KREDIET VOOR ONDERZOEKERS VOOR EEN KORT VERBLIJF IN HET BUITENLAND
Inhoud


Het krediet voor een kort verblijf in het buitenland steunt onderzoekers die voor een korte periode in het buitenland willen verblijven om zich te specialiseren in hun onderzoek of informatieopdrachten uit te voeren.

Voorwaarden


Onder kort verblijf in het buitenland wordt verstaan een verblijf in het buitenland van maximaal 1 maand.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Krediet voor onderzoekers voor een kort verblijf in het buitenland

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Krediet voor deelname van onderzoekers aan congres in buitenland
Krediet voor onderzoekers voor deelname aan een workshop of een cursus in het buitenland