SUBSIDIE VOOR HET OPENSTELLEN VAN PRIVÉBOS
Inhoud


Om beheerders van privébossen ertoe aan te zetten hun bos open te stellen voor het grote publiek, verleent de Vlaamse overheid een subsidie.

Voorwaarden


Enkel privébosbeheerders komen in aanmerking voor de subsidie voor openstelling. Als de subsidie wilt krijgen, dan moet u het bos in principe het hele jaar door openstellen. In sommige gevallen kunt u het bos toch een tijdlang afsluiten.
  • U kunt uw privébos maximaal vijf maanden afsluiten om ecologische redenen.
  • U kunt uw privébos maximaal dertig dagen afsluiten om jachtredenen.

Procedure


U vraagt de subsidie aan vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u een subsidie wilt krijgen. U kunt het aanvraagformulier downloaden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De jaarlijkse subsidie bedraagt 2 euro per meter opengestelde bosweg. Per hectare bosoppervlakte kunt u maximaal 50 euro subsidie krijgen. Als u in het privébos speelzones afbakent, dan krijgt u daarvoor per hectare speelzone 100 euro extra.

Links


Subsidie voor het openstellen van een privébos

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap voor Natuur en Bos

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidie ecologische bosfunctie
Subsidie voor herbebossing en bebossing
Subsidie voor de opmaak van een bosbeheerplan