INHAALPREMIE VOOR LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Inhoud


Als u arbeidsongeschikt bent en aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u jaarlijks een inhaalpremie voor langdurige invaliditeit. Deze premie ontvangt u in de maand mei en komt bovenop uw uitkering.

Voorwaarden


  • U bent op 31 december van het voorbije jaar minstens 1 jaar arbeidsongeschikt.
  • En u bent nog arbeidsongeschikt op 1 mei van het lopende jaar.

Procedure


Als u recht hebt op de premie, betaalt uw ziekenfonds deze eind mei automatisch uit. U moet geen aanvraag indienen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Het bedrag dat u jaarlijks ontvangt, hangt af van uw gezinslast en hoe lang u al arbeidsongeschikt bent.

Links


RIZIV - Inhaalpremie

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Ziekte- en invaliditeitsuitkering
Tegemoetkoming voor hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid