lessen beroepskennis van het ondernemerschapstraject.

Voorwaarden


Een betaalde stageovereenkomst is er voor iedereen die:
  • die niet meer leerplichtig is en een vak wil leren in de praktijk en tegelijkertijd beloond wil worden voor de inspanningen
  • de juiste vakkennis en ervaring wil opdoen om als ondernemer aan de slag te gaan.
Ze duurt minstens 3 maanden en maximaal de duur van een ondernemerschapstraject.

Procedure


Een stageovereenkomst wordt afgesloten tussen de cursist en een ondernemer via een leertrajectbegeleider uit de regio.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De stagiair ontvangt een stagevergoeding volgens het stagejaar dat hij volgt in het betrokken beroep.

Links


Stageovereenkomst

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Individuele Beroepsopleiding (IBO) voor werkzoekenden
Beroepsinlevingsstage (BIS)
Werkervaringsstage (WES)
Ondernemerschapstrajecten (Syntra)
Diversiteitsstages bij de Vlaamse overheid