KREDIET VOOR ONDERZOEKERS VOOR EEN LANG VERBLIJF IN HET BUITENLAND
Inhoud


Het krediet voor een lang verblijf in het buitenland steunt onderzoekers die voor een langere periode naar het buitenland gaan om doorgedreven onderzoek te verrichten of zich in specifieke onderzoekstechnieken te bekwamen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Onder lang verblijf in het buitenland wordt verstaan meer dan 1 maand (meer dan 31 dagen) en maximaal 12 maanden, zonder onderbreking.

Links


Krediet voor een lang verblijf in het buitenland

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Krediet voor deelname van onderzoekers aan congres in buitenland
Krediet voor onderzoekers voor een kort verblijf in het buitenland
Krediet voor onderzoekers voor deelname aan een workshop of een cursus in het buitenland