TEGEMOETKOMING VOOR HULP VAN DERDEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Inhoud


Bent u arbeidsongeschikt en hebt u voor bepaalde taken in het dagelijks leven hulp van anderen nodig, dan kunt u bovenop uw ziekte-uitkering een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen. Deze tegemoetkoming is forfaitair.

Voorwaarden


  • U kunt deze tegemoetkoming ten vroegste aanvragen vanaf de vierde maand van uw arbeidsongeschiktheid en uiterlijk tot het einde van uw arbeidsongeschiktheid.
  • U ontvangt een ziekte- of invaliditeitsuitkering.
  • U bent ernstig zorgbehoevend. Dit betekent dat u ernstige problemen hebt op het vlak van mobiliteit, huishouding, zelfzorg, communicatie en sociale contacten.
    • U scoort minstens 11 op 18 punten op de schaal van zelfredzaamheid
    • De arts oordeelt dat hulp van derden onmisbaar is voor een periode van ten minste 3 maanden.

Procedure


Neem contact op met uw ziekenfonds om de erkenning van de behoefte aan hulp van derden aan te vragen. De adviserend arts van uw ziekenfonds onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de behoefte hulp van derden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Werknemers, werklozen en zelfstandigen ontvangen hetzelfde forfaitair bedrag per dag.

Links


RIZIV - Hulp van derden

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Inhaalpremie voor langdurige arbeidsongeschiktheid
Ziekte- en invaliditeitsuitkering