DNA VAN HET DORP: MASTERPLANNEN VOOR JABBEKE EN STALHILLEDe Provincie ondersteunt gemeentes om masterplannen op te maken voor hun dorpskernen. Dit project noemt ‘DNA van het Dorp’ en heeft als doel om toekomstige ontwikkelingen in deze kleine dorpskernen in goede banen leiden. In de periode 2021-2024 zal de Provincie jaarlijks vier gemeenten ondersteunen, waarvan maximaal één per jaar in de polders/kustregio.

Gemeente Jabbeke kreeg de kans om twee masterplannen op te maken, wat heel uniek is. In dit kader heeft de gemeente twee trajecten opgestart, één voor Jabbeke en één voor Stalhille. Deze masterplannen zullen het beleid verder ondersteunen.

 HET DNA VAN JABBEKE EN STALHILLE 

Met dit project wil de gemeente ten eerste de eigenheid, karakteristieken en omgeving van de dorpskernen versterken en beschermen. Daarnaast willen we ook een richting uitzetten voor toekomstige ontwikkelingen.

Deze plannen worden opgemaakt met ondersteuning van Provincie West- Vlaanderen en PLUSOFFICE.

TRAJECT NAAR HET DNA

Bij het project ‘DNA van het dorp’ is de stem van de inwoners heel belangrijk! Zij vormen immers de toekomst van Jabbeke en Stalhille. In dit kader werd een participatietraject afgelegd om de masterplannen vorm te geven.

STAP 1: BEVRAGING
De gemeente maakte een vragenlijst op om zicht te krijgen op wat de noden zijn in de dorpskernen. De vragen gingen over drie thema’s:

 • wonen in een dorp
 • klimaat & landschap
 • mobiliteit

STAP 2: BEWONERSWORKSHOP
Na het afsluiten van de vragenlijst bundelde het team de resultaten. Op basis van deze resultaten kregen de bewonersworkshops vorm. In totaal kwamen er een 15-tal Jabbekenaren en 18-tal Stalhillenaren naar deze workshops.

Het team van plusoffice en de provincie ging met de bewoners aan de slag aan de hand van een brainstorm. De resultaten van de bevraging waren hiervoor de leidraad. Met kaarten en stiften gingen de
bewoners actief aan de slag om tot een volledig beeld te komen van beide deelgemeentes. Tijdens deze workshops kwamen de ervaringen van de buurtbewoners en de expertise van de ontwerpers mooi samen tot één geheel.


STAP 3: BEZOEK AAN DE SCHOLEN
Om ook de mening van de Jabbeekse jeugd in kaart te brengen, bezocht het team de scholen op grondgebied Jabbeke en Stalhille. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar mochten twee tekeningen maken met als onderwerp:

 • ‘Hoe kom jij naar school?’: de leerlingen tekenen welke weg zij nemen naar school. Op deze route duiden ze ook de gevaarlijke punten aan.
 • ‘Hoe ziet jouw ideaal dorp eruit?’: de leerlingen tekenen hoe het dorp waarin ze wonen nog mooier zou kunnen worden. Ze tekenen wat er nog mist, wat ze zouden willen, wat de noden zijn.

Door de analyse van deze tekeningen kon het team zien waar de schoolroutes nog veiliger konden gemaakt worden. Met de wensbeelden werd duidelijk gemaakt wat de lokale jeugd mist in hun dorp
en hoe we hieraan kunnen tegemoet komen.

NAAR EEN MASTERPLAN

Na het participatietraject met de inwoners volgde een intensief werkmoment. Tijdens dit moment werden alle informatie en resultaten samen gegoten in één duidelijke visie.
Plusoffice werkte dit uit tot twee duidelijke masterplannen voor de twee deelgemeentes. Dit document moet het beleid de komende jaren begeleiden in het maken van beslissingen.

Het masterplan is opgemaakt uit een aantal DNA-strengen.

MASTERPLAN JABBEKE

 • DNA 1: De Jabbeek als drager voor een levendig dorp
 • DNA 2: Samenwonen in een hoofddorp
 • DNA 3: Multimobiel Jabbeke
 • DNA 4: Beleefbaar landbouwdorp


MASTERPLAN STALHILLE

 • DNA 1: Dorp in de polder
 • DNA 2: Samenwonen in levendig straatdorp
 • DNA 3: Multimobiel Stalhille

Rond elk van de strengen is een duidelijke visie opgebouwd over wat de identiteit is van de deelgemeente en hoe we deze identiteit in de toekomst nog willen versterken.

HET RESULTAAT

Om de inwoners te informeren over de masterplannen, organiseert de gemeente een terugkoppelingsmoment in de vorm van een 'wandeling van de toekomst'. Tijdens dit terugkoppelingsmoment wandelen de experts samen met de inwoners langs verschillende toekomstidee├źn uit het masterplan. Na de wandeling volgt er een moment om wat na te praten met een drankje.

Inschrijven voor dit terugkoppelingsmoment is niet noodzakelijk.

 • Masterplan Jabbeke: zondag 28 april om 9u00 - start aan Vrijetijdscentrum Jabbeke
 • Masterplan Stalhille: zondag 28 april om 14u00 - start aan de Schobbejak (t.h.v. Cathilleweg 8)

We maakten een Extra-Info rond de masterplannen. Hierin kan je naelezen wat de speerpunten zijn en hoe het traject is verlopen:

Wil je de masterplannen volledig nalezen? Dan kan dit ook!

 Nieuws /