SUBSIDIE VOOR DE OPMAAK VAN EEN BOSBEHEERPLAN
Inhoud


Wie een uitgebreid bosbeheerplan opmaakt – dus een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer – kan daarvoor een subsidie krijgen. Die is bedoeld om de kosten van de opmaak te helpen dekken. Een uitgebreid beheerplan moet namelijk aan strenge eisen voldoen: er zijn onder meer bosbouw- en vegetatiemetingen nodig, wat de opmaakkosten doet oplopen.

Voorwaarden


  • Zowel openbare als privéboseigenaars kunnen gebruikmaken van de subsidie.
  • Uw beheerplan moet minstens 5 ha beslaan.
  • Per bosbestand kunt u maar één keer om de 20 jaar een subsidie krijgen.
  • De overheid stimuleert de opmaak van gezamenlijke beheerplannen. De deelnemende boseigendommen moeten dan wel in hetzelfde boscomplex liggen.

Procedure


Gebruik het aanvraagformulier 'Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat aan de criteria voor duurzaam bosbeheer voldoet'. Een aanvraag kan worden ingediend:
  • vóór uw beheerplan is goedgekeurd (in dit geval moet het beheerplan uiterlijk 3 jaar na de toekenning van de subsidie goedgekeurd zijn, zoniet vervalt de subsidie).
  • tot 3 maanden na de goedkeuring van het beheerplan.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag dat per ha kan worden verkregen voor het opstellen van een uitgebreid beheerplan varieert naargelang het aantal deelnemers aan het beheerplan:
  • voor 1 of 2 boseigendommen: 200 euro/ha
  • voor 3 tot 10 boseigendommen: 220 euro/ha
  • voor meer dan 10 boseigendommen: 250 euro/ha

Links


Subsidie voor de opmaak van een bosbeheerplan

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap voor Natuur en Bos

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidie ecologische bosfunctie
Subsidie voor herbebossing en bebossing
Subsidie voor het openstellen van priv├ębos