KREDIET VOOR ONDERZOEKERS VOOR EEN LANG VERBLIJF IN HET BUITENLAND
Inhoud


Het krediet voor een lang verblijf in het buitenland steunt onderzoekers die voor hun onderzoek naar het buitenland gaan voor minimaal 5 weken en maximaal 12 maanden. Zo wil het FWO de mobiliteit van de onderzoekers stimuleren.

Voorwaarden


  • Verblijf van minimaal 5 weken en maximaal 12 maanden in het buitenland zonder onderbreking. Alleen als het verblijf langer dan zes maanden duurt, kan daar een uitzondering op gemaakt worden, als de onderzoeker een grondige reden geeft (sociale of familiale redenen).
  • U bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of behoort tot het wetenschappelijk personeel (van het Nederlandstalig kader) van een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling. U hebt de nationaliteit van één van de lidstaten van de E.E.R. of van Zwitserland, of hebt uw diploma in de E.E.R. of Zwitserland behaald. Als dat niet het geval is, dan hebt u een aanstelling aan een Vlaamse universiteit van minimaal 50 procent over een periode van minstens één jaar. Voor kandidaten op postdoctoraal niveau is er geen nationaliteitsvereiste.
  • U hebt minstens één internationale publicatie.
  • Per persoon en per burgerlijk jaar kan maar één krediet voor een lang verblijf toegekend worden. De totale maximale duur van lange verblijven is 1 jaar per termijn van 3 jaar, te tellen vanaf de startdatum van het eerste toegekende verblijf na 1 januari 2011.

Procedure


  • U dient uw aanvraag ten laatste 3 maanden voor de start van het verblijf in.
  • U voegt een uitnodiging van de onthaalinstelling toe.
  • Uw aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC).
  • Als u als onderzoeker geen lid bent van het zelfstandig academisch personeel, wordt het advies van uw promotor of van het hoofd van uw onderzoekseenheid gevraagd.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


  • verplaatsingskosten (heen en terug)
  • forfaitaire dagvergoeding van 66 euro per dag (max. 1.650 euro).

Links


Krediet voor internationale mobiliteit van onderzoekers

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Krediet voor deelname van onderzoekers aan congres in buitenland
Krediet voor een kort verblijf in het buitenland
Krediet voor onderzoekers voor deelname aan een workshop of een cursus in het buitenland