AANSLUITEN BIJ DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING
Inhoud


De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) biedt financiële hulp aan langdurig zorgbehoevenden. Een eerste luik van de Vlaamse Sociale Bescherming is het reeds bestaande zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering genoemd). Sinds september 2016 maakt het Basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor personen met een handicap er deel van uit en sinds januari 2017 staat VSB ook in voor de uitbetaling van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd). Sinds januari 2019 zijn mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Hiernaast betaalt de Vlaamse sociale bescherming voor een heel groot deel van de zorg- en personeelskosten in de ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra…).De Vlaamse Sociale Bescherming is niet hetzelfde als de ziekteverzekering en heeft dus niets te maken met een hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen die mutualiteiten aanbieden.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

Links


Vlaamse Sociale Bescherming

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING
VLAAMSE ZORGKAS

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse sociale bescherming
Het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood