BEROEPSINLEVINGSSTAGE (BIS)
Inhoud


Een beroepsinlevingsstage (BIS) is een betaalde stage in een bedrijf. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract, waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Voorwaarden


Stagiair

De stagiair kan op vrijwillige basis een betaalde stage doen in een bedrijf. Zo scherpt hij zijn vaardigheden en competenties aan op de werkvloer.Elke werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken, kan een BIS doen. Zo kan hij extra vaardigheden en competenties verwerven op de werkvloer.U kunt geen beroepsinlevingsstage (BIS) afsluiten
 • voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
 • voor arbeidsprestaties in het kader van een opleiding die u volgt.
 • voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
 • voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift
 • voor beschermde beroepstitels als u niet in het bezit bent van de vereiste beroepskwalificatie.

Werkgever

De werkgever betaalt geen loon of RSZ, alleen een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag. Na de BIS mag hij de stagiair aanwerven, maar dat is geen verplichting.Elke werkgever uit de profit- en de nonprofitsector kan een beroepsinlevingsovereenkomst afsluiten.

  Procedure


  De kandidaat en de werkgever sluiten een schriftelijke overeenkomst af waarin de doelstellingen en praktische regelingen van de stage beschreven worden.Voordat de overeenkomst gesloten kan worden, moet de werkgever een opleidingsplan opstellen, al of niet samen met de stagiair. Dat opleidingsplan moet daarna goedgekeurd worden door de VDAB.Als de kandidaat tijdens zijn stage zijn werkloosheids- of inschakelingsuitkering wil behouden, moet hij een vrijstelling van beschikbaarheid aanvragen bij de VDAB. Een VDAB-bemiddelaar oordeelt dan of de stage past binnen het traject naar werk.

  Wat Meebrengen


  bedrag

  Bedrag


  Financieel voordeel
  De werkgever betaalt geen loon of RSZ, alleen een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag. De stagevergoeding is onderhevig aan bedrijfsvoorheffing. De berekening voor een deeltijdse stagevergoeding mag pro rata.

  Links


  Beroepsinlevingsstage (BIS) voor werkgevers
  Beroepsinlevingsstage (BIS) voor stagiairs

  BevoegdeOverheidsdiensten


  Vlaamse overheid

  AfleverendeDiensten


  waarde

  Geografische Toepassingsgebieden


  Vlaamse Gewest

  Verwante producten


  Individuele Beroepsopleiding (IBO) voor werkzoekenden