ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING
Inhoud


Kunt u als werknemer, werkloze of zelfstandige door een ziekte of een ongeval niet meer werken of stempelen, dan hebt u recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarden


U bent arbeidsongeschikt door ziekte of door een ongeval.

Procedure


  • U laat het 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' (document 'vertrouwelijk') invullen door uw behandelde geneesheer.
  • U bezorgt het ingevulde document binnen de 2 dagen aan de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De berekening van het bedrag verschilt voor werknemers, werklozen en zelfstandigen.Bij werknemers en werklozen wordt het bedrag bepaald op basis van:
  • het loon of werkloosheidsuitkering
  • de duur van uw arbeidsongeschiktheid
  • de gezinssituatie.
Zelfstandigen krijgen een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van:
  • de gezinssituatie
  • na één jaar wordt de uitkering verhoogd als de onderneming of het vrije beroep stopgezet is.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Inhaalpremie voor langdurige arbeidsongeschiktheid
Tegemoetkoming voor hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid