Wonen > Bijzondere plannen van aanleg > Gemeentelijk Plannen

BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG
Hier vindt u de geldige bijzondere plannen van aanleg. Het is mogelijk dat delen van het plangebied van deze bijzondere plannen van aanleg vervallen zijn door de inwerkingtreding van een recenter plan of verfijnd werden door een verkaveling. Daarom is het noodzakelijk dat voor een specifiek perceel steeds een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister van de gemeente Jabbeke opgevraagd wordt bij de dienst Ruimtelijke Ordening, zo krijgt u correcte informatie over het geldende plan.


De plannen zijn hieronder consulteerbaar.

Ambachtelijke zone Gistelsteenweg - uitbreiding I - gedeeltelijke herziening

Ambachtelijke zone Gistelsteenweg - uitbreiding I

Ambachtelijke zone Gistelsteenweg - uitbreiding II

Ambachtelijke zone Gistelsteenweg

Bekedijkstraat - herziening

Bekedijkstraat - uitbreiding I

Bitterstraat

Blauwe Torre

Booy - Reyserhove

Boterstraat

Centrum Noord - herziening

Centrum Zuid

Ettelgemstraat

Gemeentepark - herziening

Kouter

Krachtbal Snellegem

Liessieshof

Manege Nieuweghe

Martens

Recreatiezone - herziening

Recreatiezone - uitbreiding I

Recreatiezone

Sabbe - Novifor

Sportpark - gedeeltelijke herziening

Sportpark

Sporttereinen Varsenare

Stalhille-dorp

Stroo

't Groot Canon

Tavernier

TC Logan - herziening

Visvijver Stroperspad

Zeeweg