TEGEMOETKOMING VOOR HULP VAN DERDEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Inhoud


Bent u arbeidsongeschikt en hebt u voor bepaalde taken in het dagelijks leven hulp van anderen nodig, dan kunt u bovenop uw ziekte-uitkering een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen. Deze tegemoetkoming is forfaitair.

Voorwaarden


  • U kunt deze tegemoetkoming pas aanvragen vanaf de vierde maand van uw arbeidsongeschiktheid.
  • U bent minstens drie maanden arbeidsongeschikt.
  • U ontvangt een ziekte- of invaliditeitsuitkering.
  • U bent ernstig zorgbehoevend: u scoort minstens 11 op 18 punten op de schaal van zelfredzaamheid. Dit betekent dat u ernstige problemen hebt op het vlak van mobiliteit, huishouding, zelfzorg, communicatie en sociale contacten.

Procedure


  • U richt zich tot de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds.
  • De Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) neemt een beslissing met betrekking tot uw aanvraag voor een tegemoetkoming.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Een forfaitair bedrag van 21,85 euro per dag.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Inhaalpremie voor langdurige arbeidsongeschiktheid
Ziekte- en invaliditeitsuitkering