KREDIET VOOR DEELNAME VAN ONDERZOEKERS AAN CONGRES IN BUITENLAND
Inhoud


Dit krediet steunt onderzoekers die actief deel willen nemen aan een internationaal wetenschappelijk congres.

Voorwaarden


De kredieten zijn uitsluitend bedoeld voor een actieve deelname (presentatie of poster) aan congressen die een uitgesproken wetenschappelijk karakter hebben, met voordrachten en besprekingen van oorspronkelijke bijdragen of verslagen.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Krediet voor deelname aan een congres in het buitenland

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Krediet voor onderzoekers voor deelname aan een workshop of een cursus in het buitenland
Krediet voor onderzoekers voor een kort verblijf in het buitenland