ZORGBUDGET VOOR ZWAAR ZORGBEHOEVENDEN VAN DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING
Inhoud


Wie aangesloten is bij de Vlaamse Sociale Bescherming en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een zorgbudget krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden genoemd. Vroeger heette dit de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering.
Het is een vaste vergoeding die maandelijks door uw zorgkas wordt uitbetaald.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

Links


Vlaamse Sociale Bescherming

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


VLAAMSE ZORGKAS

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest