KREDIET VOOR ONDERZOEKERS VOOR DEELNAME AAN EEN WORKSHOP OF EEN CURSUS IN HET BUITENLAND
Inhoud


Dit krediet steunt onderzoekers die willen deelnemen aan een internationale cursus of workshop die hun de kans geeft verder te specialiseren. Het krediet financiert de verplaatsingskosten, om zo de mobiliteit en de internationale contacten tussen onderzoeksgroepen te stimuleren. De kredieten zijn bedoeld voor jonge onderzoekers die verbonden zijn aan een Vlaamse universiteit of instelling voor wetenschappelijk onderzoek.

Voorwaarden


 • Verblijf van maximaal 4 weken.
 • U bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of behoort tot het wetenschappelijk personeel (van het Nederlandstalig kader) van een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling. U hebt de nationaliteit van één van de lidstaten van de E.E.R. of van Zwitserland, of hebt uw diploma in de E.E.R. of Zwitserland behaald. Als dat niet het geval is, dan hebt u een aanstelling aan een Vlaamse universiteit van minimaal 50 procent over een periode van minstens één jaar. Voor kandidaten op postdoctoraal niveau is er geen nationaliteitsvereiste.
 • U hebt minstens één internationale publicatie.
 • Als aspirant of postdoctoraal mandaathouder van het FWO en IWT-bursaal kan u geen krediet voor een kort verblijf binnen Europa aanvragen, aangezien u over een bench fee beschikt.
 • In de categorie korte verblijven, workshops en congreskredieten kunnen per persoon en per burgerlijk jaar ten hoogste 2 kredieten toegekend worden.

Procedure


 • U dient uw aanvraag ten laatste 3 maanden voor de start van het verblijf in.
 • U voegt een uitnodiging van de onthaalinstelling toe.
 • Uw aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC).
 • Als u als onderzoeker geen lid bent van het zelfstandig academisch personeel, wordt het advies van uw promotor of van het hoofd van uw onderzoekseenheid gevraagd.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


 • verplaatsingskosten (heen en terug)
 • forfaitaire dagvergoeding van 66 euro per dag (max. 1.650 euro).

Links


Krediet voor internationale mobiliteit van onderzoekers

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Krediet voor deelname van onderzoekers aan congres in buitenland
Krediet voor een kort verblijf in het buitenland