SUBSIDIE ECOLOGISCHE BOSFUNCTIE
Inhoud


De Vlaamse overheid subsidieert de bevordering van de ecologische bosfunctie. Deze subsidie is alleen bestemd voor bosbeheerders die een goedgekeurd beheerplan hebben volgens de criteria duurzaam bosbeheer. Ze krijgen steun om de ecologische rol van hun bos te beschermen of te versterken.

Voorwaarden


Voor elk bestand dat in het beheerplan is opgenomen, krijgt u een jaarlijkse subsidie, op voorwaarde dat het aan één van vier beheerdoelstellingen voldoet (op 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt):
  • natuurbeheer op open plekken in het bos en het beheer van bosranden
  • inheemse bestanden
  • bosnatuurdoeltype volgens het natuurrichtplan
  • zaadbestanden.
Meer details over de voorwaarden bij bovenstaande beheerdoelstellingen en de bijkomende voorwaarden vindt u op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Procedure


U kunt voor deze subsidie een aanvraagformulier indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Dat doet u elk jaar vóór 1 oktober. Het aanvraagformulier voor deze subsidie kunt u downloaden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Zolang het beheerplan loopt, krijgt u een jaarlijkse subsidie voor elk bestand dat in het uitgebreide beheerplan is opgenomen en dat aan de voorwaarden voldoet. De basissubsidie bedraagt 50 euro per hectare.Dat bedrag wordt verhoogd tot 125 euro per hectare voor:
  • natuurbeheer op open plekken in het bos
  • beheer volgens het bosnatuurdoeltype in het natuurrichtplan.

Regelgeving


Artikel 14 van het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2017

Links


Subsidies natuurbeeheerplan

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap voor Natuur en Bos

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest